SAIGON TOBACCO: Thành công nhờ chọn đúng lối đi

5:51:43 PM | 25/1/2019

Việc chuyển đổi mô hình hoạt động giúp Công ty Thuốc lá Sài Gòn (Saigon Tobacco) đạt được mục tiêu nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm cơ cấu tài chính hợp lý cho sự phát triển lành mạnh, bền vững. Đồng thời, từng bước tái cơ cấu nội bộ của các công ty cho phù hợp với nhiệm vụ và yêu cầu phát triển nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của từng công ty và hướng đến mục tiêu đưa công ty mẹ - Công ty Thuốc lá Sài Gòn đảm bảo vai trò chủ đạo, là đầu mối sắp xếp các công ty sản xuất thuốc lá điếu tại phía Nam.Hướng tới sự phát triển bền vững
Định hướng của Công ty những năm tới là tiếp tục phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường; thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, đặc biệt quan tâm đến sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực hoạt động, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng sức cạnh tranh của công ty con để tương xứng nguồn lực. Phấn đấu tăng trưởng bình quân sản lượng xuất khẩu giai đoạn 2018 - 2025 và giai đoạn 2025 - 2030 từ 0,7%/năm.

Tổng doanh thu (không bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt) dự kiến đến năm 2025 trên 8.248 tỷ đồng (tăng trưởng bình quân giai đoạn 2018 - 2025 từ 3%⁄ - 4%/năm; giai đoạn 2025 - 2030 từ 1,8%/năm). Mức tăng trưởng lợi nhuận bình quân giai đoạn 2018 - 2025 từ 3,4% /năm; giai đoạn 2025 - 2030 từ 3,6%/năm.

Bên cạnh đó, sắp xếp lại các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ công ty mẹ theo hướng tỉnh gọn, nâng cao hiệu quả và nâng cao năng suất lao động. Thực hiện tái cơ cấu các công ty con theo quy định tại Nghị định 67/2013/NĐ- CP và xây dựng cơ cấu tổ chức, hệ thống quản trị công ty phụ thuộc phù hợp quy định và định hướng chiến lược phát triển chung của Tổng công ty.

Xây dựng cơ cấu tổ chức phù hợp quy mô, phạm vi quản lý của công ty mẹ, công ty con, công ty phụ thuộc. Xây dựng hệ thống quản trị thống nhất từ công ty mẹ tới các công ty con và hoàn thiện điều lệ, quy chế, quy định của công ty mẹ, các công ty con. Trong đó tập trung vào các quy chế, quy định, quy trình nằm trong chuỗi giá trị và hệ thống kiểm soát của Công ty. Xây dựng nguồn nhân lực Nhóm công ty chuyên nghiệp, thống nhất theo định hướng chung của Tổng công ty, trong đó chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực chất xám tạo ra giá trị cốt lõi của Công ty.

Ưu tiên cho đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ một cách đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh đầu tư cho công tác khoa học công nghệ và phát triển thị trường. Hoàn thiện công tác kế toán tài chính và kế toán quản trị trong Nhóm công ty phù hợp với hệ thống báo cáo của Tổng công ty và quy định của pháp luật. Xây dựng hệ thống chính sách kiểm soát, quản trị rủi ro phù hợp để áp dụng trong toàn Nhóm công ty nhằm ngăn ngừa và phát hiện các rủi ro liên quan đến hoạt động tài chính của Nhóm công ty.

Chăm lo đời sống người lao động, giữ gìn truyền thống nhân văn
Trong những năm qua, Công đoàn Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã phát động nhiều phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất. Các phong trào thi đua như “Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả - Đảm bảo An toàn-Vệ sinh lao động” hay xây dựng và thực hiện “Văn hóa doanh nghiệp” đều có sự lan tỏa nhất định. Đáng chú ý, Công đoàn Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt chú trọng tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động như: Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động 2012; phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Công đoàn Công ty cũng đã tích cực tuyên truyền, vận động công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, chủ động đề ra các yêu cầu đối với người sử dụng lao động để thương lượng, ký kết và sửa đổi bổ sung Thỏa ước lao động tập thể. Thông qua việc thương lượng, nhiều điều khoản cao hơn quy định và có lợi cho người lao động, phù hợp với khả năng, điều kiện của Công ty đã được ký kết, chủ yếu là những vấn đề về tiền lương; giải quyết việc làm; xây dựng nội quy lao động, xử lý kỷ luật lao động...

Công ty đã mua bảo hiểm tai nạn 24/24 nhằm đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người lao động nếu xảy ra tai nạn rủi ro. Công nhân nào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ được vay tiền chữa bệnh hiểm nghèo cho người thân lên đến 20 triệu đồng và vay tiền sửa chữa nhà (15 triệu đồng). Việc khám sức khỏe định kỳ hàng năm cũng được Công ty duy trì rất tốt và đều đặn. Nhà ăn Công ty luôn chú trọng đến bữa ăn giữa ca, kể cả bồi dưỡng độc hại cho công nhân, đảm bảo đủ dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. Hàng năm Công ty đều hỗ trợ kinh phí cho người lao động được đi du lịch nghỉ ngơi. Toàn thể CNVCLĐ được hưởng tiêu chuẩn nghỉ mát trong nước 5.000.000 đồng/người. CNVCLĐ nghỉ hưu được tặng 1 chuyến du lịch trị giá 6.000.000 đồng.

Công ty Thuốc lá Sài Gòn có lực lượng lao động nữ chiếm khoảng gần 40% tổng số CNVCLĐ, đa số là lao động trực tiếp làm việc trong môi trường độc hại. Ban lãnh đạo Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi để CNVCLĐ nữ phát huy năng lực, thể hiện sự khéo léo, sáng tạo và là động lực để lao động nữ yên tâm lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công ty tổ chức các chương trình, hoạt động mang đặc thù riêng cho lao động nữ như: tổ chức Hội thi nấu ăn chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; công nhận và khen thưởng 580 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; tặng quà cho nữ CNVCLĐ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ 20/10. Nhờ những chính sách chăm sóc tốt người lao động nên người lao động rất gắn bó, tích cực đóng góp cho Công ty.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động cũng là một hoạt động không thể thiếu được của tổ chức công đoàn. Việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu đã giúp CNVCLĐ hiểu biết thêm về tổ chức công đoàn, về quá trình hình thành, phát triển của Công ty; các cuộc thi về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường góp phần nâng cao ý thức của người lao động trong lao động sản xuất cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt, các kỳ hội diễn, hội thao đã trở thành nét văn hóa truyền thống của Công ty, được đông đảo người lao động hưởng ứng, tạo ra nét văn hóa doanh nghiệp đặc trưng của Saigon Tobacco.

Đặc biệt nhiều năm qua, Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội bằng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh nặng... Năm 2018 đã xây 54 căn nhà tình nghĩa, trị giá 2,700 tỷ đồng; xây dựng 27 căn nhà tình thương, trị giá 945 triệu đồng. Công ty cũng ủng hộ các tổ chức xã hội từ thiện khác 1,820 tỷ đồng, tổng số tiền làm công tác xã hội là 5,465 tỷ đồng.
Văn Lượng