Cải thiện môi trường kinh doanh là nhiệm vụ xuyên suốt

3:03:32 PM | 4/3/2019


Trong những năm qua, Vĩnh Phúc đã dồn lực thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và sớm thành công khi trở thành điểm sáng về thu hút FDI cũng như lan toả về môi trường đầu tư, kinh doanh năng động và cởi mở. Bước sang giai đoạn phát triển mới cần nâng cao chất lượng điều hành và chuyển dịch mạnh về thu hút đầu tư để đưa Vĩnh Phúc không chỉ trở thành một trung tâm công nghiệp lớn của cả nước mà còn là thành phố trực thuộc Trung ương. Ông Nguyễn Đức Tài, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chia sẻ với Tạp chí Vietnam Business Forum về những nội dung trên. Song Uyên thực hiện.

Đánh giá của ông về kết quả đạt được trong thu hút đầu tư của tỉnh năm 2018 và một số mục tiêu nhiệm vụ về xúc tiến, thu hút đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2020?


Với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng hệ thống hành chính liêm khiết, hành động; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và việc triển khai có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách, năm 2018, kinh tế - xã hội của Vĩnh Phúc tiếp tục phát triển, với 14/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Riêng về thu hút đầu tư, đây tiếp tục là năm có nhiều khởi sắc khi vốn đầu tư của cả các dự án FDI và DDI đổ vào tỉnh cao gần gấp đôi so với mục tiêu đề ra.Nếu tính riêng năm 2018, toàn tỉnh thu hút được 104 dự án đầu tư, trong đó, cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 43 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 13 dự án DDI với tổng vốn đăng ký 5,61 nghìn tỷ đồng, tăng 166,6% về vốn so với năm 2017 và 244,5% so với kế hoạch; cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 61 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 34 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 526,8 triệu USD, tăng 17,55% về vốn so với năm 2017, đạt 210,72% so với kế hoạch.

Có được kết quả này là do thời gian qua, Vĩnh Phúc đã thực hiện hiệu quả, đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp. Ngoài duy trì hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư ở thị trường các nước truyền thống và xúc tiến đầu tư vào thị trường các nước tiềm năng, Vĩnh Phúc còn thực hiện tốt hoạt động chăm sóc các nhà đầu tư tại chỗ thông qua những việc làm cụ thể như: đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đến chân hàng rào các khu công nghiệp, tạo quỹ đất sạch, cung cấp nguồn lao động tay nghề cao, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng tiết giảm về thời gian, đơn giản hóa về thủ tục cho doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án. Cùng với đó, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tập trung thực hiện tốt Đề án cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020. Chỉ đạo hệ thống các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vay vốn, mở rộng quy mô sản xuất, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ông đánh giá sao về chất lượng, hiệu quả công tác thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực thu hút đầu tư của tỉnh những năm gần đây, nhất là sau 2 năm thực hiện Đề án Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020?

Cải thiện môi trường đầu tư là vấn đề được lãnh đạo tỉnh và các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm với quan điểm cải cách thủ tục hành chính trong thu hút đầu tư là một trong những giải pháp quan trọng tác động mạnh đến người dân, doanh nghiệp cũng như việc thu hút đầu tư về với địa phương.

Kết quả của việc cải cách thủ tục hành chính trong thu hút đầu tư đã làm cho môi trường đầu tư của tỉnh được đánh giá cao. Qua bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của VCCI, tỉnh Vĩnh Phúc luôn có vị trí cao trong bảng xếp hạng của cả nước. Các chỉ tiêu về tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh; tính minh bạch và tiếp cận thông tin; chi phí thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước đều được đánh giá cao.

Đứng trước thời cơ đi kèm với những khó khăn, thách thức của tình hình mới, tỉnh Vĩnh Phúc cần tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư để thu hút đầu tư mà trọng tâm là tiếp tục làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính.

Vĩnh Phúc đang bước sang giai đoạn mới về nâng cao chất lượng và chuyển dịch mạnh về thu hút đầu tư. Một vài chia sẻ của ông về những định hướng và giải pháp thu hút đầu tư giai đoạn 2019 - 2020 và những năm tiếp theo?

Trong những năm gần đây, tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng các chương trình xúc tiến theo hướng có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các hoạt động xúc tiến đầu tư phải đảm bảo hài hòa các lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và người dân; nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư phải đi đôi với cải thiện môi trường đầu tư; thu hút các dự án đầu tư có chọn lọc, chú trọng những nhà đầu tư lớn có tiềm lực kinh tế, các dự án có quy mô lớn, chất lượng, hiệu quả, tạo hiệu ứng tốt cho môi trường đầu tư. Hạn chế những dự án có quy mô sử dụng đất lớn, giá trị gia tăng thấp; đồng thời kiên quyết không cho phép những dự án sử dụng quá nhiều năng lượng, nguy cơ ô nhiễm môi trường; tập trung vào các ngành, lĩnh vực tỉnh có lợi thế...

Về chủ trương thu hút đầu tư, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục tập trung xúc tiến và thu hút các dự án đầu tư theo ngành, lĩnh vực, trong đó tập trung ưu tiên vào lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ:

- Đối với lĩnh vực công nghiệp, ưu tiên thu hút các dự án đầu tư cho công nghiệp hỗ trợ phục vụ cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô, xe máy và ngành công nghiệp công nghệ cao, như: Sản xuất, lắp ráp các thiết bị tin học, điện tử, sản xuất phần mềm, tự động hóa…để hình thành trung tâm kết nối phát triển công nghiệp hỗ trợ. Đặc biệt, tăng cường thu hút các lĩnh vực hàng sản xuất công nghiệp nhẹ; các dự án từ các tập đoàn đa quốc gia.

- Đối với lĩnh vực dịch vụ: Tập trung thu hút các dự án đầu tư vào các ngành dịch vụ tỉnh quan tâm như giáo dục, đào tạo nghề, y tế, vui chơi giải trí, du lịch.

- Tập trung thu hút đầu tư theo đối tác, nhà đầu tư: Tập trung thu hút các quốc gia và vùng lãnh thổ có trình độ khoa học công nghệ tiên tiến, đã và đang đầu tư thành công tại Việt Nam và Vĩnh Phúc như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, EU, Mỹ và một số quốc gia ASEAN, các nhà đầu tư có uy tín và tiềm năng tài chính, kinh nghiệm triển khai dự án như: FLC, VinGroup, Hòa Phát, SunGoup, Hồng Hạc Đại Lải…

Với mục tiêu xây dựng Vĩnh Phúc trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, du lịch của vùng và cả nước, một trong những mục tiêu trong nhiệm kỳ 2015-2020 của tỉnh Vĩnh Phúc là thu hút mới 1,3-1,5 tỷ USD vốn đăng ký từ các dự án FDI và 14.000-15.000 tỷ đồng vốn đăng ký từ các dự án DDI. Trong đó, mục tiêu trong năm 2019 thu hút được 350 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài và 5.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước.

Để đạt được mục tiêu đề ra trong thời gian tới tỉnh Vĩnh Phúc cần tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

Thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Trung ương và của tỉnh; tích cực, chủ động, sáng tạo trong xây dựng và thực hiện các chương trình, hoạt động xúc tiến đầu tư, đặc biệt với các cơ quan có chức năng xúc tiến đầu tư; Nghị quyết số 04- NQ/TU ngày 14/01/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XV) về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; củng cố và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cả về số lượng và chất lượng với quy mô hợp lý, công nghệ phù hợp và hiện đại, mô hình tổ chức quản lý sản xuất hiệu quả, cạnh tranh và phát triển bền vững. Đảm bảo thực hiện 10 cam kết của tỉnh với nhà đầu tư nhằm xây dựng niềm tin của nhà đầu tư với chính quyền tỉnh, tạo động lực thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh tại tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, phát triển các khu công nghiệp; tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao vai trò quản lý nhà nước và thực hiện nghiêm các chế tài theo đúng quy định của pháp luật; tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đặc biệt là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và các vấn đề phát sinh liên quan để sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án; kịp thời cập nhật, nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức đối thoại với các nhóm doanh nghiệp để chỉ đạo các sở ngành hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Với những kết quả đã đạt được trong công tác thu hút đầu tư cộng với quyết tâm thực hiện chủ chương đổi mới cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, cộng đồng doanh nghiệp để thu hút đầu tư, Vĩnh Phúc đang phấn đấu đạt được mục tiêu đã đề ra tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI: “Phấn đấu xây dựng Vĩnh Phúc trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, du lịch của Vùng và cả nước, cơ bản hoàn thành khung đô thị tiến tới trở thành thành phố Vĩnh Phúc vào những năm 20 của thế kỷ XXI”.

Trân trọng cảm ơn ông!