5 tháng, TP.HCM thu hút 2,77 tỷ USD vốn FDI

10:08:08 AM | 7/6/2019

Chiều 4/6 tại UBND TP.HCM, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM đã báo cáo tình hình kinh tế 5 tháng đầu năm 2019 với Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong.


Bất động sản vẫn là ngành hút vốn FDI nhiều nhất

Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, trong 5 tháng qua, tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong các doanh nghiệp trong nước, thành phố thu hút được 2,77 tỷ USD (tăng 49% so với cùng kỳ).

Trong đó, có 451 dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nằm chủ yếu ở Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp thành phố cấp 10 dự án; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố cấp 1 dự án; Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp 440 dự án. Với tổng vốn đầu tư đạt 472,16 triệu USD (tăng 22,6% số dự án cấp mới và tăng 9,2% vốn đầu tư so với cùng kỳ).

Lĩnh vực được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản có vốn đầu tư nhiều nhất (46,7%); Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ chiếm 23,4%; Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác chiếm 16,8%; Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 5,3%; Thông tin và truyền thông chiếm 4,3%.

Dòng vốn đến chủ yếu từ nhà đầu tư các nước như British Virgin Islands có vốn đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất (33%); tiếp theo là Hàn Quốc chiếm 27,8%; Nhật Bản chiếm 17,2%; Singapore chiếm 5%; Hồng Kông chiếm 2,6%.

Ngoài ra, trong 5 tháng qua cũng có 102 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 214,54 triệu USD (bao gồm các dự án tăng và giảm vốn). So với cùng kỳ, tăng 27,5% số dự án điều chỉnh và tăng 35,8% vốn đầu tư.

Thành phố cũng chấp thuận cho 1.719 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục để được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, với vốn góp đăng ký tương đương 2,08 tỷ USD (so với cùng kỳ, tăng 33,3% về số trường hợp và tăng 64,3% về vốn đầu tư).

Trong đó, các nhà đầu tư làm thủ tục góp vốn vào hoạt động kinh doanh bất động sản có vốn đầu tư nhiều nhất (23,7%); tiếp theo là bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác chiếm 18,7%; hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ chiếm 18,4%; công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 14,7%; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội chiếm 5,7%.

Nguồn: baodautu.vn