Thu ngân sách nội địa tăng thêm 88.200 tỷ đồng trong tháng 5

10:11:17 AM | 12/6/2019

5 tháng đầu năm tổng số thu ngân sách do ngành thuế thực hiện ước đạt 508.608 tỷ đồng, bằng 43,5% dự toán, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2017.

 Tổng cục Thuế cho biết, với 88.200 tỷ đồng (tương đương 7,6% dự toán) huy động được trong tháng 5 thì luỹ kế 5 tháng đầu năm 2018, tổng số thu ngân sách do ngành thuế thực hiện ước đạt 508.608 tỷ đồng, bằng 43,5% dự toán pháp lệnh, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 23.371 tỷ đồng, bằng 52,4% dự toán; thu nội địa ước đạt 485.236 tỷ đồng, bằng 43,2% dự toán, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại, thu từ xổ số kiến thiết ước đạt 405.588 tỷ đồng, bằng 42,7% dự toán, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên, nếu không kể các khoản thu từ chênh lệch thu chi của NHNN thì thu nội địa trừ tiền SD đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại và xổ số 5 tháng đầu năm chỉ đạt 42% dự toán, và tăng 12,2% so với cùng kỳ (đã loại trừ các khoản thu đột biến và tăng thu do chính sách).

Phân tích chi tiết hơn, Tổng cục Thuế cho hay, trong tổng số 18 khoản thu, sắc thuế được giao huy động, có 11 khoản đã đạt khá (trên 43%) so với dự toán và hầu hết các đều có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ. Một số khoản thu lớn ghi nhận tiến độ khá như: thuế TNCN ước đạt 48,2%, tăng 18%; lệ phí trước bạ đạt 44,3%, tăng 20,8%; thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản đạt 98,6%, tăng 18,3%; thu từ xổ số đạt 61,6%, tăng 12,6%; thu từ khu vực sản xuất kinh doanh (DNNN, DN có vốn ĐTNN, DN ngoài quốc doanh) tăng 14,5% so với cùng kỳ. Theo đó, số thu ngân sách trung ương lũy kế 5 tháng ước đạt 235.000 tỷ đồng, bằng 41,5% dự toán, tăng 20,5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách địa phương ước đạt 273.608 tỷ đồng, bằng 45,5% dự toán, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước.

Với kết quả này, Tổng cục Thuế nhận định, về tổng thể nhiệm vụ thực hiện dự toán thu NSNN của ngành thuế đã đảm bảo được tiến độ đề ra. Đặc biệt, trong nỗ lực quyết liệt chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách, trên cơ sở chỉ tiêu cụ thể đã được Tổng cục Thuế giao, cơ quan thuế các cấp đã có nhiều giải pháp rà soát, đôn đốc nguồn thu và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ thuế. Đến thời điểm 31/5/2019, cơ quan thuế đã thu được 13.390 tỷ đồng tiền thuế nợ, bằng 34,5% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2018, trong đó: thu bằng biện pháp quản lý nợ là 10.246 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 3.144 tỷ đồng.

 Cùng với nỗ lực đảm bảo tiến độ thực hiện dự toán thu NSNN, Tổng cục Thuế đã tăng tốc triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính theo đúng tinh th ần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 01, 02 và Chương trình hành động của Bộ Tài chính.

Theo đó, số lượng thủ tục hành chính thuế được cung cấp trực tuyến đạt mức 3 trở lên là 133/304 thủ tục. Số lượng DN hoàn thành đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử với ngân hàng là 705.753 DN, chiếm tỷ lệ 97,82% tổng số DN đang hoạt động, với số tiền thuế đã nộp là 298.088 tỷ đồng. Cũng tính từ đầu năm đến ngày 31/5/2019, tổng số DN tham gia hoàn thuế điện tử là 5.288, chiếm 94.73% trên tổng số DN hoàn thuế. Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận là 10.027, đạt tỷ lệ 96,14%; trong đó hệ thống đã giải quyết hoàn thuế điện tử 7.260 hồ sơ, với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 44.074 tỷ đồng.

 Với một công việc trọng tâm quan trọng khác là thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18-NQ/TW của Trung ương và Quyết định 41/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bằng nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ, toàn ngành đang tiếp tục triển khai hợp nhất chi cục thuế tại 9 Cục Thuế: Hưng Yên, Hà Nam, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Lạng Sơn, Sóc Trăng, Thừa Thiên - Huế, Ninh Thuận và Thái Nguyên; đồng thời, trình Bộ Tài chính các đề án sáp nhập chi cục thuế khu vực tại 16 địa phương khác, đảm bảo đạt được yêu cầu theo tiến độ và mục tiêu đã đề ra.

Hiền Lê