Thông tin về các chính sách đầu tư và các dự án đầu tư vào Kazakhstan

1:22:06 PM | 22/3/2019


Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI đã nhận được thông tin cập nhật về phổ biến chính sách và quảng bá thông tin về các dựn ku gi dđầu tư của Kazakhstan.

Quý doanh nghiệp quan tâm có thể truy cập: http://invest.mid.gov.kz/en/kategorii/investicionnye-preferencii

hoặc liên hệ:

ông Cù Việt Hùng

Deputy Manager Int'l Relations Dept

VCCI

Phone: 04-35742161

Fax: 04-35742020

Email: hungcv@vcci.com.vn