Hải quan Quảng Trị: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp

11:09:48 PM | 21/1/2019

Những năm gần đây, cùng với sự bùng nổ của Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, ngành hải quan tỉnh Quảng Trị đã không ngừng nỗ lực, tiên phong trong công cuộc cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực cán bộ, công chức và hoàn thiện cơ sở pháp lý... tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Cục Hải quan Quảng Trị đã thực hiện quyết liệt, chủ động, sáng tạo với nhiều sáng kiến phù hợp làm thay đổi nhận thức của từng công chức trực tiếp thực thi công vụ, giảm thời gian thông quan, giảm TTHC cho doanh nghiệp.Cụ thể, Cục Hải quan đã thực hiện chuyển đổi hoàn toàn sang phương pháp quản lý hải quan hiện đại theo chuẩn quốc tế, phương pháp quản lý rủi ro dựa trên nền tảng ứng dụng CNTT. Các chương trình ứng dụng CNTT của ngành được triển khai hiệu quả và đúng lộ trình chung như: Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS; Hệ thống một cửa quốc gia; Hệ thống dịch vụ công trực tuyến; Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7; Hệ thống Ecustoms; Hệ thống GTT01... Bên cạnh đó, Cục Hải quan Quảng Trị là một trong số ít đơn vị hải quan cấp Cục tự viết và triển khai nhiều phần mềm, ứng dụng CNTT như: Hệ thống quản lý và điều hành văn bản Cloud office; phần mềm Quản lý kho hàng phạm pháp, Quản lý phương tiện vận tải, Quản lý hành lý miễn thuế của khách hàng xuất nhập cảnh, quản lý lương... Hiện nay có trên 95% công việc của Cục được xử lý qua các phần mềm ứng dụng, hệ thống CNTT. Bên cạnh đó, Cục Hải quan tỉnh và các Chi cục Hải quan thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại, tham vấn cộng đồng doanh nghiệp nhằm giải đáp kịp thời vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Đặc biệt, Cục Hải quan nỗ lực triển khai Mô hình kiểm tra “Một cửa, một lần dừng” tại cặp cửa khẩu Lao Bảo (Việt Nam) - Đen sa vẳn (Lào) bước đầu áp dụng thử nghiệm đã tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, phương tiện xuất nhập cảnh. Mô hình này được xem là bước đột phá về cải cách THHC áp dụng cho các cặp cửa khẩu liền kề, đối diện của các nước trên hành lang kinh tế Đông Tây và là cặp cửa khẩu duy nhất trên thế giới, khu vực cho đến nay áp dụng mô hình này.

Nhờ thực hiện tốt công tác cải cách TTHC, hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước, từ năm 2015 đến nay đơn vị đã thông quan nhanh chóng, an toàn, thuận lợi đảm bảo yêu cầu quản lý cho 384.494 lượt phương tiện và hơn 2,8 triệu lượt khách xuất nhập cảnh; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 1,3 tỷ USD. Những kết quả này khẳng định thành tựu trong hoạt động của Hải quan tỉnh Quảng Trị và góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương.

Trong thời gian tới, để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa ngành hải quan và hội nhập quốc tế, Cục Hải quan Quảng Trị sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, trong đó chú trọng thực hiện hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS; nộp thuế điện tử 24/7; TTHC khác qua dịch vụ công trực tuyến; Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, kết nối chứng từ điện tử với các bộ, ngành liên quan tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại biên giới.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác quản lý thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại; tăng cường công tác kiểm soát phòng chống buôn lậu, phòng chống ma túy trên các tuyến biên giới góp phần đảm bảo an ninh kinh tế, môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, ổn định.

Ngoài ra, Cục Hải quan Quảng Trị cũng tiếp tục thực hiện các giải pháp đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, kiên quyết chống và xử lý các biểu hiện tiêu cực, các hành vi nhũng nhiễu của cán bộ công chức trong thi hành nhiệm vụ.