Thái Bình: Tăng hiệu quả quản lý ngân sách, thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư

12:25:19 AM | 28/11/2018

Nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), góp phần nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách, thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư tại địa phương là những điểm nhấn nổi bật của ngành tài chính Thái Bình thời gian qua.Ông Tạ Ngọc Giáo - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thái Bình cho biết: Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa hình thức đầu tư. Để huy động nguồn lực tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn, Sở đã tham mưu UBND tỉnh cũng như phối hợp với các sở, ngành thực hiện nhiều giải pháp, nhiệm vụ.
Để thu hút nguồn vốn ODA, NGO, Sở thường xuyên tổng hợp báo cáo, tham mưu UBND tỉnh các giải pháp giảm dư nợ vay của ngân sách cấp tỉnh để đảm bảo hạn mức dư nợ vay của tỉnh đạt tỷ lệ theo quy định Luật Ngân sách. Đồng thời, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc tham mưu UBND tỉnh bố trí kế hoạch vốn giao đầu năm để đối ứng các dự án đầu tư từ nguồn vốn ODA, NGO (năm 2017 là 18 tỷ đồng; năm 2018 là 35 tỷ đồng); đảm bảo dự án triển khai và huy động các nguồn vốn ngoài nước theo hợp đồng ký kết.

Huy động các nguồn vốn (cân đối ngân sách địa phương hàng năm, tạm ứng ngân sách cấp tỉnh, cải cách tiền lương còn dư), đặc biệt nguồn vốn tạm ứng ngân sách cấp tỉnh để thực hiện các dự án trọng điểm, chương trình xi măng hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và các dự án, chương trình quan trọng khác. Để thực hiện xây dựng nông thôn mới, tỉnh đã phải huy động tối đa nguồn lực, thực hiện nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt hiệu quả là chủ trương hỗ trợ xi măng cho nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Cho đến nay, Thái Bình đã huy động từ mọi nguồn vốn để thanh toán kinh phí mua xi măng với tổng số xi măng 1.281.853 tấn, tương ứng số tiền 1.536.767 triệu đồng.

Sở còn tham mưu UBND tỉnh tập trung xử lý nợ xây dựng cơ bản, chủ động áp dụng các biện pháp xử lý kịp thời để không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, không phê duyệt dự án đầu tư khi chưa xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, không triển khai đấu thầu khi dự án chưa được bố trí vốn, xác định tiến độ của dự án phù hợp với khả năng bố trí vốn, kiên quyết không để phát sinh thêm nợ đọng xây dựng cơ bản. Hằng năm, Sở đều tham mưu UBND tỉnh quyết định phân bổ nguồn vốn tăng thu (tăng thu thuế phí, lệ phí và tăng thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách cấp tỉnh), tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách để tập trung xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi các khoản tạm ứng ngân sách cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư có những giải pháp, đề xuất kịp thời nguồn vốn để triển khai dự án và đảm bảo tiến độ quy định. Các dự án đầu tư đã và đang triển khai góp phần đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải trong khu vực cũng như liên tỉnh, giảm tải cho các tuyến đường cũ đã xuống cấp, đồng thời từng bước hoàn thiện mạng lưới đường giao thông theo quy hoạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh như: dự án BOT và BT từ QL10 (tuyến tránh Sl) đến đường Thái Bình - Hà Nam; dự án BT đường 10C từ đường Long Hưng đến đường Nguyễn Đức Cảnh; dự án BT đường tỉnh 454 (đường 223) từ Trần Thái Tông đến nút giao QL10 KCN TBS Sông Trà...

Các giải pháp trên đã khuyến khích và thúc đẩy các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, đơn vị thi công, tư vấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, tránh tình trạng dự án kéo dài thời gian thực hiện làm tồn đọng vốn đầu tư và thất thoát lãng phí cho ngân sách.

Bên cạnh đó những năm qua, Sở Tài chính đã thường xuyên rà soát, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung TTHC đảm bảo đúng quy định và phù hợp thực tiễn. Các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung đã được đơn giản hóa thành phần hồ sơ và rút ngắn 50% thời gian giải quyết.