Mời tham gia Hội chợ quốc tế về Nghề cá và Nuôi trồng thủy sản lần thứ 8 (SIPA 2019) tại An-giê-ri.

10:20:16 AM | 24/7/2019

Kính gửi : Quý Doanh nghiệp / Đơn vị

Hội chợ quốc tế về Nghề cá và Nuôi trồng thủy sản lần thứ 8 (SIPA 2019) với chủ đề “Nghề cá, nuôi trồng thủy sản-những động lực phát triển nền kinh tế xanh của An-giê-ri” diễn ra từ ngày 06-09/11/2019 tại Trung tâm hội nghị Mohamed Ben Ahmed,  thành phố Oran, An-giê-ri.

Được tổ chức hai năm một lần kể từ năm 2003, Hội chợ này là một sự kiện kinh tế quan trọng của An-giê-ri nhằm thúc đẩy trao đổi thương mại, hợp tác đầu tư, chuyển giao kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực nghề cá và nuôi trồng thủy sản; thu hút sự tham gia của khoảng 200 doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia cũng như các tổ chức khu vực và quốc tế.

Đây cũng là cơ hội tốt để các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam giới thiệu sản phẩm và năng lực của mình, tìm kiếm và thiết lập quan hệ hợp tác kinh doanh vì hiện nay nhiều doanh nghiệp An-giê-ri có nhu cầu hợp tác, mua sản phẩm và công nghệ-kỹ thuật của các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực này.

Để có thêm thông tin chi tiết về thủ tục đăng ký tham dự, các doanh nghiệp quan tâm có thể liên hệ với :

  1. Chi (Ban Quan hệ Quốc tế, VCCI). Email : chint@vcci.com.vn; Di động : 0985572557
  2. Chambre Algérienne de la Pêche et de l’Aquaculture . Tel : + 213(0)21 433 943. Di động: +213(0)696 638 265; Email: algeriapisa@gmail.com/capa.algerie.dz@gmail.com; Facebook: SIPA-Algérie.
  3. Bộ phận Thương vụ của Đại sứ quán Việt Nam tại An-giê-ri: Ông Hoàng Đức Nhuận, Tham tán thương mại. Di động : +213(0)559 50 26 58. Email: nhuanhd@moit.gov.vn.

 

Sự kiện sắp tới