Diễn đàn Doanh nghiệp ACMECS : Tăng cường hợp tác DN

3:49:45 PM | 3/12/2010

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp VN đã tổ chức thành công đoàn doanh nghiệp tháp tùng Thủ tướng trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự các Hội nghị cấp cao CLV, CLMV, đặc biệt là ACMECS 4 tổ chức tại Vương quốc Campuchia từ 15 - 17/11/2010.

Tại Diễn đàn doanh nghiệp ACMECS, các tổ chức đại diện cộng đồng DN của các nước thành viên ACMECS đã thảo luận và thông qua kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp lên Hội nghị thượng đỉnh ACMECS 4

Đoàn doanh nghiệp gồm 40 thành viên hoạt động trong các lĩnh vực: hàng không, dầu khí, cao su, than và khoáng sản, ngân hàng, thiết bị, phụ tùng, du lịch, truyền thông, đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, rượu bia, xuất nhập khẩu tổng hợp, vận tải, giáo dục, đào tạo,....

Thúc đẩy quan hệ

Ông Phạm Gia Túc - Tổng thư ký kiêm Phó Chủ tịch VCCI cho biết, trong chuyến đi này, đoàn DN tham dự các Diễn đàn kinh tế, cập nhật thông tin về 5 nước thành viên ACMECS (Tổ chức chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chaopraya - Mekong) và gặp gỡ trực tiếp các đối tác DN trong khuôn khổ các hoạt động này. Qua đó thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư của cộng đồng DN ACMECS. Bên cạnh đó, VCCI cũng phối hợp với Hiệp hội các nhà đầu tư VN tại Campuchia (AVIC) để đoàn DN tham dự chương trình gặp gỡ của Thủ tướng với các DN hiện có quan hệ thương mại và đầu tư tại Campuchia.

Ngoài các hoạt động chung trong khuôn khổ chuyến thăm, các DN cũng đã gặp gỡ theo nhóm, làm việc riêng tại các cơ sở có đầu tư của DN, làm việc và tham quan một số cơ sở văn hóa đặc sắc của nước bạn Campuchia nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ nhiều mặt giữa VN và Campuchia.

Trong khuôn khổ hoạt động đa phương thuộc ACMECS, các DN đã tích cực tham gia và đề xuất ý kiến nhằm hiện thực hóa các tuyên bố chung trong khuôn khổ ACMECS theo 5 lĩnh vực: thuận lợi hóa thương mại – đầu tư, giao thông vận tải, du lịch – bảo vệ môi trường, nông nghiệp và phát triển nguồn nhân lực.

Nhiều đề xuất của DN

Tại Diễn đàn doanh nghiệp ACMECS, ngoài các chương trình giới thiệu về môi trường đầu tư, chính sách của từng nước, các tổ chức đại diện cộng đồng DN của các nước thành viên ACMECS đã thảo luận và thông qua kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp lên Hội nghị thượng đỉnh ACMECS 4.

Theo đó, tiếp tục rà soát, thống nhất các hệ thống tiêu chuẩn, giải pháp bảo vệ cộng đồng DN, hàng hóa trong quá trình di chuyển, thực hiện tại các quốc gia thành viên ACMECS, ưu tiên sử dụng các nguồn lực nội tại của khối trong quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa; Nâng cao ứng dụng khoa học kỹ thuật trong quá trình hợp tác, trao đổi, quản lý các mạng lưới lưu thông, vận tải, đảm bảo sự đồng bộ trong quá trình áp dụng; Sớm hoàn thành việc ký kết các hiệp định bảo hộ đầu tư, tránh đánh thuế hai lần, mở rộng quyền ưu tiên cho quá trình vận chuyển, đi lại của giới doanh nhân ACMECS, sớm hình thành khung khổ pháp lý cho quá trình đi lại của giới doanh nhân ACMECS; Hình thành các cổng thông tin trao đổi về các cơ hội hợp tác trong cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân các nước ACMECS. Trước mắt hình thành cổng giao dịch điện tử sử dụng tiếng Anh, cấp mã số để các tổ chức đại diện doanh nghiệp thành viên có thể truy cập và đưa thông tin trên mạng về các nhu cầu và dự án kêu gọi hợp tác của các doanh nghiệp thuộc các nước thành viên ACMECS; Chia sẻ và hình thành mạng lưới cung ứng năng lượng bền vững, đảm bảo tính ổn định về nguồn cung ứng cho các thành viên ACMECS

Bên cạnh việc tập trung hình thành các trung tâm thương mại, các DN kiến nghị cần tập trung đưa các nội dung mang tính quảng bá, giới thiệu về sản phẩm, tiêu chuẩn, kinh nghiệm sản xuất để các quốc gia có thể sử dụng có hiệu quả các nguồn lực sẵn có, đặc biệt đối với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, các mặt hàng mang tính chiến lược về xã hội, nâng cao dân trí và đời sống cho khu vực dân cư hẻo lánh, đời sống còn khó khăn. Các hoạt động quảng bá về du lịch và hợp tác du lịch với các nước ngoài khối cũng cần đưa vào chương trình nghị sự với lộ trình hợp tác cụ thể, tránh phổ biến các hành động mang tính đơn phương.

Ngoài ra, cần tập trung nguồn lực của các quốc gia hình thành trục giao thông chiến lược theo hướng Đông – Tây hoặc tam giác dựa trên vị trí địa lý của các quốc gia trong liên kết. Trước mắt các quốc gia cần thống nhất vị trí và mô hình cụ thể và xây dựng các lộ trình thực hiện phù hợp, ưu tiên các vị trí mang tính chiến lược có liên quan đến nhiều quốc gia

Về phát triển nguồn nhân lực, ngoài việc tận dụng các cơ sở vật chất sẵn có, thực hiện các chương trình hỗ trợ chung, cần thống nhất xây dựng một số chuẩn mực hợp tác mới, có phân đoạn cụ thể cho từng lĩnh vực, từng quốc gia để các nước có thể nhận thức về vai trò và hình thức hỗ trợ phát triển đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp phù hợp theo chiến lược phát triển kinh tế quốc gia.

Trong bối cảnh các tác động tiêu cực của toàn cầu hóa dễ dàng ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh của các quốc gia và khu vực, các đơn vị chức năng chuyên về quản lý kinh tế, tài chính cần hình thành các chế tài hợp tác mang tính đa phương của khu vực nhằm tăng cường hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp và đặc biệt hỗ trợ ứng phó với những tác động tiêu cực nếu có.

Theo DDDN