Cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư

3:42:22 PM | 17/1/2019

Ngày 17/1/2019, tại Hà Nội, VCCI đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

Theo ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI, năm 2018, kinh tế toàn cầu tiếp tục phục hồi nhưng chưa ổn định, chủ nghĩa bảo hộ, chiến trang thương mại gia tăng, khoa học công nghệ phát triển nhanh và cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Trong bối cảnh đó, kinh tế VN tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng và đạt được những kết quả tích cực. GDP cả năm 2018 tăng 7,08%, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2008 trở về đây, khẳng định tính kịp thời và hiệu quả của các giải pháp được Chính phủ ban hành, chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành, các địa phương cùng nỗ lực thực hiện.

Năm 2018, cả nước có 131.275 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.478,1 nghìn tỷ đồng, tăng 3,5% về số doanh nghiệp và tăng 14,1% về số đăng ký so với năm 2017; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 11,3 tỷ đồng, tăng 10,2%.

Tư vấn chính sách hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp

Về hoạt động của VCCI, theo ông Phòng, trong năm qua, VCCI đã tham gia Ban soạn thảo, tổ biên tập 16 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quan trọng như: Luật quản lý thuế, Luật quản lý nợ công, Nghị định sửa đổi về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp… Tham gia hoạt động thẩm định, thẩm tra 26 dự án/ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (06 Luật, 01 Nghị quyết, 20 Nghị định). Nhiều quy định pháp luật đã được điều chỉnh một cách tích cực, có nhiều sửa đổi quan trọng theo hướng thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, dỡ bỏ nhiều rào cản tiếp cận thị trường, phân biệt quy mô doanh nghiệp, dỡ bỏ các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính bất hợp lý. Có sự góp ý, phản biện của VCCI, rất nhiều Nghị định về điều kiện kinh doanh ban hành trong năm 2018 đã đi theo hướng cải cách, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

VCCI cũng tổ chức gần 320 hội nghị, hội thảo góp ý chính sách, pháp luật với sự tham dự của 44.800 lượt doanh nghiệp; lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp hoàn thiện góp ý 120 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (gồm 08 Luật, 01 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 60 nghị định, 02 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 40 thông tư, 06 văn bản của địa phương…); tham gia ý kiến đối với 3 đề xuất xây dựng Luật của Chính phủ và nhiều dự thảo văn bản Luật của các bộ, ngành; tổ chức phổ biến pháp luật trên cả nước thu hút đông đảo doanh nghiệp, chuyên gia, luật sư tham gia.

VCCI phối hợp với các chuyên gia xây dựng và công bố Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh. Báo cáo này được thực hiện nhằm điểm lại những quy định pháp luật có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng kinh doanh tại Việt Nam định kỳ 6 tháng/1 lần, từ đó, đưa ra những đánh giá về xu hướng của dòng chảy chính sách kinh tế trong từng giai đoạn. Những quy định pháp luật có tác động lớn, cả tích cực và tiêu cực  được phân tích, đánh giá và rút ra kinh nghiệm cho công tác xây dựng pháp luật về kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo.

Trong hoạt động thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, VCCI phối hợp với Cơ quan viện trợ phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 vào tháng 3/2018. Phối hợp tổ chức nhiều hoạt động nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp như: Hội nghị tháo gỡ về cơ chế, chính sách và giải quyết khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến đầu tư, xây dựng cơ bản; Hội thảo lấy ý kiến hồ sơ xây dựng Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp Danh mục rà soát điều kiện kinh doanh lĩnh vực giao thông vận tải; Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan về Thuế và Hải quan tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh…

Qua các cuộc điều tra, khảo sát của VCCI, các doanh nghiệp phản ánh về nhiều khó khăn, vướng mắc trong cơ chế chính sách, đặc biệt là việc tiếp cận các nguồn lực để phát triển, như việc tiếp cận đất đai làm mặt bằng sản xuất kinh doanh có thủ tục thuê và chuyển nhượng đất phức tạp, nhiều quy định về quy hoạch đất và sử dụng đất không rõ ràng; việc tiếp cận nguồn tài chính của các doanh nghiệp tư nhân từ ngân hàng chưa thuận lợi, tiếp cận nguồn tài chính từ quỹ hỗ trợ phát triển còn hạn chế bởi thủ tục cho vay quá chặt chẽ, chưa có sự bình đẳng giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân… Bên cạnh đó, môi trường kinh doanh tuy đã có nhiều cải thiện nhưng vẫn còn thiếu minh bạch, chưa thực sự bình đẳng, thủ tục hành chính còn nhiều phiền hà, chi phí thực hiện thủ tục hành chính cao… là những rào cản khiến doanh nghiệp gặp không ít khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, VCCI đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức sơ kết hoạt động và công bố báo cáo khảo sát, giám sát về việc thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP của ngành thuế, hải quan. Về Chương trình hành động của VCCI triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP  "Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020", VCCI đã triển khai thực hiện 5/5 nhiệm vụ được giao, đồng thời phối hợp với các bộ ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp triển khai các nhóm giải pháp được nêu trong Nghị quyết.

Đến 30/11/2018, VCCI đã trực tiếp tập hợp từ các kênh thông tin được 701 kiến nghị của các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trên cả nước. Qua theo dõi của VCCI, cho đến hết 30/11/2018, các bộ, ngành, địa phương đã trả lời được 546 kiến nghị (đạt 77,89%), chưa trả lời 155 kiến nghị (22,11%). Các nội dung kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp tập trung vào một số vấn đề như: cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận các nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp; giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp…

Ngoài ra, VCCI cũng tiến hành điều tra, khảo sát đánh giá về chất lượng trả lời kiến nghị của các bộ ngành, địa phương ý kiến của 1007 doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp đã có kiến nghị gửi các bộ, ngành, địa phương trong năm 2017 và 2018. Qua kết quả cho thấy, 65,5% trả lời hài lòng, 7,3% trả lời rất hài lòng, 27,2% trả lời chưa hài lòng. Lý do chưa hài lòng là vì: câu trả lời quá chung chung, giải thích mà không giải quyết; chính quyền địa phương giải quyết không khách quan cho đến khi Chính phủ chỉ đạo mới giải quyết phù hợp; cần phải sửa đổi các quy định của pháp luật mới giải quyết được, nhưng việc sửa đổi tiến hành chậm; cơ quan quản lý chỉ gửi văn bản chỉ đạo mà không kiểm tra việc giải quyết của cơ quan cấp dưới; nhiều câu trả lời chỉ trích dẫn luật, để doanh nghiệp tự nghiên cứu. Cá biệt có doanh nghiệp cho rằng, trả lời không đúng nội dung kiến nghị, công văn chuyển lòng vòng mà không giải quyết, chủ yếu là chuyển về nơi có vụ việc kiến nghị. Một số kiến nghị của doanh nghiệp đã được trả lời nhưng doanh nghiệp không đồng tình với trả lời của các Bộ, ngành, tiếp tục kiến nghị xử lý giải quyết.

Đẩy mạnh vai trò của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp

Theo ông Hoàng Quang Phòng, năm 2019, VCCI tập trung đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 09/NQ-BCT về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân; Các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành trung ương lần thứ 5, khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về đổi mới doanh nghiệp nhà nước và về phát triển kinh tế tư nhân; triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tập trung vào nhiệm vụ thúc đẩy và giám sát cải cách Thủ tục hành chính trong các lĩnh vực; thực hiện Chương trình hành động của VCCI triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP về "Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020"; Chỉ thị số 26/CT-TTg và Chỉ thị 07/CT-Ttg tập trung vào nhiệm vụ chính là: tiếp tục tập hợp các kiến nghị, khó khăn và vướng mắc của doanh nghiệp…

Mặt khác, hoàn thiện và bảo vệ thành công đề tài cấp nhà nước “Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nước ta: thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp” do TS. Vũ Tiến Lộc là chủ nhiệm đề tài, thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận giai đoạn 2016 – 2020 của Hội đồng lý luận Trung ương chủ trì. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ được dùng làm đầu vào để chuẩn bị cho các văn kiện Đại hội XIII.

Bên cạnh đó, VCCI tiếp tục triển khai các hoạt động xây dựng, góp ý chính sách pháp luật, thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, đặc biệt là môi trường kinh doanh tại các địa phương; tham gia các Ban soạn thảo, tổ biên tập, các hoạt động thẩm định, thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tập trung lấy ý kiến góp ý sửa đổi Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư; tiến hành một số nghiên cứu đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật để kiến nghị sửa đổi văn bản pháp luật; tham gia Hội đồng phối hợp giáo dục phổ biến pháp luật Trung ương, Tổ thư ký Chương trình của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585)…

 Q.C

Sự kiện sắp tới

Phoenix Asia tổ chức triển lãm máy móc thiết bị công nghiệp và phụ trợ ngành dầu khí - OGTA 2019

Từ ngày 21 đến 23/08/2019

Tầng 5, Trung Tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon, quận Phú nhuận, TP.HCM

Hội thảo gặp gỡ Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc lĩnh vực thiết bị điện, năng lượng

Ngày 27/08/2019

Khách sạn Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Mời tham gia Hội chợ SIPA 2019 tại An-giê-ri

Ngày 06-09/11/2019

Trung tâm hội nghị Mohamed Ben Ahmed, thành phố Oran, An-giê-ri