“Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu cho doanh nghiệp Việt Nam“

3:00:23 PM | 13/6/2019

Kính gửi: Lãnh đạo Quý doanh nghiệp

Mồi kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu mới được ra đời là kết quả của sự sáng tạo và là tài sản hết sức có giả trị nhưng đôi khi doanh nghiệp, chủ sở hữu lại bỏ qua bước đăng ký xác lập quyền sở hữu đối với tài sản hết sức quý giá này. Với mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam nhận thức được tầm quan trọng của kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu, tìm hiểu cách thức xây dựng, bảo hộ và quản lý hiệu quả kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu theo hệ thống đăng ký quốc gia và quốc tế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (VIPA), Cục Sở hữu trí tuệ (IP Vietnam), Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và Hiệp hội Nhãn hiệu Quốc tế (INTA) tổ chức Hội thảo:

"BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP VÀ NHÃN HIỆU CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM"

Thòi gian : 8:30 - 13:30, ngày 05 tháng 07 năm 2019

Địa điểm : Hội trường số 1, tầng 7 - VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (VIPA) xin trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp tham gia hội thảo. Để Ban tổ chức chuẩn bị đón tiếp chu đáo, xin vui lòng xác nhận sự tham dự theo số điện thoại 024.3577.1076/0904.355.311 (A.Việt) hoặc Email: vietlq@vcci.com.vn trước ngày 4/7/2019.

Xin trân trọng cảm ơn!

Mời tải thư mời tham dự hội thảo: Tại đây

Mời tải chương trình hội thảo: Tại đây

Mời tải phiếu đăng ký tham dự hội thảo: Tại đây