Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực

10:01:02 AM | 14/5/2019

Năm 2019, Thành phố Hà Nội ưu tiên thu hút, xúc tiến đầu tư các dự án có quy mô lớn, có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường; các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ áp dụng công nghệ cao, sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo sức cạnh tranh của sản phẩm và hàng hóa xuất khẩu; Cung cấp thông tin thị trường trong nước, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp chủ lực (SPCNCL) Hà Nội và các doanh nghiệp có SPCNCL nhằm mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác kinh doanh, thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế.

Ưu tiên xem xét đăng các SPCNCL Hà Nội sử dụng cho các công trình xây dựng trong Tài liệu Công bố giá vật liệu xây dựng hàng quý của Sở Xây dựng.

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có SPCNCL được tham gia các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương với doanh nghiệp trong và ngoài nước trong các

Chương trình xúc tiến của Thành phố và quốc gia

Thành phố sẽ triển khai chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia Chương trình sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành phố: Khuyến công, áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững; xây dựng bộ nhận diện thương hiệu Chương trình sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố và bộ cơ sở dữ liệu thương mại.

Thành phố cũng sẽ tổ chức các lớp đào tạo cho khoảng 1.300 cán hộ, quản lý của các doanh nghiệp sản xuất thủ công mỹ nghệ trong các nhóm ngành công nghiệp chủ lực tại các khu, cụm công nghiệp và các làng nghề trên địa bàn Thành phố. Mở các khóa đào tạo về số hóa hoạt động của doanh nghiệp để tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0; khóa đào tạo về hỗ trợ tiếp cận các hệ thống quản lý chất lượng quốc tế: ISO 9001:2015, 5S...; khóa đào tạo về kết nối - giao dịch trực tuyến; khóa đào tạo về phương pháp quản trị doanh nghiệp hiện đại...

Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng cường các hoạt động hợp tác, liên doanh, liên kết thông qua tổ chức Hội nghị kết nối các doanh nghiệp sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội với các doanh nghiệp vùng Thủ đô và các tỉnh lân cận tạo chuỗi liên kết giá trị sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh.

Tuyên truyền, phổ biến, công khai các quy định, tiêu chí xét chọn SPCNCL thành phố trên các phương tiện truyền thông, trên Cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành Thành phố, các quận, huyện, thị xã và Cổng Giao tiếp điện tử của Thành phố để các tổ chức, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về SPCNCL Hà Nội; Tổ chức lễ công bố, tôn vinh các doanh nghiệp có SPCNCL Hà Nội năm 2019. Tổ chức vận động, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký, lập hồ sơ tham gia Chương trình phát triển SPCNCL Hà Nội năm 2019.

Tổ chức xét chọn, công nhận khoảng 70 sản phẩm trở thành SPCNCL thành phố Hà Nội năm 2019 theo Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, xét chọn SPCNCL thành phố Hà Nội ban hành tại Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND Thành phố.

Theo đó, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quảng bá thương hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực (SPCNCL) của thành phố Hà Nội và nâng cao uy tín Chương trình; tăng cường hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận là SPCNCL Hà Nội; nâng cao năng lực cạnh tranh của các SPCNCL.