Tìm hiểu về thủ tục hải quan và quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP

3:38:18 PM | 18/4/2019

Nhằm trang bị cho các doanh nghiệp các quy định về thủ tục hải quan và quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) để tận dụng hiệu quả các ưu đãi thuế quan trong quá trình xuất khẩu, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Công ty TNHH PwC (Việt Nam), là một trong bốn hãng kiểm toán và tư vấn lớn nhất thế giới, tổ chức Chương trình: “Tập huấn các quy định về thủ tục hải quan và quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP”. Chương trình được tổ chức trong 2 ngày 24,25/4/2019 tại Tp. Hồ Chí Minh.

Với các diễn giả là chuyên gia giàu kinh nghiệm xử lý các tình huống phát sinh trên thực tế, chương trình giúp doanh nghiệp hiểu đúng Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22/01/2019 quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP. Đồng thời, giúp doanh nghiệp thực hiện đúng trình tự, thủ tục hải quan theo Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

L.A