Tổ chức Diễn đàn vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

2:04:51 PM | 4/7/2019

Dự kiến, ngày 13/7/2019, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nhiệp nhỏ và vừa Việt Nam sẽ tổ chức Diễn đàn vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với chủ đề: “Giải pháp vốn từ quỹ và định chế tài chính trong thời kinh tế số”.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm tỷ trọng khoảng 97% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, đóng góp khoảng 45% GDP, 31% tổng số thu ngân sách và thu hút hơn 5 triệu việc làm. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận vốn vẫn là một trong những khó khăn của các doanh nghiệp này.

Diễn đàn vốn lần này có sự tham dự của các cơ quan, ban ngành, các nhà đầu tư chuyên nghiệp, quỹ, ngân hàng trong và ngoài nước, nhằm cung cấp giải pháp vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tháo gỡ nút thắt về chính sách, là cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa với các quỹ của Chính phủ, tư nhân và định chế tài chính khác.

Đây là cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa  huy động được vốn dưới hình thức chốt thương vụ tại Diễn đàn.

Nguồn: baodautu.vn