Công bố chỉ số công khai ngân sách tỉnh 2018

4:07:26 PM | 12/6/2019

Sáng 12/6, Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP), Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) và Viện Nghiên cứu Kinh tế & Chính sách (VEPR) đã công bố chỉ số công khai ngân sách tỉnh 2018 (POBI 2018). Đây là năm thứ hai liên tiếp công bố xếp hạng công khai ngân sách tỉnh.

Nhiều bước tiến khả quan

Chỉ số công khai ngân sách (POBI) là công cụ giúp các tỉnh, TP có thể tham chiếu và đo đạc mức độ công khai, minh bạch trong quản lý ngân sách nhà nước (NSNN) và mức độ thực thi Luật NSNN, giúp tăng niềm tin của người dân và các đối tác phát triển đối với quản lý ngân sách tại địa phương.

POBI 2018 bao gồm hai trụ cột: Minh bạch công khai ngân sách và sự tham gia của người dân. Năm 2018 là năm đầu tiên khải sát POBI có thêm các yếu tố về sự tham gia. Đây cũng là công cụ giúp cho Việt Nam thực hiện ngày càng tốt hơn nỗ lực cải cách hành chính và tài khóa góp phần thực hiện cam kết với mục tiêu phát triển bền vững SDG 16 về minh bạch, giải trình có sự tham gia của người dân.

PGS TS. Vũ Sỹ Cường, đại diện nhóm nghiên cứu, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách cho biết, chỉ số trung bình về công khai ngân sách tỉnh năm 2018 đạt 51/100 điểm quy đổi xếp hạng, cao hơn khá nhiều so với năm 2017 (chỉ số này năm 2017 đạt là 30,5 điểm); không còn tỉnh nào có chỉ số công khai ngân sách tỉnh bằng 0.

Điểm xếp hạng minh bạch ngân sách được đánh giá với 65 câu hỏi dành cho trụ cột minh bạch với 9 loại tài liệu, trong đó có 7 tài liệu được quy định bắt buộc phải công khai theo Luật ngân sách nhà nước năm 2015. Đồng thời, khảo sát cũng đánh giá tính đầy đủ, kịp thời, sẵn có và thuận tiện của các tài liệu về ngân sách địa phương.

Có 6 tỉnh lọt vào nhóm công khai đầy đủ (so với năm 2017 là không có tỉnh nào) gồm: Vĩnh Long (90.52 điểm), Bà Rịa - Vũng Tàu (85.91 điểm), Đà Nẵng (83.09 điểm), Vĩnh Phúc (82.05 điểm), Quảng Nam (76.68 điểm) và Hậu Giang (76.66 điểm). Có 27 tỉnh công khai tương đối; 21 tỉnh công khai chưa đầy đủ và chỉ có 9 tỉnh thuộc nhóm công khai ít.

Tuy nhiên, vẫn còn 32 tỉnh thành nằm dưới mức xếp hạng trung bình, đứng đầu nhóm này là Hà Nội (49.72 điểm) và TP. HCM (48.98 điểm). Dù có nỗ lực rõ rệt nhưng vẫn còn khoảng 50% tỉnh thành cần tuân thủ và cải thiện mức độ công khai minh bạch ngân sách tỉnh.

Đồng Bằng Sông Cửu Long là vùng có điểm POBI trung bình cao nhất cả nước, đạt 58.72 điểm, cao hơn mức trung bình của cả nước (50.07 điểm). Trong khi đó khu vực được kỳ vọng là có số điểm POBI cao là vùng Đồng bằng sông Hồng lại có số điểm trung bình thấp thứ 4 trong 7 vùng địa lý, chỉ đạt 50.16 điểm.

Tạo điều kiện để người dân tham gia

Về mức độ tham gia của người dân, kết quả khảo sát POBI 2018 cho thấy, các tỉnh ít tạo cơ hội cho người dân tham gia vào quản lý ngân sách tại địa phương. Có 63/63 cổng thông tin điện tử của các tỉnh đều có thư mục hỏi đáp và email liên hệ.

Chỉ số trung bình về công khai ngân sách tỉnh năm 2018 đạt 51/100 điểm quy đổi xếp hạng, cao hơn khá nhiều so với năm 2017 (30,5 điểm).

Một điểm đáng lưu ý nữa là kết quả công khai chỉ số ngân sách tỉnh có 47 tỉnh có công khai dự thảo dự toán ngân sách tỉnh năm 2019 trình Hội đồng nhân dân nhưng chỉ có 29 tỉnh công khai kịp thời, 7 tỉnh công bố chậm và 11 tỉnh công bố sau 30 ngày hoặc không xác định được thời điểm công bố. Như vậy, mục tiêu công khai dự thảo dự toán ngân sách nhà nước để cho người dân tham gia ý kiến là chưa đạt được.

Vì vậy, CDI và VEPR khuyến nghị các tỉnh cần cần chủ động trong việc phản hồi các câu hỏi của người dân về ngân sách. Xây dựng và công bố quy chế nội bộ về quy trình cung cấp thông tin theo như quy định của Luật tiếp cận thông tin.

Các chuyên gia cho rằng, để người dân có thể dễ dàng tiếp cận được các tài liệu ngân sách được công khai, cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và Sở Tài chính tỉnh cần công khai đầy đủ các tài liệu ngân sách như quy định trong chuyên mục công khai ngân sách. Các tài liệu ngân sách nhà nước cần phải công khai đúng thời gian quy định với đầy đủ các thông tin về Quyết định/Nghị quyết phê duyệt/ban hành tài liệu, các bảng biểu phụ lục kèm theo. Việc công khai cần bổ sung các thông tin về thời điểm công bố tài liệu.

Hương Ly