Tháo gỡ khó khăn về thể chế cho doanh nghiệp

4:32:12 PM | 18/7/2019

Sáng 18/7, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức thành công Hội nghị Ban chấp hành Khóa VI, Hội nghị lần thứ 10.

Tạo sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhận định một số tình hình kinh tế vĩ mô trong 6 tháng đầu năm, trong đó khuyến nghị về tốc độ tăng trưởng kinh tế đang chững lại và dự báo còn giảm trong những năm tới.

Theo Chủ tịch VCCI, mặc dù số lượng doanh nghiệp thành lập mới cao hơn năm ngoái nhưng tốc độ tăng cũng bắt đầu chững lại và giảm xuống. Hiện tại Việt Nam có trên 700 nghìn doanh nghiệp nhưng lại có tới 5,1 triệu hộ kinh doanh cá thể. Chính vì vậy, TS. Vũ Tiến Lộc mong muốn: Luật Doanh nghiệp phiên bản 4.0 thời gian tới sẽ là luật của 5 triệu hộ kinh doanh.

Ở góc độ thể chế, TS Vũ Tiến Lộc cho rằng, hiện tại, các xung đột trong các văn bản pháp luật hiện nay vẫn khá lớn, khảo sát PCI 2018 cho thấy ngôi sao cải cách đang chậm lại, chúng ta đang đang đụng trần thể chế, cần gỡ bỏ để tháo gỡ cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, Chủ tịch VCCI cho hay, thời gian qua, VCCI đã không ngững nỗ lực thúc đẩy quá trình cắt giảm điều kiện kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính.

TS. Vũ Tiến Lộc đặc biệt nhấn mạnh, quá trình cắt giảm điều kiện kinh doanh nếu chỉ dựa vào sự đề xuất của bộ ngành thì sẽ khó thành công. Vì vậy, thời gian qua VCCI và CIEM đã thực hiện báo cáo và đề xuất cắt giảm ít nhất 50% số điều kiện kinh doanh. Chính phủ chấp nhận đề xuất này và yêu cầu các bộ ngành cắt giảm ít nhất 50% số điều kiện kinh doanh hiện có.

Thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp

Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch VCCI cho biết,  VCCI đã triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy, cải thiện môi trường kinh doanh trong sáu tháng đầu năm như: Công bố báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018; Xây dựng và triển khai Chương trình hành động của VCCI thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP, Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ; Tiến hành điều tra, khảo sát ý kiến của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp; Đẩy mạnh cuộc vận động “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam”…

Về việc triển khai Chương trình hành động của VCCI triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về “Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020”, ông Hoàng Quang Phòng cho biết, VCCI đã triển khai thực hiện đầy đủ 5/5 nhiệm vụ được giao, trực tiếp tập hợp từ các kênh thông tin được 404 kiến nghị của các doanh nghiệp, hiệp hội trên cả nước. Các cơ quan chức năng đã xử lý, giải quyết, trả lời 250 kiến nghị (chiếm 61,9%).

Phó Chủ tịch VCCI cũng thông tin một số kết quả tiến hành điều tra, khảo sát ý kiến của daonh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp về chất lượng trả lời kiến nghị của các bộ ngành, địa phương. Kết quả khảo sát cho thấy, đối với việc trả lời kiến nghị của các bộ, ngành có: 48,57% doanh nghiệp trả lời không hài lòng, hơn 14% doanh nghiệp trả lời cho biết rất hài lòng, 31,4% doanh nghiệp chưa hài lòng và hơn 5% doanh nghiệp không đánh giá.

Ông Hoàng Quang Phòng cho biết, VCCI đang triển khai xây dựng và công bố báo cáo chuyên sâu, chuyên đề nghiên cứu về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: Báo cáo thực trạng năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam trong giai đoạn 2006-2018, định hướng và giải pháp đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Báo cáo cơ hội và thách thức của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế...

VCCI cũng tiếp tục theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện các cam kết và chương trình hành động thực hiện cam kết đã ký giữa VCCI và UBND các tỉnh thành phố về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp đến năm 2020.

VCCI đồng thời tiếp tục thực hiện nhiệm vụ là thành viên của Hội đồng tư vấn cải cách Thủ tục hành chính của Chính phủ, tham gia Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra 5 Bộ về các quy định đang gây khó khăn với hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhiệm vụ thời gian tới

Sáu tháng cuối năm 2019, VCCI sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm:  Tiếp tục công tác đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong tham mưu cho Đảng và Nhà nước, trong đó, tiếp tục đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 09/NQ-BCT về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân; Tiếp tục thực hiện góp ý chính sách pháp luật, thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh.

Đặc biệt, VCCI tiếp tục hoàn thiện và bảo vệ thành công đề tài cấp Nhà nước “Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nước ta: thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp” do TS. Vũ Tiến Lộc là chủ nhiệm đề tài. Thông qua kết quả nghiên cứu của Đề tài, TS. Vũ Tiến Lộc sẽ đưa ra những kiến nghị với Trung ương trong quá trình chuẩn bị cho các văn kiện Đại hội XIII.

Về vai trò xúc tiến thương mại, đầu tư, đào tạo và phát triển doanh nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập quốc tế, VCCI sẽ triển khai nhiều dự án, Diễn đàn, Hội nghị và sự kiện hợp tác tổ chức cùng các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước.

Đối với công tác đại diện giới sử dụng lao động, VCCI tiếp tục triển khai các hoạt động thu thập các ý kiến đóng góp cho hoạt động thực thi pháp luật lao động của doanh nghiệp, Hội đồng tiền lương quốc gia, Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội… với tư cách là Tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động.

VCCI cũng tập trung vào công tác phát triển tổ chức, đảm bảo cho hoạt động của cơ quan. Tái cấu trúc, sắp xếp lại bộ máy và đội ngũ cán bộ; xây dựng cơ chế trả lương mới theo hiệu quả công việc.

Hương Ly