Mục tiêu năm 2019: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 18-19%

10:28:07 AM | 9/4/2019


Năm 2019, mục tiêu mà ngành công thương tỉnh Ninh Thuận đưa ra là: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 18-19%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 19%; giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 100 triệu USD.

Năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng ở mức khá: đạt gần 6.500 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ và đạt 97% kế hoạch. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt gần 6.000 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 89% toàn ngành). Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2018 đạt hơn 20.000 tỷ đồng, tăng 13,8% so với năm 2017 và đạt 95,24% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu năm 2018 đạt 85 triệu USD, tăng 12,3% so cùng kỳ.Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận cho biết, những tháng đầu năm 2019, hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn tiếp tục duy trì tăng trưởng so cùng kỳ. Hoạt động thương mại nội địa duy trì ổn định, lưu thông hàng hóa thông suốt và có tốc độ tăng trưởng khá, hàng hóa trên thị trường dồi dào, chủng loại phong phú, mẫu mã đa dạng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, ngành cũng đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết 115/NQ-CP của Chính phủ và các nhiệm vụ đột phá phát triển năng lượng tái tạo để thúc đẩy phát triển công nghiệp, tạo năng lực mới tăng thêm trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Cụ thể: chỉ số sản xuất công nghiệp quý I/2019 ước tăng 2,7% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp quý I/2019 ước đạt 1.603,9 tỷ đồng, tăng 3,86% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp khai khoáng ước đạt 63,7 tỷ đồng, tăng 5,5%; công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt 1.421,8 tỷ đồng, tăng 2,94%; công nghiệp sản xuất, phân phối điện ước đạt 79,1 tỷ đồng, tăng 14,95%...

Một số dự án năng lượng đã được khẩn trương tập trung triển khai thi công. Tính đến cuối tháng 3, có 01 dự án điện mặt trời tổ chức khánh thành đưa vào vận hành với công suất 36,8MW (Nhà máy điện mặt trời BP Solar 1); dự kiến trong tháng 4/2019 tiếp tục tổ chức khánh thành 06 dự án với công suất khoảng 560 MW (Điện gió: Trung Nam giai đoạn 1, Mũi Dinh; Điện mặt trời: Bim 1, 2 và 3, Trung Nam).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I/2019 ước đạt 5.434 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước. Quý I/2019 kim ngạch xuất khẩu ước đạt 12,922 triệu USD, giảm 6,24% so cùng kỳ và đạt 12,92% kế hoạch.

Năm 2019, ngành công thương tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 18-19%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 19%; giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 100 triệu USD.

Để đạt mục tiêu đề ra trong năm 2019, ngành công thương tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp. Một trong những trọng tâm mà ngành đặt ra là tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo, tập trung các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành đưa vào vận hành thương mại khoảng 10 dự án điện mặt trời; hoàn thành Đề án xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước.

Đối với hoạt động thương mại, Sở Công Thương cho biết đơn vị sẽ tăng cường công tác xúc tiến thương mại; tổ chức các hội chợ thương mại, các phiên chợ về nông thôn, miền núi; tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2019; tăng cường các hoạt động kết nối cung-cầu; liên kết với các doanh nghiệp các thành phố lớn, các tỉnh vùng lân cận để tiêu thụ sản phẩm đặc thù của tỉnh.

Về tổng thể, ngành công thương Ninh Thuận xác định mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh phát triển hệ thống thương mại phù hợp với thị trường; lấy phát triển công nghiệp chế biến gắn với công nghiệp năng lượng tái tạo làm trọng tâm nhằm tạo động lực mới cho tăng trưởng công nghiệp ổn định, góp phần phát triển nhanh, bền vững nền kinh tế của tỉnh.

Tùng Lâm