Tap chi dien dan doanh nghiep - VCCI
  enGlish
 
 
Vietnam Export Gateway
 
 
 
 
Đầu tư
Thứ 6, 22/2/2019
Hậu Giang - Quyết tâm đột phá đi lên
10:45:49 PM | 2/12/2018
Sau gần 15 năm thành lập, Hậu Giang đã đạt được những thành tựu khởi sắc trên các mặt kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng... Đây là minh chứng sống động cho thấy sức mạnh đoàn kết, trên dưới một lòng của Đảng bộ, chính quyền và người dân nơi đây đã phát huy hiệu quả thiết thực; đồng thời phản ánh rõ nét diện mạo mới đầy khởi sắc của tỉnh nhà trên bước đường hội nhập kinh tế quốc tế. Xoay quanh những thành quả hết sức ấn tượng của Hậu Giang, chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với Chủ tịch UBND tỉnh - ông Lê Tiến Châu. Hoàng Lâm thực hiện.


Ông Lê Tiến Châu - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

Thưa ông, nếu so với thời điểm mới thành lập tỉnh (năm 2004) thì đến nay Hậu Giang đã có những tiến bộ vượt bậc ra sao? Đâu là những nhân tố quan trọng góp phần làm nên thành công này?
Trong chặng đường gần 15 năm thành lập, nhìn tổng thể kinh tế của Hậu Giang tiếp tục tăng trưởng, quy mô kinh tế được nâng lên; đặc biệt trong năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đang dần phục hồi đạt 6,7% và 6 tháng đầu năm 2018 đạt 8,01%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp - dịch vụ và giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp. Công nghiệp tiếp tục tăng trưởng cao và từng bước khẳng định vai trò động lực phát triển của nền kinh tế địa phương. Dịch vụ phát triển ổn định, nhiều ngành có mức tăng trưởng khá như xuất khẩu, thương mại, tín dụng,…

Cụ thể trong 3 năm gần đây: tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 6,82%/năm (kế hoạch là 7,8%), trong đó khu vực I tăng 2,14%, khu vực II tăng 11,62%, khu vực III tăng 7,85%; GRDP bình quân đầu người đến nay đạt 36 triệu đồng, tăng bình quân 8,96%/năm, gấp 6 lần năm 2004; cơ cấu kinh tế giữa 3 khu vực I, II, III là 27,69% - 23,18% - 49,13%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân  trên 2%/năm, đến nay còn khoảng 7,62%; số lao động được tạo việc làm hàng năm trên 15.000 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 45%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 60%; tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia 100%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 12,3 %; số bác sĩ trên 10.000 người dân là 7,3 bác sĩ; số giường bệnh trên 10.000 người dân là 29,27 giường; tỷ lệ dân số tham gia BHYT 78,3%; tổng số xã Nông thôn mới đạt 23/54 xã, chiếm tỷ lệ 42,5% tổng số xã, các xã còn lại bình quân đạt trên 9 tiêu chí, số tiêu chí bình quân toàn tỉnh là 14,4 tiêu chí/xã; tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh 96%,  tỷ lệ dân số thành thị được cấp nước sạch 92%.Để có được thành công này, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương và Chính phủ còn phải kể đến sự thống nhất , đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch của hệ thống chính trị tỉnh nhà; sự đoàn kết, quyết tâm vượt khó đi lên của cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn. Trong phát triển kinh tế, Hậu Giang nhất quán chủ trương phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng các tiêu chí Nông thôn mới một cách thực chất; lấy phát triển công nghiệp làm khâu đột phá để tạo động lực tăng trưởng, thúc đẩy sự phát triển của các khu vực kinh tế khác; xác định khu vực dịch vụ giữ vai trò quan trọng, không chỉ tạo động lực phát triển mà còn tạo lập và củng cố sự liên kết, bảo đảm đầu ra cho các ngành công - nông nghiệp và tác động lan tỏa tới mọi lĩnh vực trong nền kinh tế.

Song song đó tỉnh luôn chủ động trong triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư, chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước; đồng thời qua tâm kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi với phương châm "đồng hành cùng doanh nghiệp", lấy "doanh nghiệp là đối tượng phục vụ". Đó cũng chính là lý do Hậu Giang ngày càng được các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tin tưởng tìm đến, cùng chung tay góp sức xây dựng và kiến thiết tỉnh nhà văn minh, giàu đẹp.

Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng như kế hoạch triển khai Nghị quyết này trong thời gian tới?

Sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết 35, bước đầu Hậu Giang đã đạt được nhiều kết quả phấn khởi. Toàn tỉnh đã có 1.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 3.000 tỷ đồng, tăng bình quân 7% số doanh nghiệp và tăng 1,5 lần về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh có khoảng trên 2.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có: 7 doanh nghiệp vốn nhà nước tạo việc làm cho 1.372 lao động; 1.984 doanh nghiệp tư nhân tạo việc làm cho 28.484 lao động; 9 doanh nghiệp FDI tạo việc làm cho 6.069 lao động.

Trong tổng số doanh nghiệp thì doanh nghiệp có quy mô lớn chiếm gần 1%, nhỏ và vừa 52%, siêu nhỏ 47%. Phần lớn doanh nghiệp tư nhân có quy mô nhỏ, manh mún, còn nặng tính hộ gia đình, thiếu tính liên kết. Cũng trong 6 tháng đầu năm số doanh nghiệp giải thể là 48 doanh nghiệp, với tổng vốn 462 tỷ đồng. Số doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngưng hoạt động là 75 doanh nghiệp, số doanh nghiệp giải thể và tạm ngưng hoạt động đều cao hơn khoảng 40% so với cùng kỳ, chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp. Trong gần 2 năm, toàn tỉnh cấp mới trên 3.000 giấy đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh cá thể (tăng bình quân 9%/năm) với số vốn đăng ký trên 300 tỷ đồng; nâng tổng số cơ sở kinh tế cá thể toàn tỉnh lên 47.689 cơ sở, tổng vốn 3.256 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 78.817 lao động.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 35, trong thời gian tới các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị phải tập trung nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, cơ chế chính sách; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm giải trình. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, đề nghị chú trọng đổi mới quản trị doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; ý thức tuân thủ pháp luật, liêm chính trong kinh doanh; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức doanh nhân, cạnh tranh lành mạnh và phát huy trách nhiệm xã hội.

Về phía chính quyền tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, người dân. Tập trung triển khai các nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4  thuận lợi cho doanh nghiệp. Đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp các cơ chế, chính sách, pháp luật về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; thường xuyên biểu dương những mô hình tốt, cách làm hay cũng như chấn chỉnh kịp thời những sai phạm trong thực thi chính sách, pháp luật.

Để vươn lên trở thành tỉnh khá của vùng ĐBSCL vào năm 2020 như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra, Hậu Giang sẽ tập trung vào những mũi nhọn đột phá nào, thưa ông?

Để trở thành tỉnh khá trong khu vực ĐBSCL, đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân trên 7%/năm, đưa giá trị gia tăng bình quân đầu người lên 2.500 USD vào năm 2020, tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới, phấn đấu khu vực I tăng trưởng trên 3%/năm, thực hiện tái cơ cấu khu vực I quyết liệt hơn thông qua việc triển khai hiệu quả: Đề án chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng và vật nuôi; Đề án cơ giới hóa, thủy lợi hóa và phát triển cánh đồng lớn. Tập trung phát triển thủy sản. Ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của cây trồng, vật nuôi và các sản phẩm chủ lực.

Về phát triển công nghiệp, giai đoạn 2016 - 2020, công nghiệp tiếp tục được xác định là ngành giữ vai trò đột phá trong tăng trưởng kinh tế của Hậu Giang, do đó tỉnh sẽ tập trung phát triển mạnh công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản có lợi thế cạnh tranh.  Khi nông nghiệp và công nghiệp phát triển sẽ kéo theo sự gia tăng mạnh của khu vực dịch vụ, chính vì vậy tỉnh tập trung nâng cấp chất lượng các ngành dịch vụ mũi nhọn như: thương mại, khách sạn, nhà hàng, ăn uống, vận tải, viễn thông, ngân hàng, quảng cáo, bảo hiểm, du lịch....Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn trong 5 năm 2016 - 2020 dự kiến huy động từ 90.000 - 95.000 tỷ đồng, tăng bình quân 8%/năm; trong đó nguồn vốn ngân sách khoảng 14.000 - 15.000 tỷ đồng, còn lại là huy động các thành phần kinh tế.

Song song đó Hậu Giang tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh tinh thần khởi nghiệp, tạo mọi điều kiện để phát triển kinh tế tư nhân, xem kinh tế tư nhân là động lực tăng trưởng của tỉnh.

Trân trọng cảm ơn ông!
Link to facebook Facebook   In trang nay Bản In
 
Các tin khác
Huyện Kiến Xương - Thái Bình: Đột phá phát triển kinh tế (2/12/2018)
Huyện Đông Hưng: Sức cuốn hút đầu tư (2/12/2018)
Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình: Nhiệt huyết và chuyên nghiệp (1/12/2018)
Thái Bình: Hướng tới xây dựng chính quyền điện tử (28/11/2018)
Thái Bình: Tăng hiệu quả quản lý ngân sách, thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư (28/11/2018)
Nâng cao hiệu lực quản lý dự án giao thông (28/11/2018)
Ngành giao thông vận tải Thái Bình: Diện mạo phát triển ấn tượng (28/11/2018)
Thái Bình: Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động (28/11/2018)
Thái Bình: Những xung lực mới trong thu hút đầu tư (28/11/2018)
Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh (27/11/2018)
Động thổ dự án xây nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô 16,7 triệu USD tại Hải Phòng (26/11/2018)
Triển vọng mới trong mối quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (21/11/2018)
 
Sự kiện sắp tới
Triển lãm và Giao lưu doanh nghiệp lĩnh vực hóa chất, nhựa, xây dựng và khoáng sản
Mời tham dự Diễn đàn gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam – LB Nga, 14/03/2013
Mời tham dự hội thảo “Thương hiệu trong chiến lược phát triển doanh nghiệp“
Mời tham dự Hội thảo “ Đối thoại kinh tế Việt Nam - Nhật Bản“ ngày 25/2/2019
Mời tham dự chương trình học tập & khảo sát tại Canada và Cuba tháng 05/2019
Khóa đào tạo Chế biến thực phẩm 1 (Food Processing Program 2019 ) tại CHLB Đức (tháng 9/2019)
Tin tiêu điểm
Công nghiệp chế biến chế tạo thu hút vốn đầu tư FDI
Thu hút FDI tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm
Đà Nẵng: Đổi mới công tác xúc tiến, tăng cường thu hút đầu tư
Chuyên trang
Danh sách Hội chợ - Triển lãm
Số liệu thống kê
Bản tin Hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam
Mua - Bán - Tìm đối tác
Danh bạ doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam
Tiềm năng tỉnh thành
CÁC NHÀ TÀI TRỢ
Tin Tỉnh/Thành phố
Ngành Thuế Quảng Nam và thành tích thu thuế ấn tượng [ QUẢNG NAM ]
Bệnh viện YHCT tỉnh Phú Yên: Không ngừng bồi đắp, tạo dựng niềm tin nơi bệnh nhân [ PHÚ YÊN ]
Trường Trung cấp nghề Bình Minh: Đem đến Niềm tin và hy vọng [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Quảng Ninh Khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch tỉnh Quảng Bình [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Bố Trạch: Gắn tái cơ cấu nông nghiệp với đẩy mạnh phát triển du lịch  [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Tuyên Hóa: Ưu tiên thu hút dự án nông - lâm nghiệp [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Quảng Trạch: Đất lành cho nhà đầu tư [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Minh Hóa: Đón làn gió mới [ QUẢNG BÌNH ]
Lệ Thủy đánh thức tiềm năng du lịch [ QUẢNG BÌNH ]
Thị xã Ba Đồn: Khai thác và phát huy lợi thế “cửa ngõ” [ QUẢNG BÌNH ]
 
autoexpo
vietnam-ete
Vietnam Export Gateway
http://vietnampfa.com/
oilgastechasia
phuckhang
truongtiengroup
vinaonesteel
Coca cola
GFS
Doji
Ngan hang MB
TH true milk
Tập đoàn Videc
Tổng công ty 36
Quates 3
 
   
     
 
Trang chủ Thời sự Hoạt động VCCI Đối ngoại Kinh tế-Thị trường Xuất nhập khẩu Đầu tư Tài chính - NH Du lịch Doanh nghiệp Bất động sản CNTT & Viễn thông