Thỏa thuận hợp tác giữa Tạp chí Vietnam Business Forum và Văn phòng Nông thôn mới Trung ương

6:20:46 PM | 17/7/2019

Sáng ngày 17/7, tại Nam Định sau  phiên  họp toàn thể Hội thảo khoa học “Lý luận và thực tiễn trong xây dựng NTM ở Việt Nam” đã diễn ra lễ ký kết giữa Tạp chí Vietnam Business Forum (VCCI),  Tổng công ty Bưu điện Việt Nam với Văn phòng nông thôn mới Trung ương.

Buổi lễ ký kết dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh; Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam và các đại diện lãnh đạo các vụ, viện; đại diện lãnh đạo các tỉnh, sở; cùng 115 các nhà khoa học trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, môi trường…

Thỏa thuận hợp tác  nhằm thiết lập và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa kênh thông tin Đối ngoại của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI)  trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách các  hoạt động của phong trào Nông thôn mới trên cả nước; Đẩy mạnh và mở ra cơ hội giao lưu, hợp tác quốc tế để thúc đẩy ra thị trường quốc tế  các sản phẩm nông nghiệp trong chương trình OCOP….

Tính đến tháng 5.2019, Việt Nam có khoảng 11.200 doanh nghiệp nông nghiệp, nếu tính cả doanh nghiệp nông nghiệp và doanh nghiệp lĩnh vực khác có đầu tư vào nông nghiệp, cả nước có khoảng 49.600 doanh nghiệp. Đã hình thành 27.000 mô hình sản xuất liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, hình thành vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa quy mô lớn. Tại buổi lễ, các đại biểu đã đánh giá cao về việc tiến tới đưa sản phẩm OCOP ra thị trường quốc tế và thông qua ký kết sẽ thúc đẩy thương mại cũng như tạo chính sách cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại khu vực nông thôn có cơ hội phát triển sản phẩm của mình.

Minh Ngọc