JICA hỗ trợ chống biến đổi khí hậu tại Việt Nam

10:26:32 AM | 11/1/2019

Ngày 11/1, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT), Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT) thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã tổ chức Hội thảo Dự án Hợp tác Kỹ thuật của JICA “Hỗ trợ lên kế hoạch và thực hiện các hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA) theo quy trình Đo đạc - Báo cáo - Thẩm định (MRV) (SPI-NAMA)”.Tại buổi Hổi thảo, Sở TN&MT TP. HCM và nhóm chuyên gia Nhật Bản đã báo cáo kết quả của các hoạt động kỹ thuật được thực hiện trong năm 2018 thuộc Hợp phần tại TP. HCM trong khuôn khổ Dự án. Ngoài ra, công trình kỹ thuật tiếp sau, nhằm nâng cao năng lực của các sở liên quan tại TP. HCM để cập nhật và triển khai Kế hoạch Hành động Biến đổi Khí hậu (CCAP) trong năm 2019, đã được giới thiệu và kế hoạch hành động của năm 2019 cũng đã được đồng ý.

Trong phạm vi của dự án SPI-NAMA, ngay từ đầu năm 2018, JICA đã hợp tác chặt chẽ với TP. HCM, một trong những thành phố tiên phong về ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Dự án đã hỗ trợ 1) chuẩn bị CCAP mới cho giai đoạn sau năm 2020, tập trung vào thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả, 2) đẩy mạnh năng lực của thành phố trong công tác kiểm kê khí nhà kính (GHG) và 3) xem xét khả năng áp dụng công nghệ các bon thấp trong phân ngành vận tải.

Các hoạt động tại TP. HCM trong năm 2018 đã đóng góp vào công tác chuẩn bị việc hoạch định chính sách phù hợp với bối cảnh của địa phương và thu được những bài học thiết thực góp phần thực hiện các  mục tiêu chính sách. Chẳng hạn, Nghiên cứu do Nhóm chuyên gia của TP. HCM và JICA thực hiện đã xác định được tiềm năng lớn để giảm thiểu khí nhà kính bằng cách xây dựng quy trình thu thập số liệu và báo cáo về hiệu quả sử dụng năng lượng tại các tòa nhà, từ đó khuyến nghị việc thực thi các giải pháp cụ thể và đưa ra các đề xuất về những công cụ chính sách có tham chiếu đến những kinh nghiệm thực tiễn của Chính quyền thành phố Tokyo. Việc hỗ trợ xây dựng kiểm kê phát thải khí nhà kính ở cấp thành phố với việc kiểm soát chất lượng chặt chẽ sẽ cung cấp bằng chứng khoa học đáng tin cậy cho việc xây dựng mục tiêu giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính trong tương lai cho TP. HCM. Ngoài ra, nghiên cứu khả thi cho một số cảng biển đã xác định được tiềm năng giảm phát thải khí khí nhà kính và lợi ích kinh tế, đồng thời cung cấp hướng dẫn về quy trình Đo đạc - Báo cáo - Thẩm định (MRV) để từ đó được nhân rộng sang các phân ngành khác. 

Dựa trên kết quả các hoạt động trong năm 2018, tại buổi Hội thảo, hai bên đã đồng ý về kế hoạch cho các hoạt động trong năm 2019 nhằm hỗ trợ TP. HCM trong việc rà soát lại các chính sách hiện thời về biến đổi khí hậu và cập nhật CCAP của thành phố cho giai đoạn sau năm 2020. Ông Jun Ichihara, Tư vấn Trưởng của dự án SPI-NAMA cho biết các hoạt động này sẽ tập trung vào 1) dự đoán xu hướng phát thải khí nhà kính trong tương lai (kịch bản thông thường) và tiềm năng giảm khí phát thải tại TP. Hồ Chí Minh bằng việc áp dụng Mô hình Tích hợp Châu Á - Thái Bình Dương (AIM) do các viện nghiên cứu và trường đại học Nhật Bản phát triển, 2) xác định các chương trình và hành động ưu tiên giảm nhẹ khí phát thải và 3) phân tích các phương án chính sách để thúc đẩy các chương trình và hành động về giảm phát thải khi nhà kính.

“Với tình hình lũ lụt thường xuyên như hiện nay và ngày càng trở nên nghiêm trọng do tác động của biến đổi khí hậu như mực nước biển dâng cao, chính quyền thành phố phải có hành động thiết thực để bảo vệ sự phát triển của thành phố cũng như cuộc sống của người dân. Bên cạnh đó, TP. Hồ Chí Minh nhất thiết phải tiếp tục đóng vai trò đơn vị tiên phong, là hình mẫu cho các tỉnh và thành phố khác tại Việt Nam học hỏi bằng cách chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất và các bài học về các chính sách cam kết mạnh mẽ về biến đổi khí hậu của chính quyền thành phố”, ông Murooka Naomichi, Phó Trưởng Đại diện của Văn phòng JICA Việt Nam, nhấn mạnh. Hơn nữa, kinh nghiệm của TP. HCM sẽ được Bộ TN&MT phản ánh qua các chính sách cấp quốc gia trong tương lai, nhằm trao quyền cho các bên liên quan không thuộc cơ quan nhà nước để thực hiện Thỏa thuận Paris.

H.Ly