Hội thảo quốc tế "Công nghệ tài chính trong nền kinh tế thông minh"

11:34:01 AM | 7/6/2019

Kính gửi: Đại diện Quý cơ quan/doanh nghiệp,

Công nghệ tài chính (Fintech) đang phát triển nhanh và mạnh mẽ, làm thay đổi sâu sắc phương thức và mô hình kinh doanh, cũng như tác động đến hành vi của các chủ thể tham gia thị trường (các nhà cung ứng dịch vụ khách hàng, các công ty cung cấp các dịch vụ bổ trợ, các cơ quan quản lý nhà nước liên quan). Những thay đổi này tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh mới, nhưng cũng hàm chứa nhiều rủi ro cho các chủ thể tham gia thị trường, và những thách thức đối với các tổ chức quản lý nhà nước về tài chính, tiền tệ và các tổ chức kinh doanh.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Viện Quốc tế Pháp Ngữ (IFI) cùng với trường Đại học Quản trị Normandie (Cộng hòa Pháp) tổ chức Hội thảo quốc tế “CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH TRONG NỀN KINH TẾ THÔNG MINH” nhằm nhận diện những thách thức và cơ hội đối với lĩnh vực tài chính trong thời đại chuyển đổi số liên quan tới mọi mặt của đời sống, kinh tế – xã hội: khuôn khổ pháp lý; bảo mật và an toàn thông tin; những đòi hỏi về công nghệ, tổ chức kinh doanh các dịch vụ tài chính, cũng như những vấn đề đặt ra đối với người tiêu dùng, v.v.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cơ quan/Doanh nghiệp tham dự hội thảo. Chúng tôi xin gửi kèm theo đây chương trình dự kiến, đề nghị đăng ký tham dự trước ngày 19/06/2019.

Trân trọng!

Chi tiết xin liên hệ: C. Nguyễn Thị Thu Hương - Viện Phát triển Doanh nghiệp – VCCI.

Tel.: 024.3577.1076/ 0983.035.699, Email: huongntt@vcci.com.vn