Cục Hải quan Bình Dương đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật về hải quan đến cộng đồng doanh nghiệp

6:19:29 PM | 25/12/2018

Trong năm 2018, Cục Hải quan Bình Dương đã tổ chức được 07 Hội nghị đối thoại cấp Cục và 14 Hội nghị đối thoại cấp Chi cục. Tại các buổi đối thoại, ngoài các nội dung tuyên truyền pháp luật (tuyên truyền chính sách mới), Hội nghị còn có nội dung cảnh báo về các sai phạm thường gặp của doanh nghiệp nhằm giúp các doanh nghiệp phòng tránh có giải pháp quản lý doanh nghiệp mình tốt hơn, nâng cao dần tính tuân thủ pháp luật...xoay quanh nội dung nêu trên, phóng viên Vietnam Business Forum đã có buổi phỏng vấn ông Nguyễn Phước Việt Dũng  -  Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương cũng như những vấn đề liên quan đến hoạt động thu ngân sách…


Ông Nguyễn Phước Việt Dũng  -  Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương

Năm 2018 ngành Hải quan phấn đấu thu ngân sách vượt chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, với Cục Hải quan Bình Dương đã chủ động, tích cực để hoàn thành nhiệm vụ trên như thế nào, thưa Cục trưởng?

Năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Cục Hải quan tỉnh Bình Dương luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN Bộ Tài chính, HĐND và Tổng cục Hải quan giao bằng nhiều giải pháp hiệu quả. Ngay từ đầu năm Cục đã xây dựng và triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu, khai thác tốt nguồn thu mới. Kết quả công tác thu trong năm tăng trưởng so với cùng kỳ. Đến nay Cục HQBD đã hoàn thành xuất sắc trước hạn tất cả các chỉ tiêu thu ngân sách được giao, cụ thể tính đến 15/12/2018 Cục HQBD đã thu được 14.241 tỷ đồng, đạt 110,4 % so với chỉ tiêu Bộ Tài chính (12.900 tỷ đồng), đạt 110 % so với chỉ tiêu của HĐND tỉnh giao (13.000 tỷ đồng), đạt 106 % so với chỉ tiêu TCHQ giao bổ sung lần 2 (13.500 tỷ đồng), đạt 103% so với chỉ tiêu giao lần 3 (13.800 ty), tăng 12,2 % so với cùng kỳ năm trước (12.687 đồng). Ước thu NSNN đến ngày 31/12/2018 Cục HQBD có thể đạt trên 14.500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã xuất sắc thu hồi hết số nợ thuế theo chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 866/QĐ-TCHQ ngày 23/3/2018 của Tổng cục Hải quan là 35.272.021 đồng. Với kết quả trên, tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm Cục Hải quan Bình Dương được Tổng cục Hải quan biểu dương là một trong những đơn vị hoàn thành 100% kế hoạch thu nợ trong 6 tháng đầu năm 2018. Tính đến 15/12/2018, nợ cưỡng chế, quá hạn chuyên thu là 58,2 tỷ đồng, chiếm 0,55% so với số thu NSNN được giao (13.000 tỷ đồng).

Để đạt được những kết quả trong công tác thu NSNN, là nhờ Cục HQBD luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và tạo điều kiện kịp thời của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND Tỉnh cùng với sự phối hợp đồng bộ, tích cực của các Sở, Ban ngành trong Tỉnh. Song song đó, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp hỗ trợ DN theo chỉ đạo của Lãnh đạo các cấp theo tinh thần Nghị quyết 19; nghị quyết số 35/2017/NQ-CP,... đã góp phần thu hút đầu tư, nuôi dưỡng nguồn thu tăng trưởng ổn định. Ngoài ra, việc xây dựng các giải pháp thu thuế hiệu quả, xây dựng các kế hoạch triển khai công tác thu thuế chặt chẽ cũng đã giúp cho công tác thu thuế tại HQBD có được nhiều thuận lợi, cụ thể:

Thứ nhất, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hiện đại hóa, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu trên tất cả các khâu như tiếp tục duy trì ổn định hệ thống thông quan điện tử; áp dụng các công cụ giám sát hiện đại như máy soi container, camera giám sát; nộp thuế điện tử; quản lý DN dựa trên phương pháp quản lý rủi ro; thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, áp dụng dịch vụ công trực tuyến; chú trọng hậu kiểm; quan tâm hỗ trợ các DN mới thành lập, đi vào hoạt động …

Thứ hai, tăng cường đối thoại với các Hiệp hội DN Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc có hoạt động XNK, Câu lạc bộ các DN XNK Bình Dương để thông tin, tuyên truyền, tập huấn các văn bản Luật, nghị định, thông tư mới về thủ tục hải quan và quản lý hàng XNK. Từ đó, trao đổi, nắm bắt thông tin và hỗ trợ giải quyết về những khó khăn, vướng mắc của các DN trong quá trình làm thủ tục hải quan.
Thứ ba, tập trung quản lý tốt nguồn thu từ hoạt động XNK trên địa bàn, chống thất thu qua công tác quyết toán hàng miễn thuế; kiểm tra xác định trị giá; phân loại và áp mã số, mức thuế; kiểm tra C/O xác định xuất xứ hàng  hóa… trọng tâm là các mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch XNK lớn, có dấu hiệu kim ngạch bất thường.

Thứ tư, nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro bằng việc đẩy mạnh công tác phân tích xác định trọng điểm trong hoạt động XNK trên địa bàn phụ trách. Nâng cao năng lực của các bộ làm nhiệm vụ phân tích, đánh giá rủi ro, đảm bảo công tác quản lý rủi ro ngày càng hỗ trợ tốt cho các hoạt động  nghiệp vụ trước, trong và sau thông quan.

Thứ năm, tăng cường kiểm soát hải quan, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, hàng giả và vi phạm sở hữa trí tuệ có trọng tâm, trọng điểm, không để hình thành đường dây, ổ nhóm buôn lậu trên địa bàn. Triển khai các khâu nghiệp vụ cơ bản nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trong điều kiện môi trường thông quan điện tử. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, hàng hóa nhập khẩu vào khu phi thuế quan.

Thứ sáu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Kiểm tra sau thông quan ở cấp Cục và Chi cục theo hướng áp dụng quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro, trong đó tập trung vào các doanh nghiệp có mức độ rủi ro cao. Tiếp tục tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp ưu tiên trên địa bàn.

Thứ bảy, tăng cường công tác quản lý thuế, thu hồi nợ thuế: Tập trung xử lý nợ đọng thuế, thực hiện đôn đốc thu hồi nợ thuế nộp kịp thời vào NSNN; tăng cường việc rà soát phân loại nợ thuế, áp dụng các biện pháp cưỡng chế trong thu hồi nợ thuế không để phát sinh nợ thuế mới. Phấn đấu đảm bảo tỷ lệ nợ quá hạn và cưỡng chế chuyên thu đến 31/12/2018 theo đúng chỉ tiêu của Ngành và phấn đấu không quá 1% so với tổng số thu nộp NSNN./.

Trong những năm gần đây, ngành Hải quan đã có những cải cách quan trọng, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và xóa rào cản về thủ tục hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp..Công tác này ở Cục Hải quan Bình Dương được triển khai, thực hiện ra sao, thưa Cục trưởng?

Công tác Cải cách Hiện đại hóa nói chung luôn là mục tiêu hàng đầu của Cục hải quan tỉnh Bình Dương trong định hướng phát triển và xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm của đơn vị.

Cục hải quan tỉnh Bình Dương là đơn vị đầu tiên được Tổng cục Hải quan chọn để triển khai chính thức Hệ thống thông quan tự động VNACC/VCIS. Ngay từ đầu năm 2014 Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã chủ động có những bước chuẩn bị đến 14/ 4/2014 Cục triển khai đồng bộ việc áp dụng Hệ thống thông quan tự động VNACC/VCIS trên 7 Chi cục trực thuộc với 9 điểm thông quan hàng hóa.  Đến nay, Hệ thống thông quan tự động VNACC/VCIS vẫn đang tiếp tục được duy trì áp dụng hiệu quả tại các địa điểm thông quan của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, hàng năm trung bình có trên 1.200.000 tờ khai XNK được tiếp nhận qua Hệ thống thông quan tự động, số lượng tờ khai phát sinh tại Cục Hải quan tỉnh Bình Dương luôn đứng thứ 3 trong toàn Ngành.

Hiện nay thời gian thông quan trung bình cho một lô hàng xuất nhập khẩu Cục Hải quan tỉnh Bình Dương luôn đảm bảo vượt mục tiêu chung của Ngành. Cụ thể, hiện nay thời gian thông quan trung bình cho một lô hàng xuất khẩu không thuế là 01 giờ 16 phút (có thuế là 08 giờ 06 phút). Đối với hàng nhập khẩu, thời gian thông quan trung bình cho một lô hàng nhập khẩu không thuế là 13 giờ 19 phút (có thuế là 52 giờ 40 phút ), trong khi đó thời gian thông quan trung bình của Ngành đối với hàng xuất khẩu là 70 giờ và đối với hàng hóa nhập khẩu là 90 giờ.

Việc duy trì áp dụng hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACC/VCIS đã trực tiếp rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục HQ, rút ngắn thời gian thông quan cũng như giảm chi phí cho DN, bên cạnh đó cũng nâng cao được hiệu quả quản lý của cơ quan Hải quan. Với những kết quả đạt được trong nhiều năm qua, Lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã đánh giá Cục HQ tỉnh Bình Dương là một trong 5 đơn vị đi đầu trong toàn Ngành triển khai hệ thống VNACCS /VCIS hiệu quả nhất.

Cục HQ tỉnh Bình Dương cũng là một trong những đơn vị hải quan ứng dụng tốt nhất công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước, từ đầu năm 2018 đến nay, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương tiếp tục triển khai có hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến phiên bản 2017 (HQ36a) trên Cổng thông tin điện tử của TCHQ. Đến nay, số lượng hồ sơ được giải quyết qua DVCTT tại Cục HQ tỉnh Bình Dương đứng tốp 2 trong Ngành. Lũy kế đến 15/12 có 17.909 hồ sơ thực hiện qua phần mềm dịch vụ công trực tuyến.

Công tác hợp tác, đối tác giữa Hải quan và DN trên địa bàn tỉnh Bình Dương luôn được lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương chú trọng quan tâm chỉ đạo sâu sát. Trong thời gian qua công tác này không ngừng cải tiến và nâng cao hiệu quả. Ngoài các hoạt động đối thoại thường xuyên theo Quý tại các Chi cục, cấp Cục cũng duy trì đối thoại thường niên theo từng Hiệp hội doanh nghiệp (theo ngôn ngữ của từng quốc gia đầu tư). Năm nay, đáp ứng yêu cầu của các Chi, Hiệp hội DN trên địa bàn, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương tiếp tục đổi mới phương thức đối thoại sang tập huấn các chính sách pháp luật cơ bản về Hải quan cho đối tượng là chủ DN nước ngoài (bằng ngôn ngữ DN yêu cầu) nhằm giúp các chủ DN nắm rõ hơn các quy định của pháp luật VN để quản lý, điều hành và tuân thủ pháp luật tốt hơn. Với phương thức đổi mới này, hiện nay cộng đồng DN nhất là các chủ DN Nhật Bản đã hưởng ứng rất mạnh mẽ và đánh giá rất cao hiệu quả mang lại cho DN.

Đến tháng 12/2018, Cục HQ tỉnh Bình Dương đã tổ chức được 07 Hội nghị đối thoại cấp Cục và 14 Hội nghị đối thoại cấp Chi cục. Tại các buổi đối thoại, ngoài các nội dung tuyên truyền pháp luật (tuyên truyền chính sách mới), Hội nghị còn có nội dung cảnh báo về các sai phạm thường gặp của DN nhằm giúp các DN phòng tránh có giải pháp quản lý DN mình tốt hơn, nâng cao dần tính tuân thủ pháp luật. Tại các buổi đối thoại hiện nay phần đối thoại trực tiếp chủ yếu hướng dẫn, giải đáp thủ tục hải quan cho DN, không còn giải quyết các vướng mắc về TTHQ như trước đây vì hầu hết các vướng mắc đều đã được Cục HQ tỉnh Bình Dương giải quyết nhanh chóng, kịp thời, thỏa đáng qua nhiều kênh liên lạc: điện thoại hoặc gửi email qua Websit Cục, qua tổ tư vấn trực tuyến, qua các Chi hiệp hội DN, qua báo Hải quan,...

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương là đơn vị tiêu biểu được tuyên dương về công tác duy trì, nâng cao hiệu quả mô hình “Công sở thân thiện vì sự hài lòng của khách hàng” trên địa bàn Tỉnh Bình Dương. Làm tốt công tác này trong thời gian qua đã tạo chuyển biến lớn, tích cực về tư tưởng, tác phong, lề lối làm việc của CBCC, nâng cao được trách nhiệm, chất lượng giải quyết công việc trong thi hành công vụ và thái độ phục vụ DN của đội ngũ CBCC Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, được cộng đồng DN đánh giá rất cao.

Nhằm tiếp tục cải cách, hiện đại hóa trong công tác quản lý điều hành, vừa qua Cục Hải quan Bình Dương đã triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức Trực ban, giám sát trực tuyến ngay khi được TCHQ trang bị Hệ thống camera giám sát trực tuyến tại trụ sở đơn vị. Với tổ chức bộ máy và Quy chế hoạt động phù hợp với đặc điểm tình của đơn vị, công tác Trực ban, giám sát trực tuyến đã được triển khai thực hiện tốt. Qua đó, Lãnh đạo Cục đã kịp thời xử lý các thông tin, tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện nghiệp vụ hải quan trong phạm vi toàn Cục; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các sai sót nghiệp vụ của CBCC, các hành vi vi phạm pháp luật của DN; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.

Thực hiện tốt Kế hoạch hành động của của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW, ngày 14/5/2018 Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1471/QĐ-TCHQ quy định về cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Cục HQ tỉnh Bình Dương, Cục HQ tỉnh Bình Dương đã sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy. Theo đó, cấp Đội giảm từ 19 Đội xuống còn 10 Đội. Cụ thể, Chi cục HQ QL hàng XNK ngoài KCN có 3 Đội trực thuộc, Chi cục HQ KCN Sóng Thần, Chi cục HQ Sóng Thần và Chi cục HQ KCN Việt Nam- Singapore mội Chi cục có 02 Đội trực thuộc. Chi cục HQ KCN Mỹ phước có 1 Đội trực thuộc.
Với khối lượng công việc ngày càng tăng theo đà tăng trưởng của hàng hóa XNK trên địa bàn, việc điều chỉnh tin gọn bộ máy bước đầu cũng gặp khó khăn trong công tác quản trị công việc. Tuy nhiên, đơn vị đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng, cùng với sự đoàn kết, năng động, sáng tạo  của đội ngủ CBCC, sau công tác sắp xếp lại bộ máy, CBCC trong đơn vị điều an tâm công tác, tiếp tục tạo thuận lợi cho hoạt động XNK trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018 và những năm tiếp theo.

Cục trưởng có thể cho độc giả biết rõ hơn về nhiệm vụ trọng tâm những năm tiếp theo mà Cục Hải quan Bình Dương đang chuẩn bị và hướng tới?

Tiếp tục quán triệt và bám sát các chỉ đạo của Bộ Tài chính, TCHQ và UBND tỉnh Bình Dương về triển khai, thực hiện các Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ đề ra hàng năm về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Nghị Quyết 35/2016/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, trong đó tập trung: Tiếp tục phấn đấu giữ vững vị trí là một trong những Cục Hải quan đi đầu về cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan. Theo đó, tiếp tục triển khai Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2020 đã được Tổng cục Hải quan phê duyệt tại Quyết định số 1339/QĐ-TCHQ ngày 18/4/2017:

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu nghiệp vụ và quản lý: Tiếp tục áp dụng hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS phối kết hợp với các chương trình vệ tinh kết nối với Hệ thống VNACCS/VICS hỗ trợ cho các hoạt động nghiệp vụ theo phương thức hiện đại và tập trung; tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả các tiện ích của Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; đẩy mạnh triển khai thủ tục hành chính công trực tuyến; Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) và các phần mềm quản lý hàng gia công, SXXK,… theo Kế hoạch của Tổng cục Hải quan.
Chủ động đề xuất TCHQ ứng dụng các nội dung, chương trình, biện pháp nghiệp vụ nhằm tiếp tục rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho DN. Phấn đấu vượt mức ASEAN-4 về thời gian thông quan hàng hóa. Trong đó, thời gian thông quan trung bình đối với hàng xuất khẩu là 36 giờ và đối với hàng nhập khẩu là 41 giờ.  Nâng cao hiệu quả kiểm tra hàng hóa bằng máy soi, giảm tỷ lệ kiểm tra thủ công trong quá trình làm thủ tục hải quan tại 2 Địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung có trang bị máy soi container.

Tổ chức xây dựng và giám sát thi công 02 công trình xây dựng trụ sở Cục Hải quan tỉnh Bình Dương tại Trung tâm hành chính Tỉnh và trụ sở Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần theo đúng tiến độ. Tiếp tục tăng cường phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp: đẩy mạnh các hoạt động tham vấn tại trụ sở Hải quan hoặc trụ sở Doanh nghiệp cho ít nhất từ 02 đến 05 Doanh nghiệp; mở rộng đối tượng, lĩnh vực ký kết Quy chế tham vấn cho ít nhất từ 01 đến 02 Doanh nghiệp theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan; thực hiện khảo sát đánh giá toàn diện mức độ hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp đối với hiệu quả cải cách thủ tục hành chính của Cục; thông qua các Chi, Hiệp hội, Báo, Đài và Cổng thông tin điện tử của Cục đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật về hải quan đến cộng đồng doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp quản lý và hỗ trợ DN với các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn. Phối kết hợp với các Chi, Hiệp hội DN tổ chức ít nhất 05 hội nghị đối thoại cấp Cục.

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019 do Bộ Tài chính giao là 14.460 tỷ đồng; phấn đấu thu vượt 5-7% chỉ tiêu giao; đảm bảo tỷ lệ nợ quá hạn và cưỡng chế thuế chuyên thu đến 31/12/2019 không quá 1% so với tổng số thu nộp ngân sách. Phấn đấu đạt tỉ lệ thu hồi nợ được giao, không để phát sinh nợ xấu. Duy trì tuyên truyền, vận động doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7.

Tập trung quản lý tốt nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn, chống thất thu qua công tác quyết toán thuế, xác định trị giá, mã số, C/O,… Nâng cao hiệu quả áp dụng quản lý rủi ro vào các hoạt động nghiệp vụ trước, trong và sau thông quan. Tăng cường công tác kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ có trọng tâm, trọng điểm, không để hình thành đường dây, ổ nhóm buôn lậu trên địa bàn. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Kiểm tra sau thông quan theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tiến đến mục tiêu giúp doanh nghiệp phát hiện, chấn chỉnh kịp thời và phòng ngừa các sai sót, nâng cao tính tuân thủ pháp luật.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng Khóa XI, Khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM"; tăng cường công tác kiểm tra công vụ và xử lý kỷ luật đối với CBCC và người lao động theo Quyết định số 2799/QĐ-TCHQ ngày 26/9/2018 của Tổng cục Hải quan; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu của CBCC; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục phát huy thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, công sở thân thiện” do UBND Tỉnh triển khai. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách hiện đại hóa giai đoạn 2016-2020. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng và phát triển đội ngũ CBCC và chuyên gia cấp Cục đạt trình độ chuyên nghiệp, chuyên sâu, liêm chính, hoạt động hiệu quả.

Xin chân thành cảm ơn Cục trưởng về buổi trò chuyện này.!

Văn Lượng (thực hiện)

Sự kiện sắp tới

Mời tham gia Hội chợ SIPA 2019 tại An-giê-ri

Ngày 06-09/11/2019

Trung tâm hội nghị Mohamed Ben Ahmed, thành phố Oran, An-giê-ri

Hội thảo "Rủi ro tiềm ẩn của Doanh nghiệp từ công tác Kế toán thuế"

Ngày 27/6/2019

số 36 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

VIETNAM PFA 2019: Cầu nối giao thương ngành chế biến nông sản, thực phẩm

Từ ngày 24-27/07/ 2019

Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn – SECC, Tp. Hồ Chí Minh.