Cục Hải quan tỉnh Bình Dương: Nhiều dấu ấn trong công tác cải cách, hiện đại hóa

11:55:27 PM | 23/1/2019

Năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Cục Hải quan tỉnh Bình Dương luôn không ngừng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước (NSNN) mà Bộ Tài chính, HĐND và Tổng cục Hải quan giao bằng nhiều giải pháp hiệu quả. Để hiểu thêm về những nỗ lực này, Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Phước Việt Dũng - Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Dương (HQBD).

Ông Nguyễn Phước Việt Dũng - Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Năm 2018 ngành hải quan phấn đấu thu ngân sách vượt chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, vậy đối với Cục HQBD đã thực hiện những giải pháp nào để hoàn thành nhiệm vụ trên, thưa ông?

Ngay từ đầu năm Cục HQBD đã xây dựng và triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu, khai thác tốt nguồn thu mới. Kết quả công tác thu trong năm tăng trưởng so với cùng kỳ. Đến nay Cục đã hoàn thành xuất sắc trước hạn tất cả các chỉ tiêu thu ngân sách được giao. Cụ thể, tính đến 15/12/2018 Cục đã thu được 14.241 tỷ đồng, đạt 110,4% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính (12.900 tỷ đồng), đạt 110% so với chỉ tiêu của HĐND tỉnh giao (13.000 tỷ đồng), đạt 106% so với chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao bổ sung lần 2 (13.500 tỷ đồng), đạt 103% so với chỉ tiêu giao lần 3 (13.800 tỷ đồng), tăng 12,2 % so với cùng kỳ năm trước (12.687 đồng). Ước thu NSNN đến ngày 31/12/2018, Cục có thể đạt trên 14.500 tỷ đồng.Bên cạnh đó, Cục HQBD đã xuất sắc thu hồi hết số nợ thuế theo chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 866/QĐ-TCHQ ngày 23/3/2018 của Tổng cục Hải quan là 35.272.021 đồng. Với kết quả trên, tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm Cục HQBD được Tổng cục Hải quan biểu dương là một trong những đơn vị hoàn thành 100% kế hoạch thu nợ trong 6 tháng đầu năm 2018. Tính đến 15/12/2018, nợ cưỡng chế, quá hạn chuyên thu là 58,2 tỷ đồng, chiếm 0,55% so với số thu NSNN được giao (13.000 tỷ đồng).

Để đạt được những kết quả trong công tác thu NSNN, là nhờ Cục HQBD luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, tạo điều kiện kịp thời của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh cùng với sự phối hợp đồng bộ, tích cực của các sở, ban ngành trong tỉnh. Cục cũng đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp (DN) theo chỉ đạo của lãnh đạo các cấp theo tinh thần Nghị quyết 19; Nghị quyết số 35/2017/NQ-CP,... đã góp phần thu hút đầu tư, nuôi dưỡng nguồn thu tăng trưởng ổn định. Ngoài ra, việc xây dựng các giải pháp thu thuế hiệu quả, xây dựng các kế hoạch triển khai công tác thu thuế chặt chẽ cũng đã giúp cho công tác thu thuế tại HQBD có nhiều thuận lợi.

Những năm gần đây, ngành hải quan đã có những cải cách quan trọng, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tại Cục HQBD công tác này được triển khai thực hiện ra sao, thưa ông?

Công tác cải cách hiện đại hóa nói chung luôn là mục tiêu hàng đầu của Cục HQBD trong định hướng phát triển và xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm của đơn vị.
Cục HQBD là đơn vị đầu tiên được Tổng cục Hải quan chọn để triển khai chính thức Hệ thống thông quan tự động VNACC/VCIS. Ngay từ đầu năm 2014 đơn vị đã chủ động có những bước chuẩn bị để đến 14/4/2014 triển khai đồng bộ việc áp dụng hệ thống này trên 7 chi cục trực thuộc với 9 điểm thông quan hàng hóa. Đến nay, Hệ thống thông quan tự động VNACC/VCIS vẫn đang tiếp tục được duy trì áp dụng hiệu quả tại các địa điểm thông quan của Cục HQBD. Hàng năm trung bình có trên 1.200.000 tờ khai xuất nhập khẩu được tiếp nhận qua hệ thống thông quan tự động, số lượng tờ khai phát sinh tại Cục HQBD luôn đứng thứ 3 trong toàn ngành.

Hiện nay thời gian thông quan trung bình cho một lô hàng xuất nhập khẩu Cục HQBD luôn đảm bảo vượt mục tiêu chung của ngành. Cụ thể, thời gian thông quan trung bình cho một lô hàng xuất khẩu không thuế là 01 giờ 16 phút (có thuế là 08 giờ 06 phút). Đối với hàng nhập khẩu, thời gian thông quan trung bình cho một lô hàng nhập khẩu không thuế là 13 giờ 19 phút (có thuế là 52 giờ 40 phút ), trong khi đó thời gian thông quan trung bình của ngành đối với hàng xuất khẩu là 70 giờ và đối với hàng hóa nhập khẩu là 90 giờ. Từ những kết quả đạt được trong nhiều năm qua, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã đánh giá Cục HQBD là một trong 5 đơn vị đi đầu trong toàn ngành triển khai hệ thống VNACCS /VCIS hiệu quả nhất.

Công tác hợp tác, đối tác giữa Hải quan và DN trên địa bàn tỉnh Bình Dương luôn được lãnh đạo Cục HQBD chú trọng quan tâm chỉ đạo sâu sát. Ngoài các hoạt động đối thoại thường xuyên theo quý tại các Chi cục, cấp Cục cũng duy trì đối thoại thường niên theo từng Hiệp hội doanh nghiệp (theo ngôn ngữ của từng quốc gia đầu tư). Năm nay, đáp ứng yêu cầu của các chi, hiệp hội DN trên địa bàn, Cục HQBD tiếp tục đổi mới phương thức đối thoại sang tập huấn các chính sách pháp luật cơ bản về hải quan cho đối tượng là chủ DN nước ngoài (bằng ngôn ngữ DN yêu cầu) nhằm giúp các chủ DN nắm rõ hơn các quy định của pháp luật Việt Nam để quản lý, điều hành và tuân thủ pháp luật tốt hơn. Với phương thức đổi mới này, hiện nay cộng đồng DN đã hưởng ứng rất mạnh mẽ và đánh giá rất cao hiệu quả mang lại cho DN.

Đến tháng 12/2018, Cục HQBD đã tổ chức được 7 hội nghị đối thoại cấp Cục và 14 hội nghị đối thoại cấp Chi cục. Tại các buổi đối thoại, ngoài các nội dung tuyên truyền pháp luật (tuyên truyền chính sách mới), hội nghị còn có nội dung cảnh báo về các sai phạm thường gặp của DN nhằm giúp các DN phòng tránh có giải pháp quản lý DN mình tốt hơn, nâng cao dần tính tuân thủ pháp luật. Tại các buổi đối thoại hiện nay phần đối thoại trực tiếp chủ yếu hướng dẫn, giải đáp thủ tục hải quan cho DN, không còn giải quyết các vướng mắc về thủ tục hải quan như trước đây vì hầu hết các vướng mắc đều đã được Cục HQBD giải quyết nhanh chóng, kịp thời, thỏa đáng qua nhiều kênh liên lạc: điện thoại hoặc gửi email qua website của Cục, qua tổ tư vấn trực tuyến, qua các Chi hiệp hội DN, qua Báo Hải quan,...

Đặc biệt, Cục HQBD là đơn vị tiêu biểu được tuyên dương về công tác duy trì, nâng cao hiệu quả mô hình “Công sở thân thiện vì sự hài lòng của khách hàng” trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nhằm tiếp tục cải cách, hiện đại hóa trong công tác quản lý điều hành, vừa qua Cục HQBD đã triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức trực ban, giám sát trực tuyến ngay khi được Tổng cục Hải quan trang bị hệ thống camera giám sát trực tuyến tại trụ sở đơn vị. Qua đó, lãnh đạo Cục đã kịp thời xử lý các thông tin, tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện nghiệp vụ hải quan trong phạm vi toàn Cục; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các sai sót nghiệp vụ của cán bộ công chức, các hành vi vi phạm pháp luật của DN; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.

Ông có thể cho biết nhiệm vụ trọng tâm những năm tiếp theo mà Cục HQBD đang hướng tới?

Tiếp tục quán triệt,và bám sát các chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và UBND tỉnh Bình Dương về triển khai, thực hiện các Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết 35/2016/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, trong đó tập trung: Tiếp tục phấn đấu giữ vững vị trí là một trong những cục hải quan đi đầu về cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan. Theo đó, tiếp tục triển khai Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa của Cục HQBD giai đoạn 2016 – 2020 đã được Tổng cục Hải quan phê duyệt tại Quyết định số 1339/QĐ-TCHQ ngày 18/4/2017:

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu nghiệp vụ và quản lý. Tiếp tục áp dụng hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS phối kết hợp với các chương trình vệ tinh kết nối với Hệ thống VNACCS/VICS hỗ trợ cho các hoạt động nghiệp vụ theo phương thức hiện đại và tập trung; tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả các tiện ích của Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; đẩy mạnh triển khai thủ tục hành chính công trực tuyến; Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) và các phần mềm quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu,… theo Kế hoạch của Tổng cục Hải quan.

Chủ động đề xuất Tổng cục Hải quan ứng dụng các nội dung, chương trình, biện pháp nghiệp vụ nhằm tiếp tục rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho DN. Phấn đấu vượt mức ASEAN- 4 về thời gian thông quan hàng hóa. Trong đó, thời gian thông quan trung bình đối với hàng xuất khẩu là 36 giờ và đối với hàng nhập khẩu là 41 giờ. Nâng cao hiệu quả kiểm tra hàng hóa bằng máy soi, giảm tỷ lệ kiểm tra thủ công trong quá trình làm thủ tục hải quan tại 2 địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung có trang bị máy soi container.

Tập trung quản lý tốt nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn, chống thất thu qua công tác quyết toán thuế, xác định trị giá, mã số, C/O,… Nâng cao hiệu quả áp dụng quản lý rủi ro vào các hoạt động nghiệp vụ trước, trong và sau thông quan. Tăng cường công tác kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ có trọng tâm, trọng điểm, không để hình thành đường dây, ổ nhóm buôn lậu trên địa bàn. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra sau thông quan theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tiến đến mục tiêu giúp DN phát hiện, chấn chỉnh kịp thời và phòng ngừa các sai sót, nâng cao tính tuân thủ pháp luật.

Trân trọng cảm ơn ông!