Sắp diễn ra Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản - khu vực Bắc Trung Bộ“

3:02:15 PM | 16/4/2019

Sáng 16/4, tại Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức họp báo về Hội nghị "Gặp gỡ Nhật Bản - khu vực Bắc Trung Bộ' và "Gặp gỡ Nghệ An - Nhật Bản: Hợp tác và phát triển" diễn ra vào ngày 26/4/2019.

Đây là hội nghị nằm trong chuỗi các sự kiện "Gặp gỡ Nhật Bản" do Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức hàng năm với quy mô liên kết vùng nhằm kết nối các kết nối các đối tác Nhật Bản với nhiều địa phương Việt Nam.

Hội nghị lần này với mục đích tạo bước chuyển biến trong quan hệ nhiều mặt giữa các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, thúc đẩy liên kết vùng trong phát triển nói chung, hợp tác kinh tế với Nhật Bản nói riêng để nâng cao hiệu quả, tạo động lực mới để thu hút đầu tư trực tiếp từ Nhật Bản; Đẩy mạnh hợp tác nguồn nhân lực và kết nối địa phương các bên; Phát huy vai trò là trung tâm Khu vực Bắc Trung Bộ; nâng cao vị thế của Nghệ An trước đối tác Nhật Bản; Quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của Nghệ An và các tỉnh thuộc Khu vực Bắc Trung Bộ nhằm góp phần phát triển kinh tế- xã hội.

Hội nghị sẽ tập trung thảo luận các vấn đề về hợp tác phát triển liên kết vùng Khu vực Bắc Trung Bộ, trong đó có những vấn đề như: Thu hút các lĩnh vực FDI, hợp tác nguồn nhân lực, nông nghiệp ứng dụng cao, công nghiệp phụ trợ, du lịch, giáo dục đào tạo và lao động. Tổ chức cuộc gặp giữa các Lãnh đạo các địa phương Khu vực Bắc Trung Bộ với Đại sứ Nhật Bản với các cơ quan tổ chức quốc tế Nhật Bản (G2G), giữa lãnh đạo các địa phương với các doanh nghiệp Nhật Bản (G2B) và giữa các doanh nghiệp hai nước (G2B).

Nguồn: congthuong.vn