Sẵn đà tăng tốc, bứt phá để “về đích“

9:37:16 AM | 5/4/2019


Qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2016 - 2020), Kiên Giang đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng trên các lĩnh vực KT - XH, quốc phòng-an ninh. Đặc biệt 3 khâu đột phá, 4 giải pháp lớn Nghị quyết đề ra được tập trung triển khai và đạt kết quả rõ nét; tạo động lực, nền tảng vững chắc để Kiên Giang tiếp tục tăng tốc bứt phá, sớm "về đích" các mục tiêu, chỉ tiêu cả nhiệm kỳ.

Tăng trưởng toàn diện


Qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, kinh tế Kiên Giang tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2018 đạt 7,16%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng nông-lâm-thủy sản chiếm 35,71%; công nghiệp-xây dựng 19,26%; dịch vụ 45,03%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 2.094 USD, tăng 22,74% so với năm 2016.

Trong phát triển kinh tế, tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất theo chuỗi giá trị; phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao. Tốc độ tăng trưởng bình quân 1,69%; sản lượng lương thực năm 2018 đạt 4,26 triệu tấn, tăng 100.000 tấn so với năm 2016, đạt 83,36% NQ; tỷ lệ lúa chất lượng cao chiếm 76,54%. Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản năm 2018 đạt 815.423 tấn, tăng bình quân 6,38%, đạt 107,9% NQ. Đặc biệt thời gian qua tỉnh đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM đã góp phần làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn, đời sống người dân được nâng lên. Đến nay toàn tỉnh có 51 xã và huyện Tân Hiệp đạt chuẩn NTM.

 
Công nghiệp - xây dựng có bước phát triển, tăng trưởng bình quân 9,03%/năm. Dịch vụ, thương mại, du lịch tăng trưởng khá, bình quân tăng 13,78%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 14,23%/năm. Kim ngạch xuất khẩu năm 2018 đạt 640 triệu USD, tăng bình quân 18,24%. Thời gian qua tỉnh đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng và thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược, nhất là đối với đảo Phú Quốc. Năm 2018, du lịch Kiên Giang thu hút trên 7,62 triệu lượt khách, tốc độ tăng trưởng bình quân 20,4%/năm, đạt 110,75% NQ; doanh thu từ du lịch đạt hơn 6.195 tỷ đồng, tăng bình quân 40,19%/năm, đạt 120% NQ.

Thu ngân sách năm 2018 đạt 9.950 tỷ đồng, tăng bình quân 13,97%/năm, đạt 92,04% NQ. Tổng vốn huy động đầu tư toàn xã hội đạt 128.951 tỷ đồng, đạt 50,56% NQ. Các thành phần kinh tế tiếp tục được tạo điều kiện phát triển; năm 2018 thành lập mới 1.650 doanh nghiệp, tăng bình quân 9,84%/năm, đạt 65,89% NQ. Thu hút 97 dự án, trong đó có nhiều dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác như: TTTM Vincom Rạch Giá, Khu phức hợp Casino, Vườn thú Safari, Cáp treo Hòn Thơm...

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên. An sinh xã hội được đảm bảo, phúc lợi xã hội và đời sống của người dân được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm 1,7%; giải quyết việc làm cho 38.527 lượt lao động, đạt NQ đề ra (35.000-40.000 lao động); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 84%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Dấu ấn từ 3 khâu đột phá, 4 giải pháp lớn

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ X xác định 3 khâu đột phá để phát triển gồm: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải cách hành chính; tranh thủ mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ; xây dựng, phát triển Phú Quốc theo mô hình đặc khu kinh tế. Đồng thời, đề ra 4 giải pháp lớn để thực hiện: phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển KT - XH gắn với củng cố quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào phát triển và đời sống; xây dựng cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển và hội nhập quốc tế.

Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết, chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến, bước đầu tạo được sự đột phá nhất định; trình độ dân trí từng bước được nâng cao, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 52% lên 60%, tỷ lệ đào tạo nghề từ 43% lên 48%... Công tác cải cách hành chính được quan tâm thực hiện; hệ thống Một cửa điện tử liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã; thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước. Xây dựng đề án vị trí việc làm; kiện toàn tổ chức bên trong theo hướng tinh gọn; tổ chức sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập; khởi động đề án xây dựng thành phố thông minh Phú Quốc và Tp.Rạch Giá.

Tỉnh đã ưu tiên bố trí ngân sách địa phương, tranh thủ hỗ trợ của Trung ương và huy động các nguồn vốn khác tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, từng bước kết nối với hệ thống giao thông quốc gia. Giao thông nông thôn được ưu tiên đầu tư xây dựng, đường liên ấp, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt 78,8%, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của nhân dân, thúc đẩy KT - XH không ngừng phát triển.

Thời gian qua, tỉnh tập trung xây dựng, phát triển huyện đảo Phú Quốc theo "Đề án tổng thể phát triển đảo Phú Quốc đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020" và "Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2030". Năm 2018, trên 4 triệu lượt khách đến thăm Phú Quốc, tăng hơn 1 triệu lượt so với 2017. Nhiều dự án về dịch vụ du lịch, khu vui chơi giải trí tiếp tục được đầu tư xây dựng đưa vào khai thác, sử dụng như: Khu Vinpearl, Mariot, khu Safari, khu Cáp treo An Thới- Hòn Thơm... Tổng thu ngân sách Phú Quốc chiếm gần 50% số thu ngân sách của cả tỉnh. Việc phát triển của Phú Quốc đã kích thích tăng trưởng ngành dịch vụ, thương mại và tạo ra việc làm mới cho huyện đảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Nhìn lại chặng đường 3 năm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2016 - 2020), một khối lượng lớn công việc đã được triển khai khẩn trương, gấp rút và bước đầu đạt được những thành quả hết sức nổi bật. Đây là sự khích lệ hết sức to lớn, đồng thời là bước tạo đà quan trọng để Kiên Giang tăng tốc bứt phá, sớm "về đích" các mục tiêu, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ, tự tin vươn lên trở thành tỉnh phát triển năng động, toàn diện, đạt trình độ phát triển khá trong cả nước.

Đức Bình