Vĩnh Phúc: Chính quyền và doanh nghiệp đồng hành tạo sức bứt phá

2:01:42 PM | 5/3/2019


Từ một tỉnh thuần nông nhưng Vĩnh Phúc đã sớm vươn lên trở thành một trung tâm công nghiệp lớn của Bắc bộ và và đang trên đường phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn của năm 2018 nhưng tỉnh vẫn đạt được nhiều kết quả phát triển kinh tế - xã hội quan trọng, đặc biệt tổng thu ngân sách năm 2018 đạt trên 33.000 tỷ đồng. Có được thành quả hôm nay nhờ hiệu ứng của các chính sách, giải pháp kinh tế như đẩy mạnh nỗ lực cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Xung quanh chủ đề này, Tạp chí Vietnam Business Forum có bài phỏng vấn ông Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông có thể chia sẻ về những điểm nhấn trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018 vừa qua và một số định hướng trong công tác chỉ đạo điều hành năm 2019?

Năm 2018 với sự đổi mới, quyết liệt trong công tác lãnh chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự nỗ lực của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, Vĩnh Phúc đã vươn lên đạt kết quả toàn diện; hoàn thành và vượt 14/14 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trước hết là tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đạt 8,06% (kế hoạch 7,5-8%); quy mô nền kinh tế tăng đáng kể với GRDP theo giá hiện hành đạt 93,5 nghìn tỷ đồng, tăng 8,2 nghìn tỷ (9,56%) so năm 2017; đưa giá trị GRDP/người đạt 85,62 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng khu vực nông - lâm nghiệp - thuỷ sản giảm từ 8,52% năm 2017 còn 8,17%; công nghiệp - xây dựng tăng từ 59,62% lên 60,71% và dịch vụ giảm từ 31,86% còn 31,12%...

Trong đó, đến lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tăng cao nhất từ năm 2016 đến nay với tổng giá trị sản xuất đạt 209.957 tỷ đồng, tăng 13,5% so năm 2017. Sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản tăng tăng 3,9% so với năm ngoái và là năm có tốc độ tăng cao nhất trong 3 năm trở lại đây. Hoạt động thương mại dịch vụ có nhiều khởi sắc với kim ngạch xuất khẩu đạt 2.246 tỷ USD, tăng 14% so năm 2017. Năm 2018, Vĩnh Phúc đã đón hơn 5,2 triệu du khách với doanh thu 1,67 nghìn tỷ đồng, tăng 15% về số lượng khách và tăng 11% về doanh thu so năm 2017, qua đó góp phần cụ thể hoá các mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo Chương trình hành động số 41 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đề ra.

Thu hút đầu tư khởi sắc với 92 dự án đầu tư, trong đó, cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho 35 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 10 dự án DDI với tổng vốn đăng ký 4,57 nghìn tỷ đồng, tăng 97% về vốn so năm 2017 và 82% so kế hoạch; cấp giấy chứng đầu tư mới cho 57 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 33 dự án FDI với tổng vốn đăng lý 450 triệu USD, tăng 80% so kế hoạch. Đặc biệt, tuy nguồn thu khu vực FDI giảm mạnh do việc thực hiện chính sách giảm thuế đối với sản phẩm ô tô nhưng hầu hết các khoản thu khác đều đạt hoặc vượt nên kết quả thu ngân sách đạt khá cao, 33 nghìn nghìn tỷ đồng

Thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020, năm 2018, ngành Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức sắp xếp, giảm được 26 trường công lập. Mạng lưới trường học, lớp học được quan tâm với 290 phòng học được đầu tư xây mới. Tỷ lệ kiên cố hóa trường, lớp học các bậc tiểu học, THCS, THPT đá đạt từ 95-100%; bậc mầm non đạt 79% và toàn tỉnh có 505 trường đạt chuẩn quốc gia.Năm 2018, Vĩnh Phúc đã vận hành hiệu quả sàn giao dịch việc làm; thực hiện tốt các cơ chế, chính sách về hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm nên đã tạo việc làm mới cho gần 25 nghìn lao động, trong đó 2.000 người đi xuất khẩu lao động, chủ yếu ở Nhật Bản và Đài Loan.

Để hoàn thành mục tiêu có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và trở thành tỉnh nông thôn mới vào năm 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, địa phương nên đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 103/112 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Năm 2018 cũng là năm có dấu ấn đối với quá trình phát triển đô thị của Vĩnh Phúc, đó là việc thành lập thành phố Phúc Yên. Đây là sự kiện lịch sử đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị Phúc Yên nói riêng, tỉnh Vĩnh Phúc nói chung.

Ngoài ra, Trung tâm hành chính công tỉnh đã đi vào hoạt động đã góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, từng bước xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 là tiền đề quan trọng để tỉnh tiếp tục đề ra những giải pháp quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống nhân dân trong tỉnh; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

Việc thành lập Trung tâm hành chính công của tỉnh (ngày 29/12/2017) có ý nghĩa thế nào đối với quá trình đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và kết quả sau một năm đi vào hoạt động như thế nào, thưa ông?

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số giải pháp cơ bản cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2021, ngày 11/10/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3189/QĐ-UBND phê duyệt Đề án cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021, trong đó việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc là một trong những giải pháp để triển khai Đề án trên. Trung tâm được thành lập trên cơ sở sắp xếp lại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư (IPA) của tỉnh, là nơi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính cấp tỉnh, giám sát quá trình giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Từ ngày 22/01/2018, Trung tâm chính thức tiếp nhận hồ sơ với sự tham gia của 18 cơ quan, đơn vị và Văn phòng UBND tỉnh. Các cơ quan, đơn vị cử 31 cán bộ biệt phái, đưa 1.038 TTHC cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm, trong đó có 240 TTHC liên thông thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 20/12/2018, Trung tâm đã tiếp nhận 30.838 hồ sơ. Số hồ sơ đến hạn giải quyết là 27.588 hồ sơ. Hồ sơ đã có kết quả trả trước và đúng hạn là 26.386 hồ sơ (đạt 95,64%).

Sau 01 năm đi vào hoạt động, công tác tiếp nhận hồ sơ, giám sát giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã cơ bản làm thay đổi quy trình giải quyết TTHC cấp tỉnh và được đánh giá rất hiệu quả. Thời gian giải quyết TTHC được rút ngắn đáng kể, giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho cá nhân, tổ chức. Theo thống kê của phần mềm hành chính công, trong năm 2018, tổng số thời gian các cơ quan, đơn vị giải quyết trước hạn cho các hồ sơ là 642.917 giờ (tương đương 26.788 ngày). Còn theo kết quả khảo sát chất lượng dịch vụ tại Trung tâm (từ ngày 10/12 đến ngày 20/12/2018) với 1.816 người tham gia thì có: 90,09% người cho rằng việc giải quyết TTHC sau khi tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm tỉnh tốt hơn trước đây, 8,64% người cho rằng vẫn như trước đây và chỉ còn 1,28% cho rằng kém hơn trước đây.

Những năm gần đây, Vĩnh Phúc được nhắc đến có môi trường đầu tư năng động, cởi mở, một điểm sáng về thu hút FDI với sự hội tụ của các dự án lớn. Ông có chia sẻ gì về điểm cốt lõi của việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong những năm qua?

Vĩnh Phúc là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng được tái lập ngày 01/01/1997 với xuất phát điểm thấp với quy mô nền kinh tế nhỏ bé và dựa chủ yếu vào nông nghiệp; Công nghiệp và dịch vụ chưa phát triển; cơ sở hạ tầng yếu kém. Thu ngân sách thấp, phải nhận hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.

Tỉnh Vĩnh Phúc đã xác định lấy phát triển công nghiệp làm nền tảng, phát triển dịch vụ du lịch là mũi nhọn và coi nông nghiệp và phát triển nông thôn là nhiệm vụ quan trọng. Được sự quan tâm của Đảng, của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, cùng với sự năng động, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành của Cấp ủy và chính quyền các cấp; sự đoàn kết, cố gắng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Trong những năm gần đây, Vĩnh Phúc đã trở thành một trong những điểm sáng về thu hút đầu tư.

Quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, nhà nước về cải cách hành chính, UBND tỉnh đã kịp thời cụ thể hóa các chính sách, cơ chế bằng việc ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, thực hiện chủ trương đổi mới trong cải cách thủ tục hành chính. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, các nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện dự án.

Tỉnh Vĩnh Phúc đã nghiêm túc triển khai việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên cả 3 cấp, cấp tỉnh là Trung tâm hành chính công tỉnh gồm 16 sở, ban, ngành và 02 cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; cấp huyện là Trung tâm hành chính công của 09 huyện, thành phố; cấp xã là Bộ phận một cửa tại 137/137 xã, phường, thị trấn với tổng số 1.652 thủ tục hành chính của 170 lĩnh vực. Tỉnh đã giao cho Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc tổ chức cung cấp dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp. Các nhà đầu tư khi đến với Vĩnh Phúc đã được rút ngắn thời gian theo quy định của Trung ương khi làm thủ tục xin cấp phép đầu tư. Các hồ sơ, trình tự giải quyết được niêm yết, công khai, đảm bảo minh bạch hóa, công khai hóa các thủ tục hành chính, hạn chế tối đa phiền hà cho nhà đầu tư. Các thủ tục sau khi được cấp phép như giới thiệu địa điểm, thu hồi giao đất, cấp phép xây dựng, đánh giá tác động môi trường... đều được thực hiện qua Trung tâm hành chính công tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, từ tháng 10/2016, chiều thứ 6 hằng tuần (sau 16h00) lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan liên quan của tỉnh sẽ tổ chức gặp gỡ doanh nhân tại Phòng “Gặp gỡ doanh nhân” trong khuôn viên UBND tỉnh. Thông qua hoạt động này đã đem lại ý nghĩa và hiệu quả thiết thực đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, doanh nhân. Đồng thời, tạo ra mối quan hệ thân thiện, gắn bó hơn giữa cơ quan chính quyền và doanh nghiệp cũng nư nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Cam kết của chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn?

Với phương châm “Tất cả các nhà đầu tư đến Vĩnh Phúc đều là công dân của Vĩnh Phúc”, tỉnh Vĩnh Phúc xác định doanh nghiệp là động lực, đối tượng để phát triển chính. Vì vậy, chính quyền luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển. Các doanh nghiệp đều được bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực đất đai cơ sở hạ tầng cấp điện, cấp nước, ưu đãi thuế đào tạo nghề và tuyển dụng lao động tiếp cận vốn thông tin liên lạc. Với những nỗ lực đó chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh trong những năm qua luôn ở trong tốp đầu của 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Vĩnh Phúc đang phấn đấu đến năm 2020, cơ bản thành tỉnh công nghiệp và hoàn thành khung đô thị cho thành phố Vĩnh Phúc trong tương lai, đưa Vĩnh Phúc trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ du lịch của khu vực và cả nước để cấu trúc lại nền kinh tế phát triển theo hướng bền vững.