Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Quảng Thành -Chi nhánh Đông Hà:
Khẳng định thương hiệu,tạo niềm tin cho khách hàng

10:35:58 PM | 21/1/2019

Vượt qua vô vàn những gian khó và thử thách để tự khẳng định mình, Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Quảng Thành Chi nhánh (CN) Đông Hà, một công ty chuyên ngành tư vấn thiết kế và thi công xây dựng tại tỉnh Quảng Trị và các tỉnh lân cận đã tạo dựng nền tảng phát triển vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, tăng trưởng bền vững và luôn quan tâm đến trách nhiệm xã hội, đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển của tỉnh Quảng Trị.

Ông Phạm Trường Sơn - Giám đốc Công ty

Trong những năm qua, Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Quảng Thành CN Đông Hà luôn đổi mới phương thức quản lý điều hành, đầu tư các thiết bị, công nghệ tiên tiến, đào tạo con người nhằm đáp ứng các yêu cầu cao nhất của khách hàng. Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn đảm bảo các nguyên tắc: Không ngừng phát triển, đầu tư đổi mới, đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ nhằm đáp ứng các yêu cầu đa dạng và tổng hợp của khách hàng. Luôn quan tâm và liên hệ chặt chẽ với khách hàng, đảm bảo cung ứng các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất, nhanh nhất. Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực bao gồm đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật nghiệp vụ có trình độ giỏi, đội ngũ công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, lao động với năng suất chất lượng và ngày càng hiệu quả. Thường xuyên chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động để có thể phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Quảng Thành CN Đông Hà khẳng định có đủ khả năng về mọi mặt để đảm bảo các công tác theo ngành nghề kinh doanh của mình với các dự án, công trình có quy mô và vốn đầu tư lớn.Để có sự phát triển như hiện nay, ban lãnh đạo Công ty đã xác định rõ con người và trang thiết bị là những yếu tố quyết định sự thành bại của một doanh nghiệp. Với tầm nhìn chiến lược ấy, Công ty đã dày công xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên đoàn kết, giàu kinh nghiệm, có nghiệp vụ chuyên môn vững vàng và ý thức tổ chức kỷ luật cao để sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành mọi công việc được giao. Đồng thời, Công ty đã mạnh dạn đầu tư hàng tỷ đồng mua sắm vật tư, trang thiết bị hiện đại để đảm bảo thi công an toàn trong mọi điều kiện… Đặc biệt, “chất lượng, tiến độ, mỹ thuật và chăm sóc khách hàng” được xem là “kim chỉ nam” trong mọi công trình mà Công ty đảm nhận. Công ty cam kết cung cấp đầy đủ và kịp thời các nguồn lực để thực hiện, duy trì hệ thống quản lý chất lượng và thường xuyên nâng cao hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng. Để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của nhân viên, Công ty tổ chức đào tạo nội bộ và bên ngoài đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện cho các nhân viên tự học tập, đào tạo để nâng cao năng lực, trình độ. Hàng năm, Công ty sẽ tiến hành xem xét đánh giá trình độ, năng lực, kết quả công việc của mỗi nhân viên để điều chỉnh vị trí làm việc, mức lương. Xây dựng, duy trì môi trường làm việc tốt, nhất quán thông suốt tại các phòng, giữa các phòng trong Công ty nhằm đảm bảo mọi yêu cầu của khách hàng được thông hiểu và thực hiện.

Nói về chiến lược phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo, ông Phạm Trường Sơn, Giám đốc Công ty cho biết: Thời gian tới sẽ xây dựng và phát triển Công ty thành một công ty tư vấn mạnh đáp ứng được yêu cầu phát triển; xây dựng đội ngũ tư vấn thiết kế với các trang thiết bị tiên tiến, đầy đủ các bộ môn có trình độ chuyên môn tương đương với trình độ tư vấn thiết kế của các công ty mạnh trong nước và các nước trong khu vực; đặc biệt chú trọng phát triển tư vấn theo chiều sâu có nghĩa là thực hiện những công việc tư vấn phức tạp có hàm lượng chất xám cao và giá trị kinh tế lớn; mở rộng thêm các ngành nghề tư vấn khác để đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của công ty, của thị trường tỉnh Quảng Trị và trong nước...