Cục thuế Quảng Trị: Tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế

11:06:55 PM | 21/1/2019

Những năm qua, Cục Thuế Quảng Trị luôn xem công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa công tác thuế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của ngành, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý thuế.Để thực sự có sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính thuế, giảm thiểu thời gian và chi phí của người nộp thuế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, trên cơ sở các quy định của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế về các thủ tục hành chính thuế, Cục Thuế Quảng Trị đã rà soát các vướng mắc trong thực hiện các quy định pháp luật về thuế, các quy trình quản lý, việc in, bán hóa đơn, các thủ tục hành chính liên quan đến cấp mã số thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán, miễn, giảm, hoàn thuế, ưu đãi thuế; vướng mắc trong việc phối hợp với các cấp, các ngành liên quan đến công tác thuế. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc cắt giảm các thủ tục hành chính thuế và rút ngắn tối đa thời gian giải quyết các nội dung liên quan đến người nộp thuế, cơ quan thuế; không tự ý đặt ra bất cứ thủ tục nào không có trong quy định, gây khó khăn cho người nộp thuế trong sản xuất kinh doanh và thực hiện chính sách thuế. Cụ thể rút ngắn thời gian kiểm tra thuế xuống còn 3 ngày làm việc (quy định 5 ngày), thời gian thanh tra thuế xuống còn 5-7 ngày làm việc (quy định 30 ngày), thời gian giải quyết hoàn thuế trước, kiểm tra sau: bình quân 4 ngày làm việc (quy định 6 ngày); kiểm tra trước, hoàn thuế sau: bình quân 30 ngày (quy định 40 ngày). Đảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra theo đúng quy trình, quy định và giải quyết đúng hạn… Rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất từ 5 ngày xuống còn 3 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định...Tiếp tục nâng cao chỉ số tính minh bạch thông qua nâng cao hiệu quả và các biện pháp công khai minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, niêm yết và hướng dẫn rõ ràng 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan thuế tại bộ phận “một cửa” và trên website của ngành thuế.

Bên cạnh đó, với phương châm “Đồng hành cùng người nộp thuế”, ngành thuế Quảng Trị cũng  đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa các kênh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử của ngành, báo địa phương, hội nghị tập huấn, tài liệu hướng dẫn, tờ rơi, gửi qua địa chỉ email,...phù hợp, hiệu quả với từng nhóm người nộp thuế. Hàng năm, Cục Thuế đã tổ chức nhiều hội nghị đối thoại với hàng nghìn lượt người nộp thuế để kịp thời giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc về chính sách thuế, đồng thời tổ chức Hội nghị tuyên dương khen thưởng các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.