Tổng vốn đầu tư có yếu tố nước ngoài ước đạt 1,9 tỷ USD trong tháng 1/2019

11:45:02 PM | 31/1/2019

Tính đến ngày 20/01/2019, tổng vốn đầu tư có yếu tố nước ngoài ước đạt 1,9 tỷ USD, tăng 51,9% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, có có 226 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 805 triệu USD, tăng 81,9%; có 72 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm khoảng 340 triệu USD, bằng 74,5% so với cùng kỳ năm 2018 và 489 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 360 triệu USD, tăng 54,7%. Giải ngân vốn FDI đạt khoảng 1,55 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2018.Trong đó, các lĩnh vực sản xuất vẫn thu hút được nhiều sự quan tâm nhất của các nhà đầu tư, đứng đầu là công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm tỷ trọng 62,4% tổng số vốn đăng ký); lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đứng thứ hai (chiếm 9,7%); lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ ba (chiếm 9,3%). Về đối tác đầu tư, trong tháng 01/2019 có 51 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam; trong đó dẫn đầu là Nhật Bản (tổng vốn đầu tư gần 364 triệu USD, chiếm 19% tổng vốn đầu tư); tiếp theo là Hàn Quốc (349,1 triệu USD, chiếm 18,3%); Trung Quốc (307,8 triệu USD, chiếm 16,1%) …

Về đầu tư ra nước ngoài, trong tháng tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 1,25 triệu USD. Về đăng ký mới, có 04 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài với tổng giá trị khoảng 1,05 triệu USD, trong đó có 02 dự án thuộc lĩnh vực bán buôn bán lẻ (600 nghìn USD), chiếm 47,9% tổng vốn đầu tư; 02 dự án còn lại thuộc lĩnh vực hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ và thông tin và truyền thông. Các nước nhận đầu tư của Việt Nam trong tháng là Singapore, Phần Lan, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Về điều chỉnh, trong tháng có 01 dự án điều chỉnh với vốn đầu tư tăng thêm là 200 nghìn USD.

Vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài: Tính đến ngày 25/01/2019, không ký kết thêm khoản vay mới nào; giá trị giải ngân trong tháng ước đạt khoảng 79 triệu USD, bằng 87,7% so với mức giải ngân cùng kỳ năm trước.

P.V