Tập huấn các quy định về thủ tục hải quan và quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP

3:13:53 PM | 28/6/2019

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Cơ quan/ Doanh nghiệp

Nhằm giúp các cơ quan chức năng và doanh nghiệp thống nhất trong cách hiểu, cách thức thực hiện các quy định về thủ tục hải quan và tận dụng hiệu quả lợi ích từ quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Công ty TNHH PwC (Việt Nam), là một trong bốn hãng kiểm toán và tư vấn lớn nhất thế giới, tổ chức Khóa đào tạo: “Tập huấn các quy định về thủ tục hải quan và quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP”.

Thời gian   : 8:00 – 17:00  ngày 04 - 05/07/2019

Địa điểm    : Hội trường 1, Tầng 6, Nhà khách Quốc hội

                     Số 27A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Khóa đào tạo sẽ hướng dẫn các cơ quan/doanh nghiệp một cách chi tiết để hiểu đúng và tuân thủ các quy định về xuất xứ hàng hóa, thực hành khai báo C/O và cách tra cứu, áp dụng các phụ lục trong Hiệp định CPTPP theo Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22/01/2019. Đồng thời, chương trình cũng giúp cơ quan/doanh nghiệp thực hiện đúng trình tự, thủ tục hải quan theo Thông tư 39/2018/TT-BTC về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Giảng viên của Khóa đào tạo là thành viên chính trong Đoàn đàm phán về quy tắc xuất xứ trong Hiệp định CPTPP và là các chuyên gia giàu kinh nghiệm xử lý các tình huống phát sinh trên thực tế.

VCCI trân trọng kính mời Quý Cơ quan/ Doanh nghiệp tham dự Khóa đào tạo. (Thông tin chi tiết về Khóa đào tạo trong Phiếu đăng ký tham dự).

Rất mong nhận được sự hưởng ứng của Quý Cơ quan/ Doanh nghiệp.

Trân trọng.       

Mời tải thư mời tham dự : Tại đây

Mời tải chương trình tham dự khóa đào tạo: Tại đây

Mời tải phiếu đăng ký tham dự: Tại đây