Nâng cao hiệu lực quản lý dự án giao thông

12:22:42 AM | 28/11/2018

Trong thời gian qua, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Bình đã khẳng định uy tín, năng lực làm chủ đầu tư hoặc ủy quyền làm chủ đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách của tỉnh, của Chính phủ và tư vấn đầu tư xây dựng cho các chủ đầu tư khác, qua đó nâng cao hiệu lực quản lý các dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn. Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Anh Tuấn, Giám đốc Ban xung quanh nội dung trên.Xin ông cho biết một vài nhận định của ông về tình hình triển khai đầu tư xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình?

Trong thời gian qua, việc đầu tư xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh được triển khai theo hướng: Tập trung đầu tư những công trình trọng điểm, cơ cấu lại đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước; thực hiện hiệu quả chủ trương xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa hình thức đầu tư, trong đó quan tâm lựa chọn hợp lý hình thức đối tác công tư (PPP). Trong quá trình triển khai, các dự án thực hiện nghiêm túc Luật đầu tư công, quản lý chặt chẽ dự án đầu tư công, bảo đảm đúng quy định, không làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Ông có nhận xét gì về kết quả nổi bật trọng hoạt động của Ban?

Trong thời gian qua, các công trình được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ đầu tư của Ban đều đảm bảo chất lượng công trình, không để xảy ra sự cố công trình hoặc công trình kém chất lượng.

Trong 2 năm 2016, 2017, Ban đã hoàn thành và bàn giao cho Sở Giao thông Vận tải 6 công trình đảm bảo tốt về chất lượng. Cho đến nay, Ban đã hoàn thành các thủ tục đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu, thực hiện khởi công mới được 2 công trình trong đó có công trình tuyến đường liên tỉnh nối đường vành đai V vùng thủ đô Hà Nội đoạn trên địa phận tỉnh Thái Bình với Quốc lộ 38B và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trên địa phận tỉnh Hưng Yên, đoạn trên địa phận tỉnh Thái Bình và cầu La Tiến.

Ngoài ra, Ban cũng hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình, đang tổ chức lựa chọn nhà đầu tư. Đây là công trình trọng điểm của tỉnh đang được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành và hai huyện Tiền Hải, Thái Thụy để sớm khởi công công trình trong thời gian tới.

Trong quá trình hoạt động, Ban có những thuận lợi và khó khăn gì, thưa ông?

Về thuận lợi, là Ban quản lý dự án chuyên nghiệp của tỉnh, tuy mới thành lập nhưng các cán bộ, nhân viên của Ban đều là những cán bộ, nhân viên nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án, có nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm trong công việc. Ban cũng được sự điều hành trực tiếp của UBND tỉnh, sự phối hợp, chỉ đạo kịp thời của các sở, ngành trong lĩnh vực chuyên môn.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động Ban cũng gặp những khó khăn: các văn bản pháp lý chưa có sự thống nhất, liên tục thay đổi, các văn bản hướng dẫn Luật, Nghị định ban hành chưa kịp thời, nhất là đối với những dự án đầu tư theo hình thức PPP, có sự tham gia của vốn ngân sách nhà nước. Hơn thế, trong giai đoạn hiện nay còn nhiều khó khăn về nguồn vốn, về giải phóng mặt bằng cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Ban đã quan tâm triển khai cải cách thủ tục hành chính trong quản lý và đầu tư xây dựng ra sao?

Ban quản lý dự án chủ yếu là chủ thể tham gia thủ tục hành chính. Do vậy, thủ tục hành chính trong quản lý và đầu tư xây dựng chủ yếu thực hiện giữa các phòng chuyên môn thuộc Ban hoặc giữa Ban với các nhà thầu. Các thủ tục này đã được cấp ủy, lãnh đạo Ban chỉ đạo cải cách theo hướng đơn giản, gọn nhẹ, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu.

Trân trọng cảm ơn ông!