42/63 tỉnh ban hành Quyết đinh phê duyệt Chương trình OCOP

3:27:11 PM | 8/7/2019

Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP) với mục tiêu tổng quát là phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh ở nông thôn chính là động lực mới cho phát triển kinh tế nông thôn ở Việt Nam.

Theo thông tin của Văn phòng NTM TW, cả nước đã có 42/63 tỉnh ban hành Quyết đinh phê duyệt Kế hoạch/Đề án thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm ( OCOP) cấp tỉnh, trong đó:

- 14 tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP): Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Hòa Bình, Sơn La, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế,  Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Tiền Giang, Đồng Tháp;

- 23 tỉnh có Quyết định phê duyệt đề án: Hà Giang, Bắc Giang, Điện Biên, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Hồ Chí Minh;

- 5 tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án và Kế hoạch OCOP: Ninh Thuận; Bắc Kạn; Nam Định, Quảng Ngãi, Lào Cai.

 Mục tiêu về tổng số sản phẩm OCOP  từ 42 tỉnh đã có Kế hoạch/đề án được chuẩn hoá chất lượng đến năm 2020 phấn đấu đạt trên 2228 sản phẩm. Trong đó nhóm Thực phẩm có 1.383 sản phẩm, nhóm Đồ uống có 293 sản phẩm, nhóm Thảo dược có 185 sản phẩm, nhóm Vải may mặc 46 sản phẩm, nhóm Lưu niệm, nội thất trang trí có 186 sản phẩm và nhóm Dịch vụ và du lịch có 135 sản phẩm. Dự kiến nguồn lực huy động đạt gần: 7.480 tỷ đồng.

Tính đến nay, cả nước đã có 04 tỉnh thẩm định, xét công nhận cho 200 sản phẩm OCOP, trong đó có 07 sản phẩm 5 sao, 66 sản phẩm 4 sao, 127 sản phẩm 3 sao. Bao gồm: Tỉnh Bắc Kạn có 37 sản phẩm (05 sản phẩm 4 sao, 32 sản phẩm 3 sao) ;Tỉnh Quảng Nam có 15 sản phẩm (04 sản phẩm 4 sao, 11 sản phẩm 3 sao);Tỉnh Lào Cai có 10 sản phẩm (01 sản phẩm 4 sao, 9 sản phẩm 3 sao);Tỉnh Quảng Ninh có 138 sản phẩm ( 07 sản phẩm 5 sao, 56 sản phẩm 4 sao, 75 sản phẩm 3 sao).

Đình Bảo