Cục Thuế Thái Bình: Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách

11:36:32 PM | 1/12/2018

Năm 2018, trong bối cảnh triển khai nhiệm vụ thu ngân sách có nhiều khó khăn, ngành thuế Thái Bình đã chủ động, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, cải cách hành chính thuế, mang về cho ngân sách tỉnh số thu tăng trưởng.Theo số liệu Cục Thuế Thái Bình, 9 tháng đầu năm 2018, tổng thu nội địa trên địa bàn thực hiện 4.120 tỷ đồng. Trong đó, thu cân đối thực hiện 4.087 tỷ đồng, đạt 64% dự toán, bằng 90,5% so với cùng kỳ. Nếu trừ tiền sử dụng đất số thu từ thuế, phí là 3.302 tỷ đồng, đạt 63,6% dự toán, tăng 2,2% so với cùng kỳ.

Đạt được số thu trên, ngay từ đầu năm, Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách cùng với việc xây dựng chương trình công tác năm và triển khai giao nhiệm vụ cho từng đơn vị, cá nhân thực hiện. Tập trung rà soát các khoản thu, sắc thuế phát sinh trên địa bàn, đánh giá những yếu tố tác động làm tăng, giảm thu, những lĩnh vực còn thất thu, có tiềm năng khai thác tăng thu, các nguồn thu mới phát sinh để có biện pháp tổ chức thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước (NSNN).

Đồng thời, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú trên cả 2 phương diện hình thức tuyên truyền và nội dung tuyên truyền phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước.

Đặc biệt, Cục Thuế Thái Bình đã quán triệt, phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 05/5/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 24/3/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác cải cách hành chính, Chỉ thị số 01/CT-TCT ngày 21/6/2016 của Tổng cục Thuế về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương chấn chỉnh thái độ tác phong ứng xử của công chức thuế với người nộp thuế và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người nộp thuế và Chương trình hành động số 02/CTHĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017 định hướng đến năm 2020 tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm đối với việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.

Phát huy kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN cả năm 2018 theo dự toán pháp lệnh Bộ Tài chính giao 6.391,5 tỷ đồng, Cục Thuế Thái Bình đã phát động thi đua giao nhiệm vụ thu NSNN quý IV năm 2018 cho từng đơn vị quản lý thu trong ngành để phấn đấu hoàn thành vượt dự toán được giao ở mức cao nhất. Trong đó tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý thuế, tạo điều kiện cải thiện môi trường kinh doanh. Chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai các giải pháp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần tăng thu cho ngân sách.

Cùng với đó, Cục Thuế Thái Bình tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp thu nợ, thường xuyên rà soát các khoản nợ thuế của từng đơn vị để có biện pháp đôn đốc và xử lý cho phù hợp; thực hiện tốt công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra tại trụ sở người nộp thuế, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra chống chuyển giá đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tổ chức đối thoại doanh nghiệp và “Tổ chức Tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế năm 2018”; trả lời đầy đủ, kịp thời chính sách pháp luật thuế nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế tiếp thu và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

Sự kiện sắp tới

Mời tham dự Hội thảo gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (22.5.2019)

Ngày 22.5.2019

Khách sạn Grand Plaza Hà Nội, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội

Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc (Sơn Đông) 27/5/2019

Phòng Hội trường 1, tầng 7, Tòa nhà Trung tâm Thương mại Quốc tế - VCCI, số 9, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Ngày 27/5/2019

VIETNAM PFA 2019: Cầu nối giao thương ngành chế biến nông sản, thực phẩm

Từ ngày 24-27/07/ 2019

Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn – SECC, Tp. Hồ Chí Minh.