Thúc đẩy các giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán

4:10:03 PM | 15/3/2019

Trong Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán 2019 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa mới được tổ chức, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã giao nhiệm vụ cho Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cần tập trung triển khai các giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán từ hạng thị trường cận biên lên thị trường mới nổi theo bảng xếp hạng của MSCI và FTSE.

Sự kiện nâng hạng cho TTCK Việt Nam đang thu hút sự quan tâm rất lớn từ phía các nhà đầu tư Việt Nam cũng như các tổ chức, các nhà đầu tư nước ngoài. Đây được xem như là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự phát triển của TTCK Việt Nam trong suốt những năm qua.Cơ hội để nâng hạng TTCK
Trước đó, vào tháng 9/2018, Công ty FTSE Russell đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi loại hai nếu TTCK Việt Nam đáp ứng được những điều kiện sau: Môi trường pháp lý, hạ tầng và chất lượng thị trường, hoạt động giao dịch, hệ thống lưu ký và thanh toán bù trừ…đây là bước đi được nhiều nhà đầu tư đánh giá thỏa đáng bởi những nỗ lực của Việt Nam trong những năm vừa qua nhằm đổi mới, cải cách TTCK tiệm cận với TTCK thế giới.

Theo yêu cầu của FTSE Russell, Việt Nam phải tiếp tục duy trì và cải cách tốt hơn nữa chín tiêu chí trong thời gian ít nhất là một năm. Tuy nhiên, căn cứ vào bảng xếp hạng của các tổ chức xếp hạng thị trường với các tiêu chí của công ty MSCI, đơn vị chuyên cung cấp các công cụ phân tích thị trường tài chính thì chặng đường để Việt Nam có thể nâng hạng với TTCK sẽ còn dài bởi Việt Nam vẫn chưa đủ điều kiện để lọt vào danh sách xem xét nâng hạng thị trường của công ty này trong kỳ đánh giá vào tháng 6/2018. Như vậy, ở kỳ đánh giá tiếp theo trong 6 tháng tới, TTCK Việt Nam còn phải nỗ lực hơn rất nhiều đặc biệt là ở các tiêu chí đánh giá định tính, được quyết định chủ yếu bởi mức độ hài lòng của nhà đầu tư khi giao dịch trên TTCK.

Rõ ràng, việc được lọt vào nhóm các TTCK mới nổi sẽ là cơ hội rất tốt để TTCK Việt Nam tiếp tục thu hút được dòng tiền nước ngoài nhiều hơn và ổn định hơn góp phần tăng sức hút đối với các định chế tài chính và quỹ đầu tư lớn trên thế giới. Điều này cũng giúp các cơ quan quản lý nhà nước có động lực để đẩy mạnh cải chính, nâng cấp thị trường và thỏa mãn các tiêu chí của đơn vụ cung cấp chỉ số quốc tế.

Theo ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBCKNN, để tiếp tục giữ sự ổn định và phát triển của TTCK trong năm 2019, UBCKNN sẽ tập trung vào 4 mục tiêu chính và 5 nhóm giải pháp trong tâm. Trong đó 4 mục tiêu chính bao gồm: Đảm bảo duy trì sự ổn định và bền vững của TTCK; tiếp tục triển khai và quyết liệt trong công tác tái cấu trúc TTCK; tiếp tục phát triển thêm các sản phẩm mới cho TTCK; tăng cường hội nhập quốc tế, triển khai thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế và các giải pháp nâng hạng cho TTCK.

5 nhóm giải pháp trọng tâm phát triển TTCK
Thứ nhất: tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao năng lực quản lý, giám sát: Hoàn thành dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi); trình Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019); nghiên cứu, dự thảo các Nghị định và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán (sửa đổi). Đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, điều hành TTCK, hoạt động giám sát và cưỡng chế thực thi nhằm bảo đảm an toàn cho TTCK.

Thứ hai: tăng cung hàng hóa và cải thiện chất lượng nguồn cung. Trong đó, đối với thị trường cổ phiếu, tiếp tục đẩy mạnh công tác cp hóa, thoái vốn nhà nước từ các doanh nghiệp gắn với việc niêm yết và đăng ký giao dịch. Tăng cường rà soát xử lý kịp thời các DN không tuân thủ việc niêm yết/đăng ký giao dịch sau khi đã cổ phần hóa; Triển khai Thông tư số 40/2018/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu…; và chuyển nhượng vốn theo phương thức dựng sổ… Cùng với đó, triển khai cơ chế tạo lập thị trường, phát hành Bộ nguyên tắc quản trị công ty (CG code); Tăng cường kiểm tra, giám sát về tính minh bạch các thông tin trong báo cáo tài chính của các công ty đại chúng về vấn đề sử dụng vốn;

Đối với các sản phẩm chứng khoán, đa dạng hóa các sản phẩm, UBCKNN cần triển khai các sản phẩm chứng quyền có đảm bảo và hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ trong đầu năm 2019. Cùng với đó, nghiên cứu xây dựng các chỉ số mới để làm tài sản cơ sở cho các sản phẩm phái sinh như chỉ số chung của hai Sở (VNXMid/Small, VNX200); chỉ số High Dividend Index, chỉ số QTCT, các chỉ số theo nhu cầu của các Quỹ đầu tư.

Đối với thị trường trái phiếu: tiếp tục hoàn thiện và phát triển thị trường, tập trung triển khai đề án tổ chức giao dịch trái phiếu DN, hoàn thiện phương án tổ chức thị trường trái phiếu DN và xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về trái phiếu DN; khuyến khích các công ty đưa trái phiếu lên niêm yết; xây dựng cổng thông tin trái phiếu DN.

Thứ hai: phát triển, nâng cao năng lực cho hệ thống các tổ chức trung gian thị trường: Triển khai Đề án tái cấu trúc TTCK và DN bảo hiểm sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục tái cấu trúc hệ thống các tổ chức kinh doanh chứng khoán để giảm số lượng và nâng cao chất lượng dịch vụ… Đối với công ty quản lý quỹ, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định pháp lý, kiểm soát vấn đề quản lý tách bạch tài sản của các nhà đầu tư ủy thác, kiểm tra chỉ tiêu an toàn tài chính, đưa công ty quản lý quỹ không đáp ứng điều kiện vào tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt…

Thứ ba: tái cấu trúc tổ chức thị trường, cơ sở hạ tầng, công nghệ: Triển khai các công tác thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam theo Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 7/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Hoàn thiện mô hình đối tác bù trừ trung tâm; Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác, quản lý, giám sát TTCK…

Thứ tư: nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát TTCK và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cụ thể như: Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị của UBCKNN, 2 Sở Giao dịch Chứng khoán trong giám sát, phát hiện và xử phạt nghiêm các vi phạm về thao túng, nội gián, các hành vi gian lận, vi phạm về nghĩa vụ báo cáo…

Thứ năm: triển khai các giải pháp nâng hạng TTCK Việt Nam từ hạng frontier market lên hạng emerging market trên bảng xếp hạng MSCI và FTSE như: Tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đa dạng hóa và gia tăng chất lượng sản phẩm trên thị trường; tăng cường tính công khai, minh bạch; cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các nhà đầu tư…

Với mục tiêu nâng hạng thị trường trong năm 2019, UBCKNN đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm thu hút dòng vốn từ nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài; tháo gỡ vướng mắc trong việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thông qua việc ban hành Luật chứng khoán (sửa đổi). Phát triển đa dạng hóa thị trường, gia tăng chất lượng các sản phẩm trên TTCK; tăng tính công khai, minh bạch hóa thị trường, bảo đảm quyền bình đẳng trong việc tiếp cận thông tin của nhà đầu tư nước ngoài. Tiếp tục cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục hành chính để tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các nhà đầu tư trên TTCK; tích cực triển khai các công việc liên quan đến nâng hạng TTCK Việt Nam thông qua việc phối hợp thông tin với các tổ chức xếp hạng; chủ động và tăng cường thông tin, tuyên truyền về các vấn đề liên quan đến nâng hạng thị trường nhằm xây dựng được một hình ảnh đẹp về TTCK Việt Nam minh bạch và phát triển bền vững.

Lương Tuấn

Sự kiện sắp tới

Mời tham dự Hội thảo gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (22.5.2019)

Ngày 22.5.2019

Khách sạn Grand Plaza Hà Nội, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội

Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc (Sơn Đông) 27/5/2019

Phòng Hội trường 1, tầng 7, Tòa nhà Trung tâm Thương mại Quốc tế - VCCI, số 9, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Ngày 27/5/2019

VIETNAM PFA 2019: Cầu nối giao thương ngành chế biến nông sản, thực phẩm

Từ ngày 24-27/07/ 2019

Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn – SECC, Tp. Hồ Chí Minh.