Học tập khởi nghiệp sáng tạo, kinh nghiệm phát triển kinh tế số từ Mỹ

2:29:39 PM | 28/2/2019


Kính gửi: Lãnh đạo các Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp

Thế giới đang tiến tới một cuộc cách mạng công nghệ mới với sự chuyển động nhanh chóng làm thay đổi cơ bản, rộng khắp, toàn diện lối sống, phong cách làm việc và kết nối thông minh. Đây là cơ hội quý giá mà Việt Nam phải nhanh chóng nắm bắt để tiến thẳng vào lĩnh vực công nghiệp mới nhằm đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thu hẹp khoảng cách phát triển. Trong xu hướng “số hóa”, chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ, bản thân mỗi doanh nghiệp cần phải xác định ưu tiên đầu tư đổi mới công nghệ là nền tảng phát triển. Tuy nhiên, chất lượng khoa học công nghệ và chất lượng giáo dục đào tạo của Việt Nam còn nhiều hạn chế và khoảng cách ngày càng xa so với các nước phát triển. Vì vậy, việc có cơ hội học tập kinh nghiệm đổi mới từ các nước tiên tiến để ứng dụng phù hợp vào thực tiễn của Việt Nam hiện nay là vô cùng cần thiết.

Ở Mỹ, đổi mới sáng tạo được xem như chìa khóa thành công của sự phát triển kinh tế. Tiến bộ về khoa học và tinh thần “khởi tạo” (entrepreneurial spirit) đã đưa Mỹ trở thành quốc gia đi đầu trên thế giới trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, nông nghiệp, công nghệ sinh học, y tế, năng lượng và hàng không…

Trong khuôn khổ Dự án“Nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp thông qua sáng tạo và đổi mới công nghệ trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0”, nhằm hỗ trợ các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam học tập kinh nghiệm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số từ Mỹ, từ đó mở ra những cơ hội mới, hướng đi mới, phát huy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo trong kinh doanh, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại, đầu tư song phương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức chương trình học tập, khảo sát thực tế tại Mỹ:

HỌC TẬP KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO, KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ TỪ MỸ”

Trân trọng kính mời Quý đơn vị cử đại diện tham gia chương trình!

Nội dung chi tiết, công văn và phiếu đăng ký xin liên hệ

Mr. Hoàng Thắng : 0904.30.27.25

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Viện Tin học Doanh Nghiệp

Tầng 4 Tòa nhà VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Tel: 04. 8582 3979 - Fax: 04.3574 2621

Email: thangnh@vcciesp.vn , thangnh81@gmail.com