Công ty Lâm nghiệp Bến Hải:
Ổn định sản xuất kinh doanh, sẵn sàng cổ phần hóa

10:24:37 PM | 21/1/2019

Hoạt động trong lĩnh vực trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh phát triển vốn rừng; gieo tạo, sản xuất và kinh doanh các loại cây giống lâm nghiệp,... trong hơn 10 năm chuyển đổi, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải luôn là một trong những doanh nghiệp tốp đầu trong ngành lâm nghiệp của tỉnh phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương, góp phần cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị.Ông Nguyễn Xuân Minh, Tổng giám đốc Công ty cho biết: “Năm 2019 sẽ đánh dấu một chặng đường mới của Công ty Lâm nghiệp Bến Hải trong hành trình hơn 10 năm xây dựng và phát triển chính là tiến hành chuyển đổi mô hình sở hữu: từ sở hữu 100% vốn nhà nước sang cổ phần hóa (CPH). Công ty Lâm nghiệp Bến Hải sẽ hoạt động theo cơ chế mới linh động và đặc biệt có sự giám sát chặt chẽ của các cổ đông, trong đó có người lao động Công ty. Đến thời điểm hiện tại, việc CPH đang đi đúng lộ trình và hy vọng sẽ mở ra một thời kỳ phát triển mới cho doanh nghiệp”.

Công ty Lâm nghiệp Bến Hải là công ty có vốn 100% nhà nước được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV từ năm 2007. Hiện nay, tổng diện tích đất lâm nghiệp Công ty được giao quản lý là 8.600 ha, với 100% diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC®. Những năm gần đây Công ty luôn hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) và dịch vụ lâm nghiệp, kinh doanh có lãi, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với nhà nước, nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên (CNCNV).

Nhìn lại năm qua, Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Minh đánh giá, năm 2018 là năm Đảng, Nhà nước đã quan tâm, tạo điều kiện đặc biệt cho sự phát triển ổn định và bền vững của ngành lâm nghiệp. Nhiều chủ trương, chính sách lớn được hướng dẫn, ban hành góp phần giúp Công ty chủ động hơn trong hoạch định mục tiêu và chương trình kế hoạch của mình. Công ty Lâm nghiệp Bến Hải cũng chủ động đổi mới toàn diện, sáng tạo, đa dạng về sản phẩm, năng động về quản lý, chú trọng đầu tư thâm canh, tăng cường công tác chăm sóc, quản lý bảo vệ phát triển diện tích rừng, tăng năng suất, sản lượng, chất lượng, khai thác các tiềm năng lợi thế về rừng và đất rừng để sử dụng có hiệu quả.

Với sự quyết tâm đồng thuận, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức từ Ban lãnh đạo cùng tập thể CBCNV trong triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp, Công ty Lâm nghiệp Bến Hải tiếp tục duy trì ổn định hoạt động SXKD. Kết thúc năm 2018, doanh thu, lợi nhuận, nộp nghĩa vụ ngân sách vượt kế hoạch UBND tỉnh giao.

Bên cạnh ổn định hoạt động SXKD, thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, Công ty Lâm nghiệp Bến Hải đã hoàn thành việc trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn và thống nhất nhà thầu tư vấn CPH; đồng thời đã triển khai thực hiện Kế hoạch số 2400 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 29 của HĐND tỉnh về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, để việc CPH phát huy hiệu quả, đúng tiến độ, đơn vị đã tiến hành tuyên truyền chủ trương CPH đến cán bộ, đảng viên, người lao động và nhận được sự thống nhất cao.

Ông Nguyễn Xuân Minh cho biết: “CPH doanh nghiệp vừa là cơ hội, động lực để phát triển nhưng cũng đặt ra thách thức lớn. Nền kinh tế thị trường cùng với tiến trình hội nhập toàn diện và sâu rộng đòi hỏi Công ty Lâm nghiệp Bến Hải cần phải thay đổi để tiến bước dựa trên các yếu tố phát huy truyền thống của một đơn vị anh hùng, đổi mới tư duy quản trị phù hợp với khoa học quản lý, điều hành mới và phát huy nội lực là nguồn lực duy nhất để làm động lực phát triển”.

Mặc dù con đường CPH của Công ty Lâm nghiệp Bến Hải sẽ còn nhiều khó khăn, song lãnh đạo tỉnh cũng như tập thể cán bộ nhân viên Công ty luôn tin tưởng sẽ hoàn thành CPH theo tiến độ đề ra, mở ra một thời kỳ mới cho doanh nghiệp phát triển. Trên chặng đường mới, Công ty Lâm nghiệp Bến Hải tự tin bước vào tương lai với định hướng không chỉ tập trung phát triển lĩnh vực truyền thống là thế mạnh của doanh nghiệp và địa phương mà bên cạnh đó còn sẵn sàng nghiên cứu các phương án chuẩn bị những cơ hội đầu tư tiềm năng trong tương lai.