"Xúc Tiến Thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với các đối tác chiến lược: Góc nhìn doanh nghiệp"

12:34:55 PM | 12/4/2019


Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ


Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì Đề án “Đẩy mạnh hợp tác thương mại đầu tư giữa Việt Nam với các đối tác chiến lược, quan trọng” tại Quyết định số 213/QĐ-Ttg. Trong khuôn khổ hoạt động của Đề án, nhằm mục đích nắm bắt những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hợp tác kinh doanh và đầu tư với các nước đối tác chiến lược quan trọng, VCCI sẽ tổ chức buổi Toạ đàm "Xúc Tiến Thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với các đối tác chiến lược: Góc nhìn doanh nghiệp" tại Hà Nội.

Thời gian: 8h30-12h00 ngày 14/5/2019

Địa điểm: Hội trường số 1 – Tầng 7, Tòa nhà VCCI

Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Nội dung tọa đàm: Chia sẻ kinh nghiệm của một số nước trong việc hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến xuất khẩu và thu hút đầu tư; nắm bắt vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp trong việc thâm nhập thị trường, mở rộng hợp tác kinh doanh; thảo luận về các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư với các nước đối tác chiến lược.

Thành phần tham gia: Doanh nghiệp và Hiệp hội Doanh nghiệp; Đại diện Lãnh đạo các Bộ, ngành; Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố; Đại sứ quán/Hiệp hội nước ngoài của các nước đối tác chiến lược;

Xin gửi kèm theo dự kiến Chương trình tọa đàm và danh sách các nước đối tác chiến lược/quan trọng của Việt Nam.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp cử đại diện tham dự và đóng góp ý kiến tại buổi Tọa đàm trên. Vui lòng gửi Phiếu đăng ký cho Ban Tổ chức VCCI trước ngày 08/05/2019.

Người liên hệ: Ban Quan hệ quốc tế - VCCI : c. Phước M:0936498086 phuocna@vcci.com.vn, c Phượng M:0942555889 phuongvcci@gmail.com; a. Linh M:0988765533 linhp@vcci.com.vn

Tài liệu về buổi Tọa đàm xin download tại đây:

Công văn mời tham dự buổi Tọa đàm

Chương trình dự kiến

Phiếu đăng ký tham dự