Huyện Kiến Xương - Thái Bình: Đột phá phát triển kinh tế

12:32:57 AM | 2/12/2018

Là năm thứ ba thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020, đặc biệt 10 tháng đầu năm 2018, với sự quyết tâm cao, đột phá phát triển của các cấp ủy Đảng, chính quyền, bức tranh kinh tế của huyện Kiến Xương ngày càng khởi sắc, nhiều chỉ tiêu kế hoạch cơ bản đã hoàn thành, diện mạo nông thôn mới đang thay đổi rõ rệt...


Ông Đặng Ngọc Oánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương
Cởi mở trao đổi, ông Đặng Ngọc Oánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương cho biết, những điểm nhấn quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2018 là tổng giá trị sản xuất (giá cố định 2010) ước đạt 7.176,7 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ, bằng 73,3% kế hoạch năm; trong đó cơ bản các ngành kinh tế đều tăng, nhất là lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tăng tới 15,9%, dịch vụ tăng 8,1% và nông - lâm - thuỷ sản tăng 3,0 %...

Sức bật công nghiệp

Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, nâng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng trong cơ cấu kinh tế... mà mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện giai đoạn (2015-2020) đã đề ra, tính đến nay, huyện đã tập trung quy hoạch và hình thành được 7 cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn. Đặc biệt, trong 10 tháng đầu năm 2018, 03 cụm công nghiệp là Vũ Ninh, Vũ Quý, Thanh Tân đã có các dự án triển khai sản xuất kinh doanh ổn định và hiệu quả.

Đồng thời, có thêm 7 dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, triển khai giải phóng mặt bằng và xây dựng vào các cụm công nghiệp Vũ Ninh, Vũ Quý, Trung Nê, Cồn Nhất.

Bên cạnh đó, huyện đã tổ chức hội nghị điều chỉnh quy hoạch phân khu CCN Vũ Quý và CCN Trung Nê: CTCP Tập đoàn Đông Đô và CTCP Giang Sơn Thái Bình; kêu gọi nhà đầu tư hạ tầng vào CCN Hồng Thái và CCN Cồn Nhất. Thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Vũ Ninh với số tiền đóng góp của các doanh nghiệp là 5,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh tại các làng nghề tiếp tục duy trì sản xuất ổn định, cho thu nhập khá và một số làng nghề có giá trị sản xuất cao, góp phần vào việc phát triển kinh tế của địa phương.

Chú trọng xây dựng nông thôn mới

“Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các cấp, các ngành trong huyện đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện...”, Phó Chủ tịch huyện Đặng Ngọc Oánh khẳng định. Kết quả đến nay cho thấy: Toàn huyện đã có 28/35 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 80%); bình quân các xã trong huyện đạt 17,83 tiêu chí/xã; đã có 4 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2018. Huyện đã triển khai rà soát các tiêu chí của 07 xã chưa về đích và các tiêu chí huyện nông thôn mới; đăng ký phân công trực tiếp cho các lãnh đạo chủ chốt phụ trách việc chỉ đạo, đôn đốc các xã chưa về đích tích cực, khẩn trương hoàn thành các tiêu chí để phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2018, 2019; xây dựng kế hoạch, lộ trình phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2020.

Các công trình cấp nước sạch nông thôn đảm bảo cung cấp nước sạch sinh hoạt cho 100% các xã trong huyện; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 97,8%. Phấn đấu mức thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 0,06%...

Đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế nông nghiệp

Theo ông Đặng Ngọc Oánh, nhằm tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp huyện Kiến Xương đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, huyện tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện liên kết xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ và xây dựng thương hiệu cho một số nông sản, thực phẩm chủ yếu của huyện. Đăng ký đề nghị tỉnh hỗ trợ cho 02 sản phẩm đặc thù của huyện.

Đối với chăn nuôi, duy trì và phát triển tổng đàn; khuyến khích phát triển các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đảm bảo không để dịch bệnh xảy ra gây thiệt hại cho sản xuất và đời sống. Duy trì hiệu quả diện tích nuôi trồng thủy sản hiện có, nhất là các khu tập trung tại các xã Bình Thanh, Hồng Tiến, Trà Giang; khuyến khích tăng quy mô, diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng; bảo tồn và phát huy các sản phầm truyền thống như: Rươi, mắm cáy…

Tính đến nay, toàn huyện Kiến Xương có 37 làng nghề (có 22 làng nghề giữ vững 3 tiêu chí); có 9.398 cơ sở và hộ gia đình tham gia sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp với trên 25.900 lao động có việc làm và thu nhập ổn định.
Đức Bình