Hướng dẫn tuân thủ các quy định phòng ngừa rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế

3:06:23 PM | 29/5/2019

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP

Việt Nam là một trong những nước quản lý rất chặt chẽ về các giao dịch liên kết hay còn gọi là vấn đề chuyển giá trong doanh nghiệp. Hàng năm, cơ quan thuế thực hiện rất nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra liên quan đến giao dịch liên kết, trong đó, phát hiện rất nhiều sai phạm không cố ý của doanh nghiệp. Nhằm trang bị cho doanh nghiệp các quy định về giao dịch liên kết và hạn chế những sai sót trong quá trình thực hiện, trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNVV Việt Nam để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu”, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Công ty TNHH PwC (Việt Nam), là một trong bốn hãng kiểm toán và tư vấn lớn nhất thế giới, tổ chức Khóa đào tạo: “Hướng dẫn tuân thủ các quy định trong giao dịch liên kết, phòng ngừa rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế liên quan đến giao dịch liên kết và giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp”.

Thời gian: 8:00 – 17:00,  ngày 30 - 31/05/2019.

Địa điểm: Hội trường lầu 10, Trụ sở VCCI tại Tp. Hồ Chí Minh

                 Số 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Khóa đào tạo giúp doanh nghiệp hiểu và tuân thủ đúng Nghị định 20/2017/NĐ- CP của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết và Thông tư số 41/2017/TT-BTC của Bộ tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ- CP. Đồng thời, chương trình sẽ hướng dẫn doanh nghiệp hạn chế các sai phạm trong thanh tra, kiểm tra thuế liên quan đến giao dịch liên kết và giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp.

Diễn giả của Chương trình là các chuyên gia giàu kinh nghiệm xử lý các tình huống phát sinh trên thực tế.

VCCI trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp tham dự Khóa đào tạo. (Thông tin chi tiết về chương trình trong Phiếu đăng ký tham dự).

Rất mong nhận được sự hưởng ứng của Quý doanh nghiệp.

Trân trọng.    

Kính mời Quý doanh nghiệp tải xuống các thông tin về khóa đào tạo như sau:

Tải xuống Công văn mời tham dự khóa đào tạo: Tại đây

Tải xuống Chương trình khóa đào tạo: Tại đây

Tải xuống Phiếu đăng ký: Tại đây

Tải xuống Giới thiệu giảng viên: Tại đây