Xóa dần tư tưởng thụ động trong xây dựng Nông thôn mới

10:23:39 AM | 16/7/2019

Nghệ An bước vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trong điều kiện hết sức khó khan. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao nhất, sự nỗ lực, đồng thuận của người dân, Nghệ An đã có nhiều chuyển biến tích cực, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Chủ động trong xây dựng NTM

Theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2018, tỉnh này tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thay đổi diện mạo khu vực nông thôn. Trong giai đoạn 2016 - 2018, toàn tỉnh có thêm 109 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM được UBND tỉnh quyết định công nhận đến nay là 218 xã, chiếm 50,58% (cao hơn bình quân chung cả nước hiện có 3.993 xã đạt chuẩn NTM chiếm 44,75%). Có 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM trong giai đoạn 2016 – 2018 (TP Vinh, TX Thái Hòa và huyện Nam Đàn). Hiện số tiêu chí bình quân/xã toàn tỉnh là 15,37 tiêu chí/xã, tăng 3,1 tiêu chí/xã so với cuối năm 2015. Có 63 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí; 83 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí; 67 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí; không còn xã dưới 5 tiêu chí. Toàn tỉnh có 03 đơn vị cấp huyện gồm Thị xã Thái Hoà, thành phố Vinh, huyện Nam Đàn và  218 xã (chiếm 50,58% - cao hơn bình quân chung cả nước) cùng 97 thôn bản hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.  Bình quân toàn tỉnh đạt 15,37 tiêu chí/xã, tăng 3,1 tiêu chí/xã so với cuối năm 2015. Đặc biệt, trong năm 2018, tỉnh đã tổ chức thành công cuộc thi mẫu xã, thôn bản NTM đẹp theo chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy; tạo động lực cho phong trào xây dựng Nông thôn mới ngày càng rộng khắp, đi vào chiều sâu, làm cho Nông thôn ngày càng giàu đẹp hơn.

Phát huy kết quả đã đạt được sau nhiều năm liên tục hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, đặc biệt là 3 năm vừa qua, năm 2019, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 1 huyện và 39 xã đạt chuẩn Nông thôn mới; bình quân toàn tỉnh đạt 16 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 7 tiêu chí. Đến cuối năm nay, Nghệ An sẽ khoảng có 60% số xã đạt chuẩn NTM, cơ bản hoàn thành kế hoạch thủ tướng chính phủ giao trước một năm.

Ông Đinh Việt Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM Nghệ An cho biết :  Nghệ An là tỉnh đứng thứ 5 trong cả nước về xây dựng nông thôn mới  Xác định vấn đề then chốt trong xây dựng NTM là nâng cao thu nhập cho người dân nên tỉnh Nghệ An đã quan tâm xây dựng nhiều mô hình ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất cho hiệu quả thiết thực.  Hiện nay bộ mặt NTM đã có nhiều khởi sắc. Hệ thống hạ tầng phát triển mạnh mẽ, nhất là các vùng khó khăn. Đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận cư dân nông thôn được nâng lên đáng kể. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn từ 12 triệu đồng/ người/năm, nay đã tăng lên 24,8 triệu đồng/người/năm. Không khí thi đua xây dựng NTM ở các địa phương ngày càng mạnh mẽ nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền và thấy rõ trách nhiệm của mình góp công sức cho mục tiêu chung. Với những thành công đó, Nghệ An đang tiếp tục triển khai chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Khởi sắc từ OCOP

Là một địa phương với sản phẩm chủ lực từ nông nghiệp là chủ yếu, Nghệ An đã lên chương trình cho việc phát triển đa dạng hóa sản phẩm, phát triển kinh tế bền vững nông thôn, phát triển du lịch cộng đồng, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng nông thôn mới bền vững – chính là thực hiện tốt đề án: Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019-2020.

Ông Nguyễn Văn Lập, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nghệ An chia sẻ: Sản phẩm địa phương của Nghệ An rất lớn, khi triển khai đề án sẽ tạo ra quỹ sản phẩm chủ lực, xuất khẩu tốt hơn, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững hơn. Ngành nông nghiệp đã xác định chương trình này là một nhiệm vụ quan trọng, sẽ có sự đồng hành và phối hợp với các địa phương tuyên truyền, nhận thức rõ hơn về chương trình OCOP để phát triển đề án cũng như mang lại hiệu quả lớn cho ngành nông sản Nghệ An.

Mục tiêu cụ thể của đề án xây dựng mỗi xã một sản phẩm ở Nghệ An giai đoạn 2019 - 2020 là xây dựng hệ thống quản lý, điều hành Chương trình OCOP đồng bộ từ tỉnh đến huyện, xã; Ban hành và áp dụng chính sách đồng bộ để thực hiện hiệu quả OCOP trên địa bàn tỉnh; Tiêu chuẩn hóa ít nhất 50% số sản phẩm hiện có (tương đương khoảng 90 sản phẩm), tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc trưng và tiềm năng của tỉnh; Phát triển từ 2 - 3 làng du lịch sinh thái cộng đồng, kết hợp bảo tồn các giá trị văn hóa tạo ra sản phẩm dịch vụ du lịch tham gia OCOP; Phát triển ít nhất 3 sản phẩm đạt hạng 5 sao (có thể xuất khẩu)… Nguồn vốn ngân sách tỉnh dự kiến dành cho chương trình là khoảng 240 tỷ đồng.