Chương trình học tập, khảo sát chuyển đổi số từ Liên minh Châu Âu

1:13:15 PM | 10/5/2019

Kính gửi:  BAN LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ/ DOANH NGHIỆP

Chúng ta đang chứng kiến cuộc cách mạng công nghiệp mới với sự chuyển động nhanh chóng làm thay đổi cơ bản, rộng khắp, toàn diện lối sống, phong cách làm việc và kết nối thông minh. Đây là cơ hội quý mà Việt Nam phải nhanh chóng nắm bắt. Trong xu hướng của nền kinh tế số, Chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ và là nền tảng cho sự tồn tại, phát triển. Tuy nhiên, chất lượng khoa học công nghệ và chất lượng giáo dục đào tạo của Việt Nam còn nhiều hạn chế, khoảng cách ngày càng xa so với các nước phát triển. Vì vậy, việc có cơ hội học tập kinh nghiệm đổi mới từ các nước tiên tiến để ứng dụng phù hợp vào thực tiễn của Việt Nam hiện nay là vô cùng cần thiết. Nhằm hỗ trợ các Tổ chức, Cơ quan, Doanh nghiệp Việt Nam học tập kinh nghiệm Chuyển đổi số của các nước khối liên minh Châu Âu và ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số, VCCI tổ chức chương trình:

“HỌC TẬP CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ, KINH NGHIỆM CHUYỂN ĐỔI SỐ TỪ LIÊN MINH CHÂU ÂU”

                                    Thời gian:     Từ 02/07 – 13/07/2019

                                     Địa điểm:      Hà Lan – Bỉ – Pháp  

Chương trình học tập dự kiến có sự tham dự của đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm quỹ đầu tư Châu Âu, Trung tâm nghiên cứu công nghệ Đại học Wageningen, Vườn ươm công nghệ Eindhoven của Hà Lan, Trung tâm công nghệ của Đại học Delft, Trung tâm đổi mới sáng tạo của Bỉ, AVSE Global, Cnam - Học viện quốc gia Pháp; đặc biệt có sự tham gia của đại diện các Đơn vị, Doanh nghiệp trên cả nước.

VCCI trân trọng kính mời Quý Đơn vị, Doanh nghiệp cử đại diện tham dự chương trình và gửi Phiếu đăng ký (mẫu đính kèm) theo địa chỉ: Viện Tin học Doanh nghiệp | Trung Thực – 0904 036 066 | Mạnh Hùng – 0988 163 572 / 0902 241 926 | Email: vuhung.vcci@gmail.com, Trước ngày: 02/06/2019

Xin trân trọng cảm ơn!

Công văn

Chương trình học tập, khảo sát

Phiếu đăng ký