Diễn đàn Xuất khẩu Việt Nam: “Tăng cường liên kết của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu”

11:04:38 AM | 13/11/2018

Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp xuất khẩu đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong tăng trưởng kinh tế Việt Nam, dự kiến đạt kim ngạch 240 tỷ USD năm 2018, tăng trưởng 10-12% so với năm 2017. Theo Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, mục tiêu chung là nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu Việt Nam trên thị trường thế giới và phấn đấu cân bằng cán cân thương mại vào năm 2020 và đạt thặng dư thương mại thời kỳ 2021 - 2030.

Nhằm tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chính phủ trong việc phát huy vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, đặc biệt là hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam tháo gỡ khó khăn,đáp ứng các chuẩn mực quốc tế tiên tiến và các tiêu chuẩn cao trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới mà Việt Nam tham gia, tạo thuận lợi hóa thương mại để mở rộng thị trường quốc tế, VCCI phối hợp với Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham), Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCC) tổ chức Diễn đàn Xuất khẩu Việt Nam với chủ đề:

“TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT CỦA VIỆT NAM VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU”

Thời gian: Từ 08:00 đến 16:00 ngày 28/11/2018
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Thành ủy, 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh


Để Diễn đàn đạt hiệu quả cao, giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh hợp tác kinh doanh và mở rộng thị trường xuất khẩu, góp phần vào tăng trưởng nhanh và bền vững của nền kinh tế Việt Nam, VCCI trân trọng kính mời các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc tham gia tích cực vào các hoạt động của Diễn đàn.

Xin tham khảo Chương trìnhĐăng ký tham dự.

Sự kiện sắp tới