Tap chi dien dan doanh nghiep - VCCI
  enGlish
 
 
Vietnam Export Gateway
 
 
 
 
Đầu tư
Thứ 7, 16/2/2019
Thái Nguyên: Cực tăng trưởng mới
11:47:00 PM | 23/1/2019
Trong năm 2018, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện nhiều giải pháp, tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, xã hội và đạt được kết quả khả quan, hoàn thành mọi chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, duy trì đà tăng trưởng cao, qua đó từng bước xác lập vai trò cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước.Nhiều dấu ấn trong năm bản lề
Trong năm 2018, tỉnh Thái Nguyên đã vươn lên giành được nhiều kết quả hết sức quan trọng. Tất cả chỉ tiêu kế hoạch đề ra đều đạt và vượt: GRDP tăng 10,44%, cao hơn so với mức bình quân chung của cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch rõ nét, theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - xây dựng (chiếm 56,96%), dịch vụ - thuế sản phẩm (31,92%) và giảm tỷ trọng nông - lâm nghiệp - thủy sản (chiếm 11,12%). Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 670 nghìn tỷ đồng, đứng đầu trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc và thứ 2 trong vùng Thủ đô. Các hoạt động dịch vụ có nhiều khởi sắc với giá trị xuất khẩu trên 25 tỷ USD, tăng 10,2% so năm 2017; thu ngân sách đạt trên 15.000 tỷ đồng, tăng 14,4% so với dự toán. Tỉnh phấn đấu đến năm 2020 tự cân đối thu chi và có phần kết dư đóng góp cho ngân sách Trung ương.

Trong năm 2018, Thái Nguyên cũng triển khai, hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình, dự án trọng điểm, góp phần thay đổi diện mạo, mở ra cơ hội cho nhà đầu tư đến với tỉnh. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt kết quả tốt; đến nay toàn tỉnh có 87 xã được công nhận xã nông thôn mới, 03 đơn vị cấp huyện có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Số lao động được tạo việc làm mới tăng thêm đạt 18 nghìn lao động. Quốc phòng an ninh được củng cố và tăng cường, các hoạt động đối ngoại tiếp tục được triển khai hiệu quả; tình hình an ninh trật tự được đảm bảo.

Những kết quả đạt được trong năm 2018 sẽ góp phần quan trọng để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020: Xây dựng Thái Nguyên sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại; là trung tâm vùng trung du, miền núi bắc bộ về phát triển công nghiệp, dịch vụ, y tế và giáo dục đào tạo.

Tiếp tục tăng tốc bứt phá

Xác định năm 2019 là năm đặc biệt quan trọng, năm bứt phá, quyết định sự thành công của cả nhiệm kỳ, các cấp chính quyền tỉnh Thái Nguyên đang tập trung: Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể; tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, chế tạo công nghệ hiện đại, tiên tiến; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường gắn với phát triển công nghiệp hỗ trợ và nông nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tham gia các chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn, các doanh nghiệp FDI.

Đồng thời, tỉnh sẽ tập trung huy động các nguồn lực đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, cấp bách, nhất là các dự án đã được ký kết đầu tư. Ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cơ sở; tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp, giao thông, du lịch, thương mại và đô thị.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh 3 lĩnh vực trọng tâm mà Thái Nguyên cần quan tâm phát triển liên quan đến 3 từ khóa: “Samsung - Hồ Núi Cốc - Chè Thái”. Đây cũng chính là chiến lược phát triển của Thái Nguyên.

 Thái Nguyên định hướng là tỉnh phát triển công nghiệp; với thế mạnh và truyền thống, ngành công nghiệp Thái Nguyên đang phát triển tốt, trong đó có sự đóng góp lớn của Tổ hợp Samsung với trình độ công nghệ hiện đại, trình độ quản lý tiên tiến, sản phẩm có giá trị cao. Thái Nguyên ưu tiên, thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao, sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao; ngành có khả năng tham gia sâu vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu; có ý nghĩa nền tảng, tác động lan tỏa đến các ngành kinh tế khác của tỉnh; đồng thời bảo đảm các yêu cầu bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp của đất nước tại Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị.

Thái Nguyên tiếp tục khơi thông các nguồn lực để đầu tư phát triển du lịch; trong đó tập trung phát triển kinh tế du lịch, văn hóa du lịch. Phát huy tiềm năng lợi thế mà thiên nhiên ban tặng cho Thái Nguyên để đẩy mạnh phát triển, trong đó điểm nhấn là du lịch Hồ Núi Cốc, kết nối với di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa.

Tỉnh cũng đẩy mạnh việc nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm Trà Thái Nguyên đã có thương hiệu, nhất là qua 3 kỳ tổ chức Festival Trà. Phấn đấu tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cao từ cây chè, giúp người nông dân làm giàu từ cây chè. Bên cạnh đó, thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, tạo liên kết hiệu quả giữa các sản phẩm nông nghiệp với ngành công nghiệp chế biến.

Cải thiện môi trường kinh doanh là nhiệm vụ xuyên suốt

Thái Nguyên đã quyết liệt xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động, lấy doanh nghiệp và nhân dân là đối tượng phục vụ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát triển; bảo đảm quyền bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số trên 6.100 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký đạt 80.000 tỷ đồng, 900 dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách.

Những năm gần đây, Thái Nguyên liên tục được xếp trong nhóm đầu cả nước về Chỉ số PCI và Chỉ số cải cách hành chính. Theo các kết quả khảo sát của VCCI cho thấy, do chất lượng điều hành kinh tế của tỉnh được cải thiện, tâm lý của doanh nghiệp ngày càng lạc quan, tin tưởng vào triển vọng kinh doanh nên tỉ lệ doanh nghiệp mở rộng kinh doanh tăng, số doanh nghiệp giảm quy mô hoặc đóng cửa rất thấp; đặc biệt các doanh nghiệp vốn FDI tiếp tục gia tăng vốn đầu tư và quy mô sản xuất. Các doanh nghiệp cũng đánh giá cao về việc giảm gánh nặng thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh, bảo hiểm xã hội, thuế, lao động.

Riêng về chỉ số PCI trong 3 năm liên tiếp (2014, 2015, 2016), Thái Nguyên đều đứng trong top 10 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước. Trong năm 2017, PCI của tỉnh xếp thứ 15/63 tỉnh, thành phố song lại vươn lên đạt 64,45 điểm, cao hơn năm 2016 là 2,63 điểm và cao nhất từ trước đến nay. Trong 10 chỉ số thành phần của PCI, năm 2017 có 6 chỉ số tăng điểm (tiếp cận đất đai, tính minh bạch, tính năng động của chính quyền, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự) và 4 chỉ số giảm điểm (gia nhập thị trường, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng). Tuy có 4 chỉ số giảm điểm nhưng số điểm giảm không nhiều, trong khi 6 chỉ số tăng điểm khá cao nên tổng điểm vẫn tăng và so với mặt bằng chung khá cao. Độ chênh giữa Thái Nguyên với điểm số của 5 tỉnh, thành phố đứng đầu chỉ từ 2 – 6 điểm.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để tiếp tục cải thiện chất lượng điều hành kinh tế. Đối với những chỉ số thấp điểm cần tập trung xem xét, phân tích tìm ra nguyên nhân để khắc phục; những chỉ số cao điểm cần duy trì để gia tăng vào năm sau.

Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập

Trong những năm qua, Thái Nguyên có được tiềm lực, sức vươn mạnh mẽ cũng là nhờ đón bắt kịp thời xu thế phát triển và hội nhập để định hình hướng đi, tạo nên sức mạnh tổng hợp nhiều nguồn lực. Người Thái Nguyên bằng trái tim rộng mở, thân thiện đã biến vùng đất “Thủ đô gió ngàn” thành nơi hội tụ nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới, kết nối các sản phẩm trên quê hương xứ Chè vào chuỗi giá trị toàn cầu. Với cam kết đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư, tỉnh Thái Nguyên đã tăng cường tổ chức tốt các chương trình đối thoại; tổ chức các hội nghị thường kỳ với các doanh nghiệp FDI.

Trong thời gian tới, cùng với việc quảng bá thông tin về tiềm năng và cơ hội; quan tâm đến các yêu cầu của nhà đầu tư, tạo cơ hội cho nhà đầu tư tìm hiểu và thực hiện dự án đầu tư, tỉnh tiếp tục thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thông thoáng và thuận lợi; chủ động đưa ra các cam kết thể hiện trách nhiệm, tính minh bạch trong triển khai các thủ tục hỗ trợ nhà đầu tư.
Thái Nguyên tập trung thu hút đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Tỉnh cũng chú trọng hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ về vốn, công nghệ, thông tin, môi trường đầu tư; ưu tiên kinh phí khuyến công cho hỗ trợ đầu tư và phát triển các sản phẩm công nghiệp, công nghệ mới, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề ở khu vực nông thôn.

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: “Thái Nguyên có thể sẽ trở thành một cực tăng trưởng mới của miền Bắc và của cả nước, trên cơ sở tiềm năng lợi thế và thời cơ mới”.
Link to facebook Facebook   In trang nay Bản In
 
Các tin khác
Thành phố Hải Phòng: Cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư (23/1/2019)
Hà Nội: Đặt niềm tin vào sự bứt phá vươn lên của các doanh nghiệp (23/1/2019)
2019 - Năm bứt phá của nền kinh tế Việt Nam (23/1/2019)
Quảng Trị chào đón doanh nghiệp, nhà đầu tư đồng hành cùng địa phương phát triển (23/1/2019)
Quảng Trị: Cải thiện môi trường kinh doanh - Tạo động lực phát triển (22/1/2019)
Củng cố nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững (21/1/2019)
Tham quan công trường thí điểm neo đất công nghệ Nhật Bản (18/1/2019)
Một năm thắng lợi trong thu hút đầu tư vào Long An (17/1/2019)
Nỗ lực để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh (10/1/2019)
Có cơ may cho nhà đầu tư “ăn xổi ở thì” ? (7/1/2019)
Năm 2018, cả nước có 131.275 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (7/1/2019)
Nghị quyết về sử dụng tài sản công để thanh toán các dự án BT (3/1/2019)
 
Sự kiện sắp tới
Khóa đào tạo Chế biến thực phẩm 1 (Food Processing Program 2019 ) tại CHLB Đức (tháng 9/2019)
Nhận diện kinh tế Việt Nam 2019 và khả năng thích ứng của doanh nghiệp
Diễn đàn Xuất khẩu Việt Nam: “Tăng cường liên kết của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu”
Hội thảo: Triển vọng mới trong mối quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc
Diễn đàn về Văn hóa Doanh nghiệp thời kỳ CMCN 4.0
Vietnam Frontier Summit 2018 chủ đề “Thúc đẩy đổi mới với công nghệ tiên phong”
Tin tiêu điểm
Công nghiệp chế biến chế tạo thu hút vốn đầu tư FDI
Thu hút FDI tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm
Đà Nẵng: Đổi mới công tác xúc tiến, tăng cường thu hút đầu tư
Chuyên trang
Danh sách Hội chợ - Triển lãm
Số liệu thống kê
Bản tin Hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam
Mua - Bán - Tìm đối tác
Danh bạ doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam
Tiềm năng tỉnh thành
CÁC NHÀ TÀI TRỢ
Tin Tỉnh/Thành phố
Ngành Thuế Quảng Nam và thành tích thu thuế ấn tượng [ QUẢNG NAM ]
Bệnh viện YHCT tỉnh Phú Yên: Không ngừng bồi đắp, tạo dựng niềm tin nơi bệnh nhân [ PHÚ YÊN ]
Trường Trung cấp nghề Bình Minh: Đem đến Niềm tin và hy vọng [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Quảng Ninh Khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch tỉnh Quảng Bình [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Bố Trạch: Gắn tái cơ cấu nông nghiệp với đẩy mạnh phát triển du lịch  [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Tuyên Hóa: Ưu tiên thu hút dự án nông - lâm nghiệp [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Quảng Trạch: Đất lành cho nhà đầu tư [ QUẢNG BÌNH ]
Huyện Minh Hóa: Đón làn gió mới [ QUẢNG BÌNH ]
Lệ Thủy đánh thức tiềm năng du lịch [ QUẢNG BÌNH ]
Thị xã Ba Đồn: Khai thác và phát huy lợi thế “cửa ngõ” [ QUẢNG BÌNH ]
 
autoexpo
vietnam-ete
Vietnam Export Gateway
http://vietnampfa.com/
oilgastechasia
phuckhang
truongtiengroup
vinaonesteel
Coca cola
GFS
Doji
Ngan hang MB
TH true milk
Tập đoàn Videc
Tổng công ty 36
Quates 3
 
   
     
 
Trang chủ Thời sự Hoạt động VCCI Đối ngoại Kinh tế-Thị trường Xuất nhập khẩu Đầu tư Tài chính - NH Du lịch Doanh nghiệp Bất động sản CNTT & Viễn thông