Nhận diện nút thắt lớn trong trục phát triển kinh tế - xã hội

12:26:38 PM | 1/11/2018

Lao động không có chuyên môn, kỹ thuật chiếm tới gần 77% trong tổng số lao động Việt Nam chính là nút thắt lớn trong trục phát triển kinh tế - xã hội mà không dễ khai thông “trong một sớm một chiều” - TS. Nguyễn Văn Thuật (Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư).Tương lai nào cho lao động giản đơn

Con số 77%  tương ứng với khoảng 43 triệu lao động giản đơn. Số liệu thống kê cho thấy, số lao động giản đơn hằng năm của Việt Nam gần như không giảm hoặc giảm rất chậm, giảm không đáng kể trong giai đoạn từ năm 2012 - 2017. Phần lớn họ không phải là lao động làm công ăn lương trong khu vực chính thức mà chủ yếu là lao động nông nghiệp, lao động tự do và lao động trong khu vực phi chính thức, có công việc không ổn định và thu nhập thấp.

Trong cơ cấu hiện tại chỉ có một tỷ lệ rất ít công việc cần đến loại hình lao động này trong khu vực chính thức. Giới chủ doanh nghiệp đều đã phải tính đến bài toán áp dụng tự động hóa, công nghệ hiện đại đa tiện ích để nâng cao hiệu quả kinh tế và sức cạnh tranh. Như vậy doanh nghiệp sẽ cắt giảm mạnh nhân lực không phù hợp, nhanh chóng chuyển dịch từ tận dụng lao động giản đơn, giá rẻ sang tận dụng máy móc, công nghệ hiện đại. Trong tương lai mức cầu loại hình lao động này sẽ ngày càng giảm mạnh tạo nên bức tranh lao động tự do, lao động trong khu vực phi chính thức ngày càng lớn.

Cơ hội để cơ cấu lại nguồn lực lao động

Vì vậy, nhu cầu cấp bách về nguồn nhân lực đáp ứng CMCN 4.0 sẽ là bài toán lớn cho nền kinh tế. Bên cạnh đó nút thắt lớn trong trục phát triển kinh tế - xã hội là việc làm cho khối lao động giản đơn cũng không thể gỡ nếu không có giải pháp đột phá và mang tầm chiến lược. Theo TS. Nguyễn Văn Thuật và nhóm nghiên cứu khẳng định, trong thời đại mới, dù robot, nhà máy thông minh hay dây chuyền sản xuất hiện đại hoàn toàn có thể thay thế, làm tốt hơn người lao động ở một số công việc nhất định, nhưng điều này sẽ không thể diễn ra theo hướng một chiều. Việc làm truyền thống trong một số ngành nghề giảm, thậm chí sẽ mất đi, nhưng đồng thời xu hướng việc làm mới cũng sẽ được tạo ra cho người lao động nói chung và lao động giản đơn. Xu hướng đó sẽ rất rõ ràng trong một số ngành, lĩnh vực dịch vụ, phục vụ những nhu cầu thiết yếu trong đời sống xã hội ngày càng đa dạng.

Nhu cầu về lao động được đào tạo, chất lượng cao của CMCN 4.0 nê được nắm bắt như một cơ hội để 4.0 gia tăng lực lượng lao động có trình độ tay nghề cao, giảm nguồn cung lớn về lao động chất lượng thấp bằng cách đào tạo, bồi dưỡng có chọn lọc nguồn nhân lực có chuyên môn, kỹ năng phù hợp với nhu cầu xã hội.

Nguyễn Hoàng