Huyện Châu Thành – Hậu Giang: Khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội

11:00:27 PM | 2/12/2018

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2018 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên khép lại năm 2018 với những con số ấn tượng như: giá trị sản xuất đạt 15.991,756/13.712 tỷ đồng, đạt 116,63% NQ; tổng mức đầu tư ước đạt 3.252/2.041 tỷ đồng, đạt 159,35% NQ; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 424.425/285.089 triệu đồng, đạt 148,87% NQ… cũng đã phần nào cho thấy sự nỗ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị huyện nhà đã được cụ thể hóa, mang lại hiệu quả thiết thực.Chủ tịch UBND huyện Châu Thành - ông Tống Hoàng Khôi cho biết, kết thúc năm "bản lề" 2018, huyện nhà đạt được nhiều kết quả khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… Đặc biệt nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất, bình ổn thị trường, hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh nên phát triển KT - XH trên địa bàn huyện tiếp tục ổn định và có bước phát triển khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Giá trị sản xuất đạt 15.991,756/13.712 tỷ đồng, đạt 116,63% NQ; trong đó: khu vực I: 947,390/936 tỷ đồng, đạt 101,22%; khu vực II: 12.275,088/10.192 tỷ đồng, đạt 120,44%; khu vực III: 2.769,278/2.584 tỷ đồng, đạt 107,17%.

Sản xuất nông nghiệp tuy còn khó khăn nhưng vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Diện tích vườn cây ăn trái 10.710,97/9.855 ha, đạt 108,7% KH, tăng 35,96  ha so với cùng kỳ; diện tích rau màu các loại gieo trồng 637,9/635ha, đạt 100,5% KH; diện tích thả nuôi thủy sản mới 252/250 ha, đạt 100,08% kế hoạch.Trong xây dựng Nông thôn mới (NTM), huyện thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động sức dân xây dựng NTM bằng nhiều hình thức, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Ngày 30/8/2018, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Châu Thành tổ chức Lễ công bố xã Phú An đạt chuẩn NTM và đây là xã thứ 3 của huyện được công nhận đạt chuẩn; đồng thời phối hợp với Văn phòng điều phối NTM tỉnh khảo sát nhu cầu vốn đối với các tiêu chí xã Đông Phước A để đầu tư và đề nghị tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM năm 2019.

Riêng hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện vẫn giữ được nhịp độ ổn định và phát triển, đóng góp tích cực cho ngân sách và giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) thực hiện 15.991.756/13.712.000 triệu đồng, đạt 116,63% NQ, tăng 16,54% so với cùng kỳ. Các loại hình dịch vụ phát triển nhanh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ thực hiện 2.702,669/2.680 tỷ đồng, đạt 100,84% KH. Huyện thực hiện cấp mới 184 giấy phép kinh doanh, nâng tổng số cơ sở kinh doanh và HTX trên địa bàn lên con số 4.276 cơ sở.

Trong năm 2018, tổng vốn đầu tư công được tỉnh giao 57,765 tỷ đồng, ước giải ngân 52,505 tỷ đồng, đạt 90,98% KH vốn. Huyện tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng xã NTM Phú An; Khu hành chính Thị trấn Ngã Sáu; nâng cấp, sửa các cống, đập; sửa chữa, nâng cấp các điểm trường chuẩn bị khai giảng năm học 2018-2019.

Song song với đẩy mạnh phát triển kinh tế trên mọi mũi nhọn, lĩnh vực văn hoá - xã hội cũng được huyện Châu Thành chú trọng đầu tư, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Việc thực hiện chế độ đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được kịp thời; công tác đào tào nghề, giải quyết việc làm đạt kết quả khả quan với 2.507/2.100 lao động có việc làm, đạt 119,38% NQ.

Theo ghi nhận của ông Khôi, những thành quả phát triển KT-XH đầy khởi sắc đạt được trong năm 2018 sẽ là nền tảng thuận lợi, là động lực thúc đẩy huyện Châu Thành tiếp tục vươn lên tạo bước đột phá trong năm 2019 và những năm tiếp theo, đưa Châu Thành sớm "về đích" trong thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XI đề ra.

Minh Xuân