Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

3:08:07 PM | 23/5/2019

Thực hiện Thông báo sô 264-TB/TW ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Chính trị về tô chức Cuộc vận động “Người Việt Nam uu tiên dùng hàng Việt Nam” (Cuộc vận động); Kết luận số 107-KIL/TW ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Ban Bí hư về tiếp tục tăng cường, sự lãnh đạo của Đảng đối với thực biện Cuộc vận động; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động;

Triển khai kế hoạch số 653/KH-MTTQ-BCĐTWCVĐ ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động về tổ chức tổng kết 10 năm. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cụ thể:

  • Thời gian: 8h00 Thứ tư, ngày 29 tháng 05 năm 2019.
  • Địa điểm: Hội trường số 1, Tầng 7 Tòa nhà VCCI -  Số 9 Đào Duy Anh, Đống đa, Hà Nội.
  • Nội dung: Tổng kết các hoạt động của Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong 10 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
  • Thành phần: Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam; Lãnh đạo các Bộ, Ban ngành Trung ương và địa phương, Lãnh đạo các hiệp hội và doanh nghiệp; các cơ quan thông tấn báo chí và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời Quý cơ quan, đơn vị cử đại diện Lãnh đạo tham dự tại Hội nghị nói trên. Thông tin đăng ký tham dự gửi về trước ngày 20 tháng 5 năm 2019.

Chi tiết vui lòng liên hệ: Anh Vũ Thế Hùng, Phó Trưởng phòng - Ban Hội viên và Đào tạo, điện thoại: 0913307797 và 024 35742165 email: vuthehung73@gmail.com

Đăng_ký.doc

HVN.pdf

 

Bình luận:

* Họ tên::
* Email:
* Nội dung:
* Mã xác nhận: aeu
* Nhập lại mã xác nhận::