Công bố Chương trình xét chọn Sản phẩm Công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội năm 2019

3:40:25 PM | 11/7/2019

Sáng ngày 11/7, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức Họp báo công bố Chương trình xét chọn Sản phẩm Công nghiệp chủ lực (SPCNCL) Thành phố Hà Nội năm 2019.

Chương trình phát triển SPCNCL được UBND TP. Hà Nội triển khai xây dựng với mục tiêu “Phát triển có chọn lọc các ngành hàng, nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực các công đoạn và các chi tiết sản phẩm có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghiệp hiện đại, ít gây ô nhiễm môi trường. Chú trọng các nhóm sản phẩm chủ lực và sản phẩm có thương hiệu uy tín thuộc các ngành: Cơ khí, Điện – điện tử, Hóa nhựa, Dệt may – da giầy, Chế biến lương thực – thực phẩm”.

Năm 2018, là năm đầu tiên Chương trình xét chọn SPCNCL Hà Nội được tiến hành một cách khoa học, chặt chẽ và nghiêm túc do Hội đồng đánh giá theo Hệ thống tiêu chí đánh giá, xét chọn SPCNCL. Theo quyết định, công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực TP Hà Nội năm 2018 đối với 61 sản phẩm của 36 doanh nghiệp, giá trị sản xuất các SPCNCL chiếm hơn 35% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn thành phố. Thời gian công nhận là 36 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Các doanh nghiệp có sản phẩm đạt danh hiệu SPCNCL Hà Nội sẽ được tham gia và thụ hưởng các chương trình, chính sách hỗ trợ của Thành phố như: Xúc tiến đầu tư, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp, các ưu đãi về tài chính, được tiếp cận quỹ vốn đầu tư của Thành phố. Nâng cao năng lực, sức cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ; phát triển nguồn nhân lực; Hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các chương trình liên quan…”. Việc công nhận và tôn vinh các SPCNCL của Thành phố góp phần tăng giá trị thương hiệu, qua đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo điều kiên cho doanh nghiệp duy trì ổn định và phát triển bền vững.

Theo ông Đàm Tiến Thắng, Phó GĐ Sở Công Thương: “ Cần đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng cường các hoạt động hợp tác, liên doanh, liên kết thông qua tổ chức Hội nghị kết nối các doanh nghiệp sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội với các doanh nghiệp vùng Thủ đô và các tỉnh lân cận tạo chuỗi liên kết giá trị sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh; Đồng thời, triển khai chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia Chương trình sản phẩm công nghiệp chủ lực thông qua các chương trình của Thành phố: Khuyến công, áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững; xây dựng bộ nhận diện thương hiệu Chương trình SPCNCL Thành phố và bộ cơ sở dữ liệu thương mại…”

Lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội mong muốn các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quảng bá thương hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực (SPCNCL) của thành phố Hà Nội và nâng cao uy tín Chương trình; tăng cường hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận là SPCNCL Hà Nội; nâng cao năng lực cạnh tranh của các SPCNCL.

Năm 2019, UBND TP. Hà Nội tiếp tục giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai chương trình xét chọn SPCNCL Thành phố với mục tiêu lựa chon 60-70 sản phẩm của 35-40 doanh nghiệp để UBND Thành phố công nhận SPCNCL năm 2019.

Dự kiến Lễ công bố và tôn vinh SPCNCL Thành phố năm 2019 được tổ chức vào tháng 11/2019.

Ngọc Dũng