390 doanh nghiệp kết nối Hệ thống VASSCM

10:48:39 AM | 10/7/2019

Theo cục CNTT và Thống kê hải quan đến nay đã có 390 doanh nghiệp kết nối Hệ thống quản lý hải quan tự động (Hệ thống VASSCM) tại 33/35 cục hải quan địa phương.

Trong đó có 240 doanh nghiệp kinh doanh nkho, bãi, cảng, 147 doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan và 3 doanh nghiệp kho hàng không.

Về số lượng các cục hải quan địa phương, hiện có 33/35 cục hải quan địa phương kết nối, đây là những đơn vị chiếm hầu hết số lượng doanh nghiệp phải kết nối Hệ thống VASSCM.

2 cục hải quan địa phương chưa kết nối là Cục Hải quan Kiên Giang và Cục Hải quan Cà Mau vì gần như không có đối tượng doanh nghiệp liên quan trên địa bàn.

Hiện nay, Cục CNTT và Thống kê hải quan đang tiếp tục triển khai mở rộng trên phạm vi toàn quốc đối với Hệ thống VASSCM, trong đó tập trung vào các kho ngoại quan, các địa điểm kho bãi trong nội địa.

LH

Sự kiện sắp tới

Mời tham gia Hội chợ SIPA 2019 tại An-giê-ri

Ngày 06-09/11/2019

Trung tâm hội nghị Mohamed Ben Ahmed, thành phố Oran, An-giê-ri

VIETNAM PFA 2019: Cầu nối giao thương ngành chế biến nông sản, thực phẩm

Từ ngày 24-27/07/ 2019

Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn – SECC, Tp. Hồ Chí Minh.