Ngành giao thông vận tải Thái Bình: Diện mạo phát triển ấn tượng

12:18:32 AM | 28/11/2018

Đã từ lâu, Thái Bình được coi như một hòn đảo xanh do sự ngăn cách bởi các con sông lớn: sông Hồng, sông Luộc và sông Hóa. Để phá thế bị cô lập, cách trở trong giao lưu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), ngành giao thông vận tải (GTVT)Thái Bình đã xác định: phải đầu tư phát triển trước một bước theo phương châm “đi trước đón đầu”. Tuy nhiên, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) vẫn luôn được Sở GTVT tỉnh Thái Bình coi trọng và thực hiện liên tục, triệt để.


Lãnh đạo tỉnh cùng các sở ngành kiểm tra tiến độ xây dựng dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn xã Thụy Tân, huyện Thái Thụy

Chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính

Theo ông Phạm Quang Đức - Giám đốc Sở GTVT Thái Bình, Sở GTVT đã quán triệt và hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện tốt các nội dung cơ bản về cải cách hành chính trong lĩnh vực GTVT như: Tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế hành chính, cải cách TTHC, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. Đã hoàn thành việc cập nhật văn bản pháp quy, bổ sung, bãi bỏ, sửa đổi và công bố các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở hàng năm, triển khai đưa 98 TTHC (100%) ra Trung tâm hành chính công của tỉnh (không còn TTHC nào giải quyết tại văn phòng Sở trừ tiếp công dân khiếu nại và tố cáo).

Công khai TTHC theo quy định tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả và trên website của tỉnh; đưa phần mềm điện tử văn phòng vào hoạt động trong các phòng, ban đơn vị hành chính (tháng 5/2012), thực hiện và giải quyết công việc trên mạng văn phòng liên thông; đưa hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 - 2008 vào hoạt động hành chính tại Sở GTVT Thái Bình kể từ ngày 01/9/2013, công bố lại tháng 9/2015; sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BGTVT-BNV của Bộ GTVT và Bộ Nội vụ từ tháng 3/2014. Thực hiện chuyển bộ phận “một cửa” của Sở ra Trung tâm hành chính công của tỉnh theo đúng thời hạn quy định.

Trong thời gian tới, Sở GTVT tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 24/3/2016 của UBND tỉnh về tăng cường công tác cải cách hành chính nhằm đơn giản hóa TTHC, giảm thời gian giải quyết TTHC. Chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực; ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiết kiệm nguồn vốn, nâng cao hiệu quả đầu tư phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh; triển khai việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp, thực hiện tham mưu cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, trước mắt trong năm 2018 sẽ cổ phần hóa Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ.

Tạo nền móng vững chắc cho phát triển KT- XH

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ đắc lực của Chính phủ, Bộ GTVT, ngành GTVT Thái Bình đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu trong hoạch định chiến lược và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo phát triển GTVT của địa phương theo hướng vững chắc, toàn diện. Đồng thời, tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo đảm phát triển giao thông, vận tải và công nghiệp chuyên ngành theo đúng quy hoạch, gắn liền với những chương trình kinh tế trọng điểm của địa phương và vùng.

Qua đó, ngành GTVT Thái Bình đã góp phần cải thiện hình ảnh của tỉnh trong thu hút đầu tư, tạo nền móng vững chắc cho phát triển KT-XH của tỉnh. Diện mạo giao thông - vận tải của Thái Bình ngày càng chuyển biến rõ nét: giao thông đường bộ từng bước được hoàn thiện từ mạng lưới quốc lộ, tỉnh lộ đến giao thông nông thôn; năng lực vận tải được nâng cao với sự ra đời của nhiều loại hình doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, đáp ứng nhu cầu giao lưu, trao đổi hàng hóa của địa phương; từng bước phá vỡ thế cô lập, góp phần đưa kinh tế Thái Bình thoát khỏi tình trạng tụt hậu. Cùng với những khu công nghiệp tập trung, cụm công nghiệp, khu đô thị mới, những cây cầu đang xây, những con đường mới mở đang góp phần nâng cao năng lực thu hút đầu tư, tạo động lực cho sự phát triển của mọi ngành, mọi lĩnh vực kinh tế, đồng thời tạo lập vị thế mở cho Thái Bình trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.

Ông Phạm Quang Đức tâm đắc chia sẻ: Lãnh đạo tỉnh cũng như các cấp, các ngành của Thái Bình đánh giá cao việc xây dựng “Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông tỉnh Thái Bình đến năm 2020” của Sở nên đã được Tỉnh ủy thông qua, HĐND tỉnh phê chuẩn, UBND tỉnh phê duyệt. Bởi vậy, Bộ GTVT đã và đang thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH và củng cố quốc phòng an ninh trong tỉnh và khu vực. Đồng thời, công tác kế hoạch, quản lý đầu tư và thu hút đầu tư xây dựng; quản lý, khai thác và sử dụng các công trình giao thông đã bám sát nội dung Quy hoạch phát triển tổng thể GTVT tỉnh Thái Bình đến năm 2020 được phê duyệt.

Bên cạnh đó, giao thông đường bộ, đường thủy cũng như vận tải và công nghiệp GTVT của tỉnh Thái Bình đều được quan tâm đầu tư. Trong đó phải kể đến là QL 10 đã được cải tạo nâng cấp thành đường cấp II, cấp III đồng bằng. QL 39 từ Triều Dương đến Cảng Diêm Điền cũng được nâng cấp theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng; nâng cấp ĐT 39B và ĐT 222 trở thành QL 37B. Đồng thời, đã và đang cải tạo nâng cấp nhiều tuyến đường tỉnh theo quy hoạch để kết nối thông suốt từ thành phố đến các huyện theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng và đường đô thị như: ĐT 39B, ĐT 396B (đường 217 cũ), ĐT 455 (đường 216 cũ), ĐT 461 (Đê 8), ĐT 453 (đường 226 cũ); và một số cầu lớn như: cầu Hiệp, Cầu Diêm Điền, Cầu Trà Giang, Cầu Tịnh Xuyên..., đặc biệt là dự án đầu tư xây dựng cầu Thái Hà (vượt sông Hồng trên tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình - Hà Nam.

Hiện nay, Thái Bình còn có đội tàu biển tư nhân mạnh nhất toàn quốc với khoảng 15.000 tấn phương tiện vận tải sông; 8.300 tấn phương tiện vận tải pha sông biển; 12.000 tấn phương tiện vận tải biển. Cảng Diêm Điền đã được Bộ GTVT công bố là cảng biển tổng hợp. Theo đó, đến năm 2020, cảng Diêm Điền sẽ đón nhận tàu hàng tải trọng 2.000 - 3.000 tấn, năng lực thông qua dự kiến đạt khoảng 1,0 triệu tấn vào năm 2020 và dự kiến đạt khoảng 2,25 triệu tấn vào năm 2030. Tận dụng lợi thế hệ thống sông hiện có, tập trung đầu tư cảng sông, nạo vét luồng lạch phục vụ cho vận tải hàng hóa. Đầu tư nâng cấp các bến xếp dỡ hiện có, đồng thời đến năm 2020 sẽ xây dựng mới cảng Thành phố Thái Bình, cảng Tân Đệ và cảng Trà Lý cho tàu tới 1.000 tấn vào làm hàng với năng lực xếp dỡ 700 nghìn tấn/năm.

Tỉnh cũng chú trọng đầu tư, quy hoạch xây dựng và nâng cấp mạng lưới bến xe. Các chỉ tiêu trong lĩnh vực vận tải hàng hóa và hành khách cũng đạt tốc độ tăng trưởng khá, đáp ứng tốt hơn nhu cầu giao lưu kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương. Chất lượng vận tải hành khách ngày càng được nâng cao. Vận tải hành khách cơ bản đã được xã hội hóa ở mức độ cao. Các doanh nghiệp vận tải liên tục đổi mới phương tiện vận tải nhằm nâng cao chất lượng phục vụ; xuất hiện nhiều doanh nghiệp vận tải với nhiều loại hình vận chuyển khách: Xe buýt, tắc xi. Các tuyến xe buýt đã phủ kín nội tỉnh, phục vụ tốt việc đi lại của nhân dân trong tỉnh, góp phần giảm bớt phương tiện cá nhân tham gia giao thông, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.

Trong những năm qua khủng hoảng kinh tế thế giới và khó khăn của kinh tế Việt Nam đã ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp GTVT trên địa bàn tỉnh. Trong điều kiện đó các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình vẫn khắc phục khó khăn tìm kiếm khai thác các nguồn vốn, bạn hàng để duy trì sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp đã chú trọng đến phát triển theo chiều sâu, áp dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Đến nay các doanh nghiệp đã có thể đóng tầu biển có tải trọng đến 7200T.

Điểm nhấn trong quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Thái Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 là bổ sung một số tuyến đường tỉnh mang tính chất kết nối liên vùng cũng như bổ sung kéo dài một số tuyến quốc lộ hiện có, tuyến đường cao tốc, tuyến đường bộ ven biển nhằm kết nối các phương thức vận tải đường bộ, đường thủy cũng như đường thủy nội địa với vận tải ven biển, điều đó sẽ là động lực tích cực cho tỉnh Thái Bình bứt phá trong tương lai.

Hà Thành