JICA hỗ trợ nâng cao tính minh bạch thị trường cổ phiếu Việt Nam

12:55:49 PM | 6/11/2018

Biên bản Thảo luận (R/D) của “Dự án Tăng cường Năng lực về Nâng cao Tính Công bằng và Minh bạch của Thị trường Cổ phiếu Việt Nam” đã được ký kết tại Hà Nội ngày 5/11/2018.Dự án Hợp tác Kỹ thuật này nhằm tăng cường năng lực của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và hai Sở Giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh trong hoạt động giám sát thị trường và các trung gian thị trường, quản lý hoạt động niêm yết và phát hành cổ phiếu, đồng thời tăng cường nhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp về bảo vệ nhà đầu tư.
 
Trong khuôn khổ Dự án, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) sẽ hỗ trợ UBCKNN và hai SGDCK rà soát khuôn khổ quản lý giám sát, cung cấp tư vấn, triển khai các hoạt động nâng cao năng lực, cập nhật các hướng dẫn/sổ tay hoạt động nội bộ, và xem xét sửa đổi khung pháp lý liên quan. Dự án dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu năm 2019, và được triển khai trong 3 năm.

Trong những năm gần đây, giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng tăng cao nhanh chóng trong bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi tích cực theo định hướng kinh tế thị trường và khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ. Trong giai đoạn 2011-2015, Việt Nam đã cổ phần hóa 508 doanh nghiệp Nhà nước (DNNN). Trong giai đoạn tiếp theo đến năm 2020, tiến trình thoái vốn Nhà nước quyết liệt hơn đã được đưa vào kế hoạch và triển khai từng bước, trong đó có việc cổ phần hóa những tập đoàn, tổng công ty Nhà nước. Bên cạnh việc niêm yết cổ phiếu của các DNNN, thị trường cũng mong đợi sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp tư nhân được niêm yết và tham gia thị trường hơn nữa, qua đó giúp mở rộng hoạt động kinh doanh và đa dạng hóa nguồn huy động vốn của các doanh nghiệp.

Chính phủ Việt Nam nhận thấy cần thiết phải tăng cường năng lực của các cơ quan liên quan và xúc tiến nâng hạng thị trường cổ phiếu, từ đó phục vụ phát triển kinh tế-xã hội bền vững, nên đã đề nghị Chính phủ Nhật Bản hợp tác hỗ trợ trong lĩnh vực này.

Dự án cũng được hình thành trong bối cảnh triển khai “Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2012-2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2012. Bản Chiến lược đưa ra tầm nhìn cụ thể nhằm thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam hội nhập với thị trường chứng khoán các nước Đông Nam Á và thế giới.

H.Ly